REVISTA PEUCE
Revista PEUCE a apărut pentru prima dată în anul 1971, fiind editată de Muzeul Delta Dunării din Tulcea. Până în anul 2000 au fost tipărite 13 numere care însumează 16 fascicole. Cele mai multe dintre acestea au fost dedicate arheologiei și istoriei vechi, însă au fost editate și volume dedicate Științelor Naturii (botanică, zoologie, geologie, geografie), Etnografiei, Muzeologiei, Evidenței Patrimoniului Național sau Restaurării. Multe dintre acestea sunt volume consistente (peste 500 pagini), ce cuprind articole originale, bine întocmite, realizate de specialiști de prestigiu din România. Câteva numere ale revistei reprezintă actele unor colocvii organizate de muzeul tulcean.
Din anul 2003, Institutul de Cercetări Eco-Muzeale din Tulcea a lansat o serie nouă a revistei PEUCE dedicată exclusiv studiilor de istorie veche și arheologie și științelor conexe. Din punct de vedere tematic, revista PEUCE publică articole din domeniile: istorie veche, arheologie, artă, istoriografie, arhitectură, epigrafie, numismatică, antropologie, arheozoologie, palinologie, geologie, metalografie, bibliologie etc. Cronologic, acestea trebuie să se încadreze într-o perioadă cuprinsă de la paleolitic până la sfârşitul evului mediu, pe un spaţiu geografic dedicat bazinului Mării Negre, păstrând totuși o atenție deosebită asupra Dunării Inferioare.

Accesul la conţinutul revistei este liber, fără a se percepe nicio taxă. Utilizatorii pot citi, descărca, copia, distribui, imprima şi posta link-uri către textele integrale ale articolelor, fără a cere în prealabil permisiunea redacţiei sau a autorilor.

Autorii studiilor și articolelor dețin drepturile de autor și de publicare fără nicio restricție.
Peuce este o publicație open-access distribuită în concordanță cu Creative Commons Attribution License, care permite utilizarea, distribuirea și reproducerea textelor cu condiția creditării autorilor și surselor și sub rezerva oricăror notificări privind drepturile de autor cu privire la orice terță parte.

ISSN:2734-7427
ISSN-L: 0258-8102

Peuce SN XVIII 2020

 • Katarina BOTIC
 • Cristian Eduard ŞTEFAN
 • Florin TOPOLEANU
 • Victor H. BAUMANN
 • Florin CURTA
 • Andrei GÂNDILĂ
 • Laurent CHRZANOVSKI
 • Laurenţiu RADU
 • Corina RADU-IORGUŞ
 • Laurenţiu RADU
 • Mihai IONESCU
 • Iuliana COSTEA
 • Nelu ZUGRAVU
 • Gabriel Mircea TALMAŢCHI
 • Alexandra COMŞA
 • Philippe VALETTE
 • Laurent CAROZZA
 • Cristian MICU
 • Jean-Michel CAROZZA
 • Aurel STĂNICA
 • Albane BURENS

Revista Peuce este inclusă în următoarele baze de date

Central and Eastern European Online Library
https://www.ceeol.com/search/journal-detail?id=802

 


EUROPEAN REFERENCE INDEX FOR THE HUMANITIES AND SOCIAL SCIENCES (ERIH PLUS)

https://dbh.nsd.uib.no/publiseringskanaler/erihplus/periodical/info.action?id=483976