Toate postările de către revista peuce

Peuce SN XVI 2018

By Peuce Serie Noua | Nu are comentarii

CUPRINS / SUMMARY

 

STUDII ŞI NOTE DE ISTORIE VECHE ŞI ARHEOLOGIE /

STUDIES AND NOTES IN ANCIENT HISTORY AND ARCHAEOLOGY

Florian MIHAIL, Cristian MICU   

Materialul litic atribuit culturii Gumelniţa descoperit în aşezarea-tell

de la Luncaviţa, punctul Cetăţuia, în anul 1959 …………………………………………….. 7

The Lithic Material Attributed to the Gumelniţa Culture Discovered in the Tell Settlement of Luncaviţa, Cetăţuia Point, in 1959

Laurenţiu RADU, Corina RADU-IORGUŞ   

O statuetă ceramică a Afroditei descoperită la Callatis–Mangalia …………………… 23

A Ceramic Statuette of Aphrodite Discovered at Callatis–Mangalia

Alexandra LIŢU, Alexandra ŢÂRLEA, Iulia ILIESCU, Valentin BOTTEZ 

Timbres amphoriques inédits du Secteur Acropole Centre-Sud

(ACS) d’Histria (2013-2018) ………………………………………………………………………….. 31

Alexandra LIŢU, Mircea ANGELESCU

Histria. Timbres amphoriques inédits du secteur Basilica Pârvan (I) …………………. 41

Laurent CHRZANOVSKI, David DJAOUI 

A (partial) Iconographical Dictionary of Early Roman Imperial lamps (70-130 AD).

A Short Study of 290 Discus-motifs Adorning the Lamps Discovered within

the Harbour Garbage Covering the “Arles-Rhône 3” Shipwreck and of their

Geographic Repartition………………………………………………………………………………………. 55

Ivo TOPALILOV 

A Note on the Names of the Thracian Sailors……………………………………………………….. 199

Radu-Octavian STĂNESCU 

Amphorae ex Aegysso. Fragments from Older Excavations……………………………………… 205

Marian MOCANU 

Ceramica de masă romană târzie descoperită la Halmyris………………………………………. 227

Late Roman Tableware Discovered at Halmyris

Aurel STĂNICĂ 

The „Golden Hoard” Ceramics in Dobruja (13th-14th centuries)………………………………. 251

CERCETĂRI ARHEOLOGICE / ARCHAEOLOGICAL RESEARCHES

Valentin BOTTEZ, Alexandra ŢÂRLEA, Alexandra LIŢU, Iulia ILIESCU 

Preliminary Report of the Excavations at Histria,

the Acropolis Centre-South Sector (2015-2016) …………………………………………………….  281

NUMISMATICĂ / NUMISMATICS

Gabriel M. TALMAŢCHI 

Noi descoperiri monetare elenistice în spaţiul istro-pontic ………………………………………….  325

New Hellenistic Monetary Finds in the Istro-Pontic Area

ANTROPOLOGIE / ANTHROPOLOGY

Serena SIENA, Marta MAIRO, Mihai CONSTANTINESCU, Andrei SOFICARU 

Necropola medievală de la Enisala–Palanca. Raport antropologic ……………………………..  335

The Medieval Necropolis from EnisalaPalanca. Anthropological Report

RECENZII ŞI NOTE BIBLIOGRAFICE / REVIEWS AND BIBLIOGRAPHIC NOTES 

James C. Scott, Against the Grain. A Deep History of the Earliest States, New Haven and London, Yale University Press, 2017, 312 pagini (Ştefan DORONDEL)………………………………………………………………………………………………………. 371

Philip Bes, Once upon a Time in the East. The Chronological and Geographical Distribution of Terra Sigillata and Red Slip Ware in the Roman East, Archaeopress Publishing, Oxford, 2015, 196 p., 109 figuri (incluse în text), două hărți și patru tabele (Marian MOCANU)……………. 377

 

Abrevieri / List of abbreviations  …………………………………………………………  381

Peuce S.N. XV 2017

By Uncategorized | Nu are comentarii

 

CUPRINS / SUMMARY

 

STUDII ŞI NOTE DE ISTORIE VECHE ŞI ARHEOLOGIE /

STUDIES AND NOTES IN ANCIENT HISTORY AND ARCHAEOLOGY

Dragoş MĂNDESCU, Maria MIHALACHE, Ioana STĂNCULESCU, Mihai CONSTANTINESCU

Contribuţii la studiul pieselor de port şi podoabă din mediul cultural Ferigile.

Mărgelele de caolin descoperite în necropola hallstattiană de la

Valea Stânii (judeţul Argeş) ………………………………………………………………………………………………… 7

Contributions to the Study of the Adornments from Ferigile Cultural Milieu.

The Kaolin Beads Found in the Early Iron Age Necropolis at Valea Stânii (Argeș County)

Liana OŢA

Câteva observaţii despre necropola romană timpurie de la Noviodunum ………………..  49

Some Observations on the Early Roman Necropolis of Noviodunum

Dan ELEFTERESCU

Opaiţe plastice descoperite la Durostorum–Ostrov (Ferma 4) …………………………………….. 79

Figurative Lamps Discovered at DurostorumOstrov (Farm No. 4, Constanța County)

Cristina-Georgeta ALEXANDRESCU, Bogdan OLARIU

Analysis of Landscape Transformation in the Area of Ancient Troesmis

During the 19th and 20th Century ……………………………………………………………………………………….. 117

Victor-Henrich BAUMANN

Cuptoare romane cu destinaţie specială în teritoriul Noviodunens ………………………….. 149

Roman Kilns with a Special Destination within the Territory of Noviodunum

CERCETĂRI ARHEOLOGICE / ARCHAEOLOGICAL RESEARCHES

Sorin-Cristian AILINCĂI, Florin TOPOLEANU, Florian MIHAIL, Mihai CONSTANTINESCU, Simina RAFAILĂ-STANC

Aşezarea din perioada timpurie a epocii fierului de la Niculiţel–Cornet,

jud. Tulcea. Cercetările arheologice din anul 2000 ………………………………………………………  175

The Early Iron Age Settlement at Niculiţel–Cornet, Tulcea County.

The  Archaeological Surveys of 2000

Alina MUŞAT-STREINU

Early Roman Finds from Acic Suat (Caraburun, Baia, Tulcea County) …………………….  279

ARHEOZOOLOGIE / ARCHAEOZOOLOGY

Simina STANC, Luminiţa BEJENARU, Mariana POPOVICI

Biometric Separation of Domestic Pig (sus domesticus) and Wild Boar
(sus scrofa) Remains Identified in Sites of the 9th-13th Centuries AD

from South-Eastern Romania………………………………………………………………………………………….. 295

ANTROPOLOGIE / ANTHROPOLOGY

Luminiţa ANDREICA-SZILAGYI, Andrei SOFICARU

Incidenţa şi modelul fracturilor în cimitirul Bisericii Sfântul Sava din Bucureşti ……  305

The Incidence and Pattern of Fractures in the St. Sava Churchyard Cemetery in Bucharest

NECROLOG / OBITUARY

Ioan Vasiliu (1951-2016) …………………………………………………………………………………………………….  327

RECENZII ŞI NOTE BIBLIOGRAFICE / REVIEWS AND BIBLIOGRAPHIC NOTES

Victor Sava, Neolithic and Eneolithic in the Lower Mureș Basin, Mega Publishing House, Cluj-Napoca, 2015, 305 p., 160 fig., 246 pl. (Florian MIHAIL)…………………………………………………………………………………………………. 329

Bogdan Petru Niculică, Epoca Bronzului în Podişul Sucevei, Ed. Karl A. Romstorfer, Suceava, 2015, 622 p. (Sorin-Cristian AILINCĂI)………………………………………………………………………………………………………………………… 332

Neculai Bolohan, Bronzul târziu la Dunărea de Jos, Mega Publishing House, Cluj-Napoca, 2016, 362 p. (Sorin-Cristian AILINCĂI)………………………………………………………………………………………………………………………… 334

Aurel-Daniel Stănică, Gabriel Custurea, Daniela Stănică, Emanuel Plopeanu (eds.), Dobrogea coordonate istorice și arheologice, Ed. Studis, Iași, 2016, 398 p.

(Adriana Mihaela ROŞCA)……………………………………………………………………………………………… 337

Abrevieri / List of abbreviations ………………………………………………………………………………………..  341

 

Publicaţiile Institutului de Cercetări Eco-Muzeale Tulcea ………………………………………….  345

 

Condiţii de redactare a lucrărilor pentru revista PEUCE……………………………………………. 349

 

Submission of manuscripts for PEUCE journal …………………………………………………………………  351