Peuce N.S. XII 2014

Peuce-SN-XII-2014

STUDII ŞI NOTE DE ISTORIE VECHE ŞI ARHEOLOGIE
STUDIES AND NOTES IN ANCIENT HISTORY AND ARCHAEOLOGY

Pagini de început

Denis TOPAL, Stanislav ŢERNA, Sergiu POPOVICI

 • Akinakai de tip Soloha în contextul unei noi descoperiri de la Nistrul de Jos
  Soloha-type akinakes in the Context of the New Find at Lower Dnestr

Daniel SPÂNU

 • O periegeză prin istoricul cercetării protistorice dobrogene: necropolele“ de tip Murighiol”
  A Voyage in the History of Protohistoric Research in Dobrudja: Murighiol necropolises

Laurenţiu RADU

 • Turibula descoperite la Noviodunum–Isaccea
  Turibula Discovered at Noviodunum–Isaccea

Florin TOPOLEANU, Emilian GĂMUREAC, Aurel STĂNICĂ

 • Preliminary Considerations on Roman pottery from a rescue excavation at Noviodunum

Marian MOCANU

 • Considerații privind ceramica de masă de la (L)Ibida (II). Sectorul extra muros nord I
  Considerations on Roman Tableware in (L)Ibida (II). Extramuros North I Research Area

Victor Henrich BAUMANN

 • Prelucrarea fierului în officina romană târzie de pe Valea Morilor, Telița, punct Hogea
  Ironwork in the Late Roman officina at Valea Morilor, Teliţa–Hogea

Corneliu BELDIMAN, Aurel-Daniel STĂNICĂ, Diana-Maria SZTANCS

 • Isaccea–Noviodunum. Artefacte din materii dure animale descoperite în 2012 şi 2013
  Isaccea-Noviodunum. Osseous Material Artefacts Found in 2012, 2013

CERCETĂRI ARHEOLOGICE / ARCHAEOLOGICAL RESEARCHES

Sorin-Cristian AILINCĂI, Mihai CONSTANTINESCU, Adrian ADAMESCU

 • Observaţii privind înmormântările hallstattiene timpurii din aşezarea de la Suceveni–Stoborăni, jud. Galaţi
  Remarks on the Early Iron Age Burials from Suceveni Settlement, Galaţi County

Cristina ALEXANDRESCU, Christian GUGL

 • Troesmis şi romanii la Dunărea de Jos. Proiectul Troesmis 2010-2013
  Troesmis and the Romans at the Lower Danube. Troesmis Project 2010-2013

ANTROPOLOGIE / ANTHROPOLOGY

Andrei D. SOFICARU

 • Anthropological Data about the Funeral Discoveries from Slava Rusă, Tulcea County, Romania

BIBLIOLOGIE / LIBRARY SCIENCE

Lăcrămioara MANEA

 • Cărţi din biblioteca familiei Cantacuzino în fondurile muzeului tulcean
  Books from Cantacuzino Family’s Library pertaining to the Collections of Tulcea Museum

RECENZII ŞI NOTE BIBLIOGRAFICE / REVIEWS AND BIBLIOGRAPHIC NOTES

Radu Băjenaru, Identităţi culturale, structuri de putere şi conflict militar în nordul Peninsulei Balcanice în mileniile IV–III a.Chr., Ed. Muzeului Naţional al Literaturii Române, Bucureşti, 2013, 295 p., inclusiv 4 hărţi, ISBN 978-973-167-118-5 (Ion MOTZOI-CHICIDEANU)

Nils Müller-Scheeßel (Hrsg.), ‘Irreguläre’ Bestattungen in der Urgeschichte: Norm, Ritual, Strafe…?, Akten der Internationalen Tagung in Frankfurt a. M. vom 3. bis 5. Februar 2012, Dr. Rudolf Habelt GmbH, Bonn, 2013, 518 pagini, 239 figuri şi 34 tabele în text. ISBN 978-3-7749-3862-2 (Ion MOTZOI-CHICIDEANU)

Priscilla Keswani, Mortuary ritual and society in Bronze Age Cyprus, Seria Monographs in Mediterranean Archaeology, Ed. Equinox, London 2004, 257 pag., 18 fig., 38 tabele, toate în text. ISBN 1-904-768 03-2 (Ion MOTZOI-CHICIDEANU)

Sorin-Cristian Ailincăi, Începuturile epocii fierului în Dobrogea. Cercetările arheologice de la Revărsarea, Isaccea, județul Tulcea, Muzeul Brăilei, Editura Istros, Brăila, 2013. 164 p., 41 figuri incluse în text + 74 planșe (Diana Andreea STAN)

Daniel Spânu, Tezaurele dacice. Creaţia în metale preţioase din Dacia preromană, Ed. Simetria, Bucureşti, 2012, 278 p. + 195 Pl. (Sorin-Cristian AILINCĂI)

Octavian Liviu Şovan, Repertoriul arheologic al judeţului Botoşani, Pim Publishing House, Botoşani, 2013, 500 p. + electronic version on the attached CD-ROM (Bogdan-Petru NICULICĂ)

Adela Bâltâc, Lumea rurală în provinciile Moesia Inferior şi Thracia (secolele I-III p. Chr.), Editura Renaissance, 2011, 526 p. + XIV planşe + 4 hărţi (Muzeul Naţional de Istorie a României. Monografii IV) (Nelu ZUGRAVU)

Livia Buzoianu, Maria Bărbulescu, Tomis. Comentariu istoric şi arheologic. Historical and archaeological commentary, Editura Ex Ponto, Constanţa, 2012, 276 p. (Bibliotheca Tomitana IX) (Nelu ZUGRAVU)

Lăcrămioara Manea, Circulaţia cărţii vechi româneşti (manuscrisă şi tipărită) în spaţiul nord-dobrogean. Prefaţă de prof. univ. dr. Mihai Mitu, Editura Istros, Brăila, 2013, 473 p., 27 pl. (Daniela LUPU)

Abrevieri / List of abbreviations