Peuce-SN-I-2003

STUDII ŞI NOTE DE ISTORIE VECHE ŞI ARHEOLOGIE
STUDIES AND NOTES IN ANCIENT HISTORY AND ARCHAEOLOGY
CUPRINS

Pagini de început

Vasilica LUNGU, Cristian MICU

 • Cercetarile arheologice de salvare de la Panduru jud. Tulcea
  Les recherches archéologiques de sauvetage de Panduru, dep. de Tulcea

Sorin AILINCAI, Florin TOPOLEANU

 • Noi complexe cu oseminte umane in asezarea de tip Babadag de la Niculitel – Cornet
  Nouvelles découvertes des vestiges ostéologiques humains dans l’habitat du type Babadag de Niculitel – Cornet

Gabriel JUGANARU, Sorin AILINCAI

 • Noi date referitoare la sistemul de fortificare al asezarii hallstattiene de la Babadag (jud.Tulcea)
  New dates concerning the fortification system from hallstattian settlement of Babadag (Tulcea county)

Gabriel JUGANARU

 • Pixidele – o forma ceramica mai putin cunoscuta in aria culturii Babadag
  Pyxides – a less known ceramic form in Babadag area

Gabriel JUGANARU

 • Coroplastica in cultura Babadag
  Coroplastics in Babadag Culture

Gabriel JUGANARU

 • Inventarul arheologic al asezarii de tip Babadag de la Telita-Amza, jud. Tulcea
  The archaeological inventory of Babadag Culture settlements from Telita – Amza, Tulcea County

Gavrila SIMION

 • O necropola din sec. VI – V a.Chr. la Isaccea
  Une nécropole des VIe – Ve siecles av. J.-C. a Isaccea

Philippe GRUAT

 • Approche de la metallurgie dans le département de l’Aveyron (France) au cours des Ages du Fer (VIIIe – Ier s. av. J.-C.)

Victor H. BAUMANN

 • Noi sapaturi de salvare in asezarea rurala antica de la Telita – Amza, jud. Tulcea
  Nouvelles fouilles de sauvetage dans l’établissement rural antique de Telita – Amza

Dorel PARASCHIV, Constantin BAJENARU

 • Doua amfore italice romano-bizantine descoperite in Dobrogea
  Deux amphores italiques romano-byzantines découvertes en Dobroudja

Oana DAMIAN, Corneliu ANDONIE, Mihai VASILE

 • Cetatea bizantina de la Nufaru. Despre problemele unui sit suprapus de o asezare contemporana
  La forteresse byzantine de Nufaru. Sur les problemes d’un site superposé par un village contemporain

Gabriel TALMATCHI

 • Descoperiri monetare autohtone la Histria
  Funde autonomer Münzen in Histria

Mihaela IACOB

 • Noi descoperiri de monede tomitane in Dobrogea. Atelierul monetar tomitan in epoca romana
  Nouvelles découvertes des monnaies tomitaines en Dobroudja. L’activité de l’hôtel de monnaie de Tomis dans l’époque romaine

Ernest OBERLÄNDER-TARNOVEANU

 • La monnaie dans l’espace rural byzantin des Balkans orientaux – un essai de synthese au commencement du XXIe siecle

Gh. MANUCU-ADAMESTEANU, Viorel PETAC

 • Monede bizantine din secolul XI descoperite la Isaccea
  Monnaies byzantines du XIe siecle découvertes a Isaccea

Gabriel CUSTUREA

 • Monede bizantine descoperite la Nufaru
  Byzantinische Münzen in Nufaru aufefundene

Katiusa PARVAN

 • Inca un lot de monede moldovenesti din tezaurul Rachelu (com. Luncavita, jud. Tulcea)
  Un nouveau lot de monnaies moldaves de trésor de Rachelu (comm. Luncavita, dép. de Tulcea)

Constantintin HAITA

 • Studiu sedimentologic preliminar pe situl neolitic Isaccea – Suhat. Campania 1998
  The preliminary results of the sedimentological study on the Neolithic settlement Isaccea – Suhat. 1998 Report

Adrian BALASESCU

 • L’étude de la faune des mammiferes découverts a Luncavita

Valentin RADU

 • L’étude préliminaire du matériel archéoichthyologique provenant des niveaux Gumelnita A2 de l’établissement Luncavita-Cetatuie (dép. Tulcea)

Sergiu HAIMOVICI, George BODI

 • Studiul paleofaunei descoperita in trei situri hallstattiene din Nordul Dobrogei
  L’étude de la paléofaune découverte dans trois sites hallstattiens de Nord de la Dobroudja

Sergiu HAIMOVICI

 • Studiul arheozoologic al resturilor din doua nivele apartinand sec. II-III si IV p.Chr., Gasite in situl autohton de la Telita-Amza (nordul Dobrogei)
  L’étude archeozoologique des restes des deux niveaux appartenant au II-IIIeme et IVeme siecles apres J.-C. trouvés dans le site autochtone de Telita – Amza (le Nord de la province Dobroudja)

Nicolae MIRITOIU, Andrei SOFICARU

 • Studiul antropologic al osemintelor din cavoul romano-bizantin „Tudorca” de la Slava Rusa (antica Ibida)
  Anthropological study of the “Tudorca” family vault dated in Romano-Byzantine epoch from Slava Rusa (Ibida)

Nicolae MIRITOIU, Andrei SOFICARU

 • Studiu antropologic al osemintelor descoperite in cripta basilicii de la Murighiol (anticul Halmyris)
  Anthropological study of human bones discovered in the crypt of Halmyris basilica (Murighiol of nowadays, Tulcea County)

Luminita BEJENARU

 • Resurse animale utilizate in economia asezarii medievale de la Isaccea: date arheozoologice
  Ressources animales utilisé dans l’économie de l’établissement médiéval de Isaccea: données archéozoologiques

Abrevieri