Peuce-SN-V-2007

STUDII ŞI NOTE DE ISTORIE VECHE ŞI ARHEOLOGIE
STUDIES AND NOTES IN ANCIENT HISTORY AND ARCHAEOLOGY
CUPRINS

Alin FRINCULEASA

 • Aspectul cultural Stoicani-Aldeni, repere de cronologie relativa
  The Stoicani-Aldeni cultural aspect, relative chronology marks

Stanislav TERNA

 • Consideratii preliminare privind evolutia decorului antropomorf pictat de pe ceramica culturii Cucuteni-Tripolie
  Vorläufige Überlegungen zur Entwicklung des anthropomorphen Dekors auf der Keramik der Cucuteni-Tripolje-Kultur

Laurent CAROZZA, Jean-Michel CAROZZA, Albane BURENS-CAROZZA, Cristian MICU, Mihai FLOREA

 • Territoires néolithiques au moment ou apparait la premiere métallurgie: le rôle des fortifications et des enceintes dans le Chalcolithique du midi de la France

Mihaela-Denisia LIUSNEA

 • Observatii privind perioada bronzului timpuriu in sud-estul Europei
  Observations regarding the Early Bronze Age in South-East Europe

Serghei AGULNICOV, Serghei POPOVICI

 • Stela antropomorfa din s. Lueinskoe pe raul Cuciurgan (Ucraina, reg. Odesa, raionul Razdel’nenski’)
  Antropomorphic stele from Lueinskoe village on the Cuciurgan stream (Ukraine, Odesa Region, Razdel’nenski’ district)

Ioan VASILIU

 • Noi informatii privind epoca bronzului in nordul Dobrogei
  Nouvelles données concernant de l’Age du Bronze dans le nord de la Dobroudja

Andrei NICIC

 • Probleme de periodizare si cronologie a descoperirilor „cu ceramica incizata” de tip Babadag I-Tamaoani-Holercani-Balta in cadrul genezei primei epoci a fierului
  Zu Schwierigkeiten der chronologischen Untergliederung und Einordnung von Funden „Ritzverzierter Keramik” vom typ Babadag I-Tamaoani-Holercani-Balta im rahmen der herausbildung der Frühen Eisenzeit

Gabriel TALMATCHI

 • Cateva consideratii privind activitatea monetariei de la Histria in epoca autonoma prin prisma tipului „Apollo”
  Some Considerations Regarding the Monetary Activity from Histria During the Autonomous Epoch Seen through the „Apollo” Type

Gavrila SIMION

 • O aplica cu chipul Medusei descoperita la Celic-Dere
  Une apllique avec le visage de la Méduse découverte a Celic-Dere

Victor H. BAUMANN

 • Edificiile publice din asezarea rurala romana de la Telita-Amza, jud. Tulcea
  Les édifices publiques du l’établissement rurale romaine de Telita-Amza, dep. Tulcea

Iulian MOGA

 • Mithra in Asia Mica si regiunile limitrofe. Mirajul Originilor
  Mithra in Asia Minor and adjacent regions. The mirage of origins

Robert CONSTANTIN, Laurentiu RADU, Mihai IONESCU, Nicolae ALEXANDRU

 • Mangalia. Cercetari arheologice de salvare
  Mangalia. Preventive archaeological research

Andrei Dorian SOFICARU

 • Propunere pentru o tipologie uniforma a mormintelor romano-bizantine din Dobrogea
  Proposal for a uniform typology for the Roman-Byzantine from Dobrudja

Cristina PARASCHIV-TALMATCHI, Aurel STANICA

 • Evul mediu timpuriu in Dobrogea. Date privind stadiul cercetarilor de la Ostrov-Piatra Frecatei (jud. Tulcea)
  The Early Middle Age in Dobrudja. Information Regarding the Research Level from Ostrov-Piatra Frecatei (Tulcea County)

Iuliana COSTEA, Aurel STANICA, Adina IGNAT

 • Pipe de lut descoperite la Babadag
  Clay tobacco pipes discovered at Babadag

Recenzii si note bibliografice

 • Simion Gavrila, Despre muzee-muzeologie-muzeografie, Chisinau, 2006 (Adina IGNAT)
 • Mircea Balan, Istoria betiei la romani, Timisoara, 2006 (Olivia SENCIUC)
 • Alexandru Suceveanu avec la collaboration de l’architecte Gordana Milooevie, Octavian Bounegru, Crisan Museteanu et Gheorghe Poenaru-Bordea et la participation de Adela Baltac, Mihai Dima et Ioan Iatcu, Histria. Les résultates des fouilles XIII. La basilique épiscopale, Bucarest, 2007 (Dorel PARASCHIV)

Abrevieri

Publicatiile Institutului de Cercetari Eco-Muzeale Tulcea / Conditii de redactare a lucrarilor pentru revista PEUCE