Peuce S.N. VII 2009

Peuce-SN-VII-2009

STUDII ŞI NOTE DE ISTORIE VECHE ŞI ARHEOLOGIE
STUDIES AND NOTES IN ANCIENT HISTORY AND ARCHAEOLOGY
CUPRINS

Cristian MICU, Florian MIHAIL, Laurent CAROZZA, Mihai FLOREA

 • Cateva observatii asupra unor situri eneolitice din zona de nord a Dobrogei
  Few Observations on Several Eneolithic Sites from Northern Dobrudja

Sorin Cristian AILINCAI

 • A New Bronze Age Axe Discovered in Northern Dobrudja

Elena RENTA

 • Un mormant de inhumatie descoperit la Platonesti-Valea Babii, jud. Ialomita (sec. V-IV a. Chr.)
  An Inhumation Grave Discovered at Platonesti-Valea Babii, Ialomita County (5th-4th centuries B.C.)

Decebal NEDU

 • Rome and Tarentum in Apulia, 326-320 B.C.

Octavian BOUNEGRU

 • Die Keramischen Werkstätte von Pergamon. Die Planimetrie

Mihaela Denisia LIUSNEA

 • Aspecte juridice privind navigatia in perioada Principatului
  Legal Aspects Regarding Navigation in the Early Roman Empire

Gavrila SIMION

 • O noua necropola tumulara romana pe Valea Celicului
  Une nouvelle nécropole tumulaire romaine sur la vallée de Celic

George NUTU

 • Cercetari arheologice la limita de sud-vest a orasului Babadag (vicus Novus?)
  Archaeological Investigations at Babadag’s Southwestern End (vicus Novus?)

George NUTU, Sever Petru BOTAN

 • Roman Board Game Pieces in Northern Dobrudja

Maria Corina NICOLAE, Eugen S. TEODOR

 • New Considerations Regarding the Polovragi Tablet

Dan ELEFTERESCU, Done SERBANESCU

 • Piese de epoca romana aflate in colectiile Muzeului Civilizatiei Gumelnita Oltenita
  Roman Period Artefacts in the Collections of the Gumelnita Civilization Museum, Oltenita

Victor H. BAUMANN

 • Producerea ceramicii locale la Gurile Dunarii in secolele I-IV p.Chr.
  La production de céramique locale au Bouches de Danube dans les I-IV siecle ap. J.-C. ee.

Victor H. BAUMANN

 • Lucernele de la Noviodunum
  The Lamps from Noviodunum

Snežana EERNAE-RATKOVIA

 • Roman Pottery Kilns in Modern Serbia

Cristina PARASCHIV-TALMATCHI

 • Cateva date privind doua fibule zoomorfe descoperite in Dobrogea
  A Few Data on Two Zoomorphic Fibulae Discovered in Dobrudja

Philippe CHARLIER, Georgica COSTEA, Alexandre BARALIS

 • Étude anthropologique et paléopathologique d’un sujet d’Aegyssus (IIIeme – IVeme s. ap. J.-C., Roumanie)

Florin TOPOLEANU, Eugen S. TEODOR

 • Hand-Made Pottery from Halmyris and its Cultural Context

Aurel VILCU

 • Monede bizantine de aur descoperite in Dobrogea
  Monnaies Byzantines en or découvertes en Dobroudja

Luminita Maria ANDREICA

 • Analiza antropologica a sase morminte medievale, descoperite la Taut, punctul „La Cetate”, campania 2006 (jud. Arad)
  Anthropologic Analysis of Six Medieval Tombs Discovered in Taut, ”La Cetate”- 2006 Campaign (Arad County)

Vasile MARCULET

 • Consideratii asupra implicarii Dobrogei si Tarii Romanesti in relatiile internationale din spatiul mediteraneano-pontic din deceniul opt al secolului al XIV-lea
  Appreciations Regarding the Implication of Dabroudja and Wallachia in the Diplomatic Relations in the Mediterranean-Pontic Region of the Eighth Decennium of the 14th Century

Aurel STANICA

 • Golden Horde Pottery Discovered at Isaccea, Tulcea County

Paraschiva Victoria BATARIUC, Niculina DINU

 • Islamic Water Filter Jug Found in the Romstorfer Collection in Suceava

Natalia MIDVICHI

 • A Few Considerations on the Jews in Dobrudja Province During the Ottoman Rule

Lacramioara MANEA

 • Contributii la bibliografia romaneasca veche. O tiparitura a lui Evghenie Vulgaris
  Contributions a l’ancienne roumaine bibliographie. Une imprime d’Evghenie Vulgaris

Recenzii si note bibliografice

 • Paul Freedman (coord.), Istoria gustului, Bucuresti, 2008 (Olivia SENCIUC)
  Elena Renta, Prima epoca a fierului pe cursul raului Ialomita, Targoviste, 2008 (Gavrila SIMION)
  Tudor Soroceanu, Die vorskythenzeitlichen Metallgefäße im Gebeit des heutgen Rumänien = Vasele de metal prescitice de pe actualul teritoriu al Romaniei, Bistrita / Cluj-Napoca, 2008 (Sorin Cristian AILINCAI)
  Costin Miron, Noi consideratii despre mormantul pictat de la Tomis, Peuce, S.N. 6, 2008, 283-296 (Nelu ZUGRAVU)

Abrevieri