Peuce-SV-II-1971

STUDII ŞI NOTE DE ISTORIE VECHE ŞI ARHEOLOGIE
STUDIES AND NOTES IN ANCIENT HISTORY AND ARCHAEOLOGY
CUPRINS

Vladimir DUMITRESCU

 • Citeva observatii in legatura cu vechimea culturii Hamangia (p. 3-9)

Eugen COMSA

 • Neoliticul judetului Tulcea (p. 11-18)

Sebastian MORINTZ

 • Probleme ale Hallstatt-ului timpuriu din zona istro-pontica in Iumina cercetarilor de la Babadag (p. 19-25)

Petre ALEXANDRESCU

 • Observatii asupra organizarii spatiale in necropola Histriei (p. 27-36)

Emilia DORUTIU-BOILA

 • Observatii aerofotografice in teritoriul rural al Histriei (p. 37-46)

Gavrila SIMION

 • Descoperiri arheologice pe grindurile din Delta Dunarii (p. 47-61)

Gavrila SIMION

 • Cultura traco-getica in lumina izvoarelor arheologice descoperite in necropola de la Enisala (p. 63-129)

Exspectatus BUJOR

 • Cu privire la inceputul celei de a doua epoci a fierului in lumina cercetarilor de la Murighiol-Tulcea (p. 131-134)

Gheorghe BICHIR

 • Sarmatii si patrunderea lor la Dunarea de Jos (p. 135-146)

Gheorghe STEFAN

 • Daci si romani la gurile Dunarii (p. 147-153)

Alexandru SUCEVEANU

 • Din nou despre C.I.L. III 14.447 (p. 155-166)

Constantin PREDA, Gavrila SIMION

 • Tezaurul de monede romane imperiale descoperit Ia Isaccea (jud. Tulcea) si atacul gotic din vremea lui Gallienus (p. 167-178)

Maria COJA

 • Cercetari pe malul lacului Razelm, epoca romana si romano-bizantina (p. 179-190)

Petre DIACONU

 • Despre localizarea Onglos-ului (p. 191-204)

Ion BARNEA

 • Dobrogea in secolele VIII-X (p. 205-219)

Gavrila SIMION

 • Necropola feudal-timpurie de Ia Nalbant (p. 221-248)

Radu CIOBANU

 • Puncte de vedere asupra formatiunlior politice din Dobrogea in sec. XI (p. 249-255)

C. C. GIURESCU

 • Localizarea Vicinei si importanta acestui oras pentru spatiul carpato-dunarean (p. 257-260)

Octavian ILIESCU

 • Emisiuni monetare ale oraselor medievale de Ia Dunarea de Jos (p. 261-266)

M. M. ALEXANDRESCU-DERSCA BULGARU

 • Pescuitul in Delta Dunarii in vremea stapinirii otomane (sfirsitul sec. XV – inceputul sec. al XVIII-lea) (p. 267-282)

C. SERBAN, Victoria SERBAN

 • Rolul economic si politico-militar al oraselor din Dobrogea de ford in sec. XVI-XVIII (p. 283-291)

Simion GAVRILA

 • Observatii asupra unor probleme numismatice si economice la Dunarea de Jos in lumina unor tezaure monetare de Ia sfirsitul sec al XVIII-lea si inceputul sec. XIX (p.293-333)

Dan BOTESCU

 • Aspecte privind politica Romaniei Ia Dunarea maritima (p. 335-355)

Ion ARDELEANU

 • Din activitatea organizatiei regionale P.C.R. Dobrogea (1934-1944) (p. 357-362)

Gheorghe I. IONID

 • Actiuni patriotice desfasurate in Delta Dunarii in anii 1941-1944, impotriva dictaturii militare fasciste si a razboiului hitlerist (p. 363-368)

Ion I. GHELASE

 • Vechimea autohtonilor si a transhumantei mocanilor birsani in Cimpia Romana si Dobrogea (p. 369-385)

Nicolae RUSALI

 • Preocupari de folclor in presa tulceana in perioada 1878-1940 (p. 387-397)

George PROTOPOPESCU

 • Unele tendinte muzeistice in muzeele contemporane de istorie (p. 399-403)

Gavrila SIMION

 • Un nou punct de vedere in muzeologie (p. 405-409)