Peuce-SV-X-1991

STUDII ŞI NOTE DE ISTORIE VECHE ŞI ARHEOLOGIE
STUDIES AND NOTES IN ANCIENT HISTORY AND ARCHAEOLOGY

CUPRINS

Eugen Comsa

 • Despre figurinele antropomorfe plate de os, de la sfarsitul culturii Gumelnita, de pe teritoriul Romaniei
  Considérations sur les figurines plates en os appartenant à la fin de la culture Gumelnitza sur le territoire de la Roumanie

Elena Lazurca

 • Ceramica ecuteniana in contextul asezarii gumelnitene de la Carcaliu (jud. Tulcea)
  La céramique type Cucuteni dans la contexte de l’habitat type Gumelnitza à Carcaliu (Dépt. Tulcea)

Eugen Comsa

 • Unele date despre tipurile de locuinte din epoca bronzului de pe teritoriul Romaniei.
  Quclqucs donnécs concernant les types des habitations de lépoque du bronze sur le territoire de la Roumanie

Gavrila Simion

 • O noua cultura de la inceputul epocii bronzului pe teritoriul istro-pontic
  Un nouvelle culture du commencement de láge du bronze dans le territoire istro-pontique

Mihalache Brudiu

 • Complexe funerare tumulare din sud-estul Moldovei (I)
  Enscmbles tumulaires funeraires dans le sud-est de la Moldavie

Valeriu Sirbu

 • Semnificatia unor gropi de calt descoperite in dava geto-dacica de la Gradistea (jud. Braila )
  La signification de certaines fosses de culte découvertes dans la Dava geto-dace de Gradistea ( Dépt. de Braila )

Vasilica Lungu

 • Sapaturile arheologice de salvare de la Ghiolul Pietrei com. Independenta (jud. Tulcea )
  Les fouilles archéologiques de sauvetage de Gholul Pietrei, comm. Independenta, dépt de Tulcea.

Radu Florescu

 • Momentul triumfal de la Adamelisi in documente de arhiva si in publicatii vechi
  Le monument trimphal D’adamelisi dans les documents dárehive et les publications anciennes.

Alexandru Barnea

 • Municipium Noviodunum
  Municipium Noviodunum

Cristian Matei

 • Flota romana in razboaiele dacice
  The roman fect in the Dacians Wars

Florin Topoleanu

 • O noua atestare epigrafica aprezentei flotei romane in nordul Dobrogei
  Une autre preuve epigraphiquw attestant la presence de la flotte romaine dans le nord de la Dobroudja

Florin Topoleanu

 • Doua reprezantari ale zeitei Venus descoperite recent in nordul Dobrogei
  Deux representations de la deesse Venus trouvees dernierement dans le nord de la Dobrondja

Victor Heinrich Baumann

 • Un nou cuptor de ars material tegular, descoperit in ferma romana tirzic de la Telita, punctul „La Pod”( jud. Tulcea)
  Un autre four pour la cuisson du material tegularie trouve dans la rillu romaine de basse epoque mise an jour au lieu-dit „La Pod”de Telita ( Dept. de Tulcea)

Victor Heinrich Baumann

 • Cercetari arheologce pe valea Telitei (jud. Tulcea ). Sondajul de la Frecatei
  Recherches archeologiques dans la vallec de la Telita (Dept. de Tulcea ).Le sondage de Frecatei.

Victor Heinrich Baumann

 • Cultul lui Hercules in asezarile romane din zona Posta – Telita. Sondajul de la Frecatei
  Le culte d’llereule dans les localites romanies de la zone Posta – Telita (Dept. de Tulcea)

Victor Heinrich Baumann

 • Cercetari recente la bazilica paleocrestina din com. Niculitel (jud. Tulcea)
  Recherches pratiquees dernierenient sur la basiliquw paleochretienne du village de Niculitel (Dept. de Tulcea)

Andrei Opait

 • Elemente etnice nord-dunarene in Seythia Minor (secolele IV – V e.n. )
  Nord- Donauer etnisehe Elemente in Seythia Minor (IV – V Jahrt. n.c.)

Andrei Opait

 • Ceramica din asezarea si cetatea de la Independenta (Murighiol) – sec.V i.e.n – VII e.n)
  La ceramique de láglomeration et de la forteresse d’Independenta (Murighiol) – V siecle av.n.e. – VII siecle de n.e.)

Andrei Opait, Mihai Zahariade, Gheorghe Poenaru – Bordea, Cristina Opait

 • Fortificatia si asezarea romana tarzie de la Babadag – Topraichioi
  Spate romische Befestigung und Neidersetzung von Babadag – Topraichioi

Sergiu Haimovici

 • Studiul arheozoologic al resturilor de la Dinogetia (Garvan), apartinand epocii romane tarzii
  Létude archeozoologique des restes de Dinogetia (Garvan) appartenant a lépoque romanie tardive

Gheorghe Manucu – Adamesteanu

 • Un mormant din secolul X descoperit la Niculitel
  Une tombe du X-e siecle decouverte a Niculitel

Gheorghe Manucu – Adamesteanu

 • Sapaturile de salvare din asezarea feudal-timpurie de la Ghiolul Pietrei – Independenta, jud. Tulcea
  Les fouilles de sauvetage de Pétablissement haut medieval de Ghiolul Pietrei, comm.Independenta, dept. de Tulcea

Ioan Vasiliu

 • Sapaturile de la Dinogetia ( 1982 – 1985)
  Les fouilles de Dinogetia ( 1982 – 1985)

Gheorghe Manucu – Ademesteanu

 • Ceramica din sec. XIV descoperita in asezarea medievala de la Enisala (jud. Tulcea)
  Le ceramique du XIV-e siecle decouverte dans létablissement medievale d’Enisala (dept. Tulcea)

Silvia Baraschi

 • Unele probleme despre Proslavita
  Quelques donnees concernant Proslavita

Numismatica

Gheorghe Poenaru Bordea si Vasilica Lungu

 • Citeva monede romane descoperite la Mahmudia si Independenta
  Quelques monnaies romaines decouvertes a Mahmudia et a Independenta

Radu Ocheseanu

 • Tezaurul de nummii constantinieni de la Arrubium (1908). Contributii la cunoasterea circulatiei monetare in Seythia Minor intre anii 318 – 324
  Le depot de numii constantinieni d’Arrubium (1908), Contributions a létude de la circulation monetarie en Seythie Mineure entre les annees 318 – 324

Cristina Opait

 • Descoperiri monetare in fortificatia de la Independanta, jud. Tulcea.
  Decouvertes monetaries dans la fortifcication d’Independenta, dept. Tulcea

Gheorghe Poenaru – Bordea, Radu Ocheseanu

 • Monede de aur romane si bizantine din colectia Maria si dr. George Severeanu
  Monnaies en or romanes et byzantines de la collection Maria et dr. George Severeanu

Gheorghe Manucu – Adamesteanu

 • Circulatia monetara la Nufaru in sec X – XIV
  La circulation monetarie a Nufaru dans X-e – XIV-e siecle

Gabriel Custurea

 • Un tezaur monetar descoperit la Hirsova (sec. XV – XVI )
  Un tresor monetaire decouvert a Harsova ( XV-e – XVI-e siecles)

Mihai Maxim si Eugen Nicolae

 • Monedele otomane descoperite in necropola medievala de la Enisala.
  Enisala ortacag mezarliginda Kesfedilen Osmanli sikkeleri
  Les monnaies ottomanes decouvertes dans la necropole medievale d’Enisala

Gheorghe Manucu – Adamesteanu

 • Cronica descoperirilor monetare din nordul Dobrogei (III)
  La chronique des trouvailles monetaires en Dobroudja du nord (III)

Acad. Emil Condurachi (1912 – 1987) de Prof. Dr. Doc. M Petrescu

 • Dimbovita