Peuce S.V. XII 1996

Peuce-SV-XII-1996

STUDII ŞI NOTE DE ISTORIE VECHE ŞI ARHEOLOGIE
STUDIES AND NOTES IN ANCIENT HISTORY AND ARCHAEOLOGY

CUPRINS

Abrevieri

Ioan VASILIU

 • Topoare de piatra din epoca bronzului aflate în colectiile Muzeului de Arheologie din Tulcea (p. 9-26)
  Stone axes of Bronze Age in the collections of the Archaeological Museum of Tulcea

Ioan VASILIU

 • Un nou topor de bronz cu tub de inmanusare transversal din nordul Dobrogei (p. 27-30)
  Un nouveau hache en bronze à l’orifice d’emmanchement transversal découvert dans le nord de la Dobroudja

Gabriel JUGANARU

 • Cateva date referitoare la relatia Babadag III – Basarabi (p. 31-38)
  Quelques date sur la relation Babadag III – Basarabi

Mihaela MANUCU-ADAMESTEANU

 • Cateva piese corinthiene din colectia Muzeului de Arheologie al ICEM – Tulcea (p. 39-46)
  Quelques pièces corinthiennes de la collection du Musée d’Archéologie d’ICEM – Tulcea

Vasilica LUNGU

 • Aegyssus – documentare arheologica preromana (p. 47-101)
  Aegyssus – Pre-Roman Archaeological Evidence

Mihaela MANUCU-ADAMESTEANU, Gh. MANUCU-ADAMESTEANU

 • Contributii la topografia antica a Dobrogei (p. 103-112)
  Contribution to the Ancient Topography of Dobrudja

Gavrila SIMION

 • Vase romane de bronz descoperite la Noviodunum (p. 113-132)
  Seaux romaines de bronze trouvés à Noviodunum

Alexandru MADGEARU

 • O revolta impotriva lui Constantin cel Mare în provincia Scythia (p. 137-142)
  Une révolte contre Constantin le Grand dans la province de Scythie

Florin TOPOLEANU

 • Ceramica romana tarzie cu decor stampilat descoperita la Halmyris (p. 143-168)
  Late Roman Pottery with Stamped Sets Discovered at Halmyris

Ioan VASILIU

 • Consideratii finale asupra locuirii feudale timpurii de la Babadag (p. 169-224)
  Final Consideration on the Early Middle Age Living at Babadag

Oana DAMIAN

 • Consideratii asupra ceramicii smaltuite cu decor zoomorf de la Dunarea de Jos (p. 225-243)
  Considérations sur la céramique émaillée décorée avec zoomorphes du Bas de Danube

Ioan VASILIU

V.H. BAUMANN

 • Aspecte ale circulatiei monetare de la Gurile Dunarii în secolul al IV-Iea p.Chr. (p. 243-284)
  Aspects of the Monetary Circulation at the Danube ‘s Embouchure during the 4th century AD

Gh. MANUCU-ADAMESTEANU, Dan GEORGESCU

 • Monede bizantine din colectia Georgescu (secolele X-XIII) (p. 285-294)
  Monnaies byzantines de la collection Georgesco (Xe – XIIIe siècles)

Gh. MANUCU-ADAMESTEANU

 • Cronica descoperirilor monetare din nordul Dobrogei (VI) (p. 295-319)
  Chronique des découvertes monétaires du nord de la Dobroudja (VI)

Gh. MANUCU-ADAMESTEANU

 • Din nou despre monedele bizantine tumate, din secolul al XI-Iea, descoperite în Dobrogea (p. 321-376)
  New Points of View about the Moulded Byzantine Coins of the 11th Century discovered in Dobrudja

Sergiu HAIMOVICI

 • Studiul arheozoologic al materialului provenit din statiunea gumelniteana de la Carcaliu (p. 377-392)
  L’étude archéozoologique du matériel provenu de la station gumelnitzienne de Carcaliu

Sergiu HAIMOVICI

 • Studiu arheozoologic al materialului din doua Villae romane din nordul Dobrogei prin comparatie cu siturile autohtone contemporane lor (p. 393-407)
  L’étude archéozoologique du matériel de deux villae romaines du nord de la Dobroudja par comparaison à celui des sites autochtones qui leurs sont contemporaines