Peuce N.S. XIII 2015

Cover Peuce 13

 

CUPRINS / SUMMARY

 STUDII ŞI NOTE DE ISTORIE VECHE ŞI ARHEOLOGIE /

STUDIES AND NOTES IN ANCIENT HISTORY AND ARCHAEOLOGY

 

Bogdan Petru NICULICĂ Primele descoperiri de vestigii cucuteniene din Bucovina / First Discoveries of Cucuteni Vestigies in Bucovina (pp. 7-44)

Alexandra ȚÂRLEA, Cristiana TĂTARU, Migdonia GEORGESCU, Mihai FLOREA, Zizi BALTĂ The Early Iron Age Treasure from Brașov ( pp. 45-90)

Victor Henrich BAUMANN Despre un relief dionisiac descoperit la Tulcea / Dionysian bas-relief found in Tulcea (pp. 91-106)

Corneliu BELDIMAN, Aurel-Daniel STĂNICĂ, Diana-Maria SZTANCS

Isaccea–Noviodunum. Artefacte din materii dure animale descoperite în 2014 / Isaccea-Noviodunum. Osseous Material Artefacts Found in 2014 (107-136)

 

CERCETĂRI ARHEOLOGICE / ARCHAEOLOGICAL RESEARCHES

Gabriel TALMAŢCHI, Constantin ŞOVA Observaţii privind casa urbană romană târzie (domus) din provincia Scythia Minor şi alte descoperiri arheologice din sectorul SUD-CI de la Tropaeum Traiani / Observations on Late Urban Roman Houses (domus) in Scythya Minor and Others Archeological Finds from South-CI Sector at Tropaeum Traiani (137-192)

 NUMISMATICĂ / NUMISMATICS

Aurel VÎLCU La diffusion de l’or monnayé au nord du Danube à la fin du IVe siècle av. J.-C. et les guerres des diadoques (pp. 193-208)

 ANTROPOLOGIE / ANTHROPOLOGY

Mihai CONSTANTINESCU Despre osemintele umane descoperite la Cheile Dobrogei – Peştera Craniilor, (jud. Constanţa) / Comments on the Human Bones Found at „Skulls Cave”-Cheile Dobrogei (pp. 209-222)


RECENZII ŞI NOTE BIBLIOGRAFICE / REVIEWS AND BIBLIOGRAPHIC NOTES George Bodi, Radu Pîrnău, Mihaela Danu, Romeo Cavaleriu, Cercetări interdisciplinare în neo-eneoliticul din nord-estul României, Editura Universității „Alexandrul Ioan Cuza“, Iași, 2013, 181 p., 51 fig. (Florian MIHAIL)

Dumitru Boghian, Sergiu-Constantin Enea, Sorin Ignătescu, Luminița Bejenaru, Simina Margareta Stanc, Comunitățile cucuteniene din zona Târgului Frumos. Cercetări interdisciplinare în siturile de la Costești și Giurgești, Editura Universității „Alexandru Ioan Cuza“, Iași, 2014, 321 p., 123 pl. (Florian MIHAIL)

Radu Băjenaru, Sfârşitul bronzului timpuriu în regiune   a dinre Carpaţi şi Dunăre, Editura Argonaut, Cluj-Napoca, 2014, 340 p., 86 fig., 68 pl., 11 hărţi (ISBN 978-973-109-492-2) (Sorin-Cristian AILINCĂI)

Alin Frînculeasa, Cimitirul din epoca bronzului de la Câmpina (jud. Prahova), Editura Cetatea de Scaun, Târgovişte, 2014, 535 p. (ISBN 978-606-537-241-2) (Sorin-Cristian AILINCĂI)

Ion Niculiță, Andrei Nicic, Așezarea și necropola din prima epocă a fierului Saharna–Țiglău, Biblioteca „Tyragetia”, XXV, Chișinău 2014, 190 p., 25 tabele și 209 figuri(Diana STAN)