Peuce S.N. XIV 2016

CUPRINS / SUMMARY 1
Ioan OPRIŞ Victor H. Baumann la 75 de ani / Victor H. Baumann turns 75 (pp. 9)

STUDII ŞI NOTE DE ISTORIE VECHE ŞI ARHEOLOGIE / STUDIES AND NOTES IN ANCIENT HISTORY AND ARCHAEOLOGY

Florian MIHAIL, Cristian MICU Polished Stone Objects at Trestenic Tell Settlement (Nalbant, Tulcea County)/

(pp. 17)
Vasilica LUNGU Timbres amphoriques de l’habitat d’Orgame–Argamum (I) / Amphora stamps at Orgame–Argamum (I) (pp. 43)
Daniel SPÂNU Cavalerul cu pasăre de pradă de la Surcea: avatarul unui mit celtic în Dacia epocii târzii la Tène / The Knight with Bird of Prey from Surcea: the Avatar of a Celtic Myth in Late La Tène Dacia (pp. 79)
Marius C. STREINU Language of the Arena in the Pontic Area / (pp. 107)
Marian MOCANU Importuri de terra sigillata italică în spaţiul vest-pontic / Italic Terra Sigillata Imports in the West Pontic Region (pp. 119)
Laurenţiu RADU Un opaiţ cu marca Hermes Cyzicianul descoperit la Callatis. Note despre legăturile dintre spaţiul dobrogean şi oraşul Cyzicus /Lamp with the Mark of Hermes of Cyzicus, Found in Callatis. Notes on the Ties of Cyzicus and Western Black Sea (pp. 129)
Florin TOPOLEANU, Laurent CHRZANOVSKI O descoperire arheologică unică la Noviodunum: arhetipuri, tipare şi producerea opaiţelor / Unique Find at Noviodunum: Archetypes and Moulds Used in Lamp Production (pp. 145)
Dan ELEFTERESCU Tipologia ştampilelor de lămpi (Firmalampen) descoperite laDurostorum–Ostrov (Ferma 4) / Typology of lamp marks found at Durostorum–Ostrov (Farm 4) (pp. 159)
Aurel STĂNICĂ Cartografierea cetăţilor medievale dispărute din Dobrogea. Studiu de caz: fortificaţiile turceşti / Cartography of the Lost Medieval Fortresses of Dobrudja. Case Study: Ottoman Fortifications (pp. 187)
CERCETĂRI ARHEOLOGICE / ARCHAEOLOGICAL RESEARCHES

Florian MIHAIL Urme de locuire gumelniţeană în aria localităţii Mahmudia, jud. Tulcea / Traces of Gumelnita Culture Habitation in Mahmudia, Tulcea County

(pp. 225)
Sorin-Cristian AILINCĂI, Florin TOPOLEANU, Florian MIHAIL Aşezarea din perioada timpurie a epocii fierului de la Niculiţel–Cornet, jud. Tulcea. Cercetările arheologice din anul 1988 / The Early Iron Age Settlement at Niculiţel–Cornet, Tulcea County. The Archaeological Surveys of 1988 (pp. 225)
NUMISMATICĂ / NUMISMATICS
Gabriel Mircea TALMAŢCHI, Laurenţiu CLIANTE New Archaeological and Monetary Finds on the Rural Territorry of Tomis
(pp. 293)
Gheorghe MĂNUCU-ADAMEŞEANU Cronica descoperirilor monetare din județul Tulcea (XII). Secolele IX–XIII / Review of Coins Found in Tulcea County (XII). 9 th –13 th centuries (pp. 343)
BIBLIOLOGIE / LIBRARY SCIENCE

Lăcrămioara MANEA Valori patrimoniale elsevieriene în fondurile Institutului de Cercetări Eco-Muzeale „Gavrilă Simion” Tulcea / The Elsevier Patrimonial Values Pertaining to the Collections of ”Gavrilă Simion” Eco-Museum Research Institute of Tulcea

(pp. 357)
ANTROPOLOGIE / ANTHROPOLOGY

Luminiţa ANDREICA, Mihai CONSTANTINESCU, Mihaela CULEA, Claudia RADU, Andrei SOFICARU Urme de violență în perioada medievală. Cimitirul Mânăstirii Sf. Sava din Bucureşti / Violent Traumas in the Middle Ages. The St. Sava Church Graveyard

(pp. 371)
RECENZII ŞI NOTE BIBLIOGRAFICE / REVIEWS AND BIBLIOGRAPHIC NOTES

Cornelia-Magda Lazarovici, Gheorghe Lazarovici (colaboratori Corina Ionescu, Volker Hoeck, Senica Țurcanu, Luminița Bejenaru, Maria Știrbu și Ionela Ionescu) Ruginoasa – Dealul Drăghici. Monografie Arheologică, Muzeul Bucovinei. Editura Karl A. Romstorfer, Suceava, 2012, 431 p. (Florian MIHAIL), Valeriu Sârbu, Cătălin Borangic, Pumnalul sica în nordul Dunării: (~200 a. Chr. – 106 p. Chr.) – semiotica marțială a puterii = Le poignard sica au nord Danube: (~200 av. J.-C. – 106 ap. J.-C.) – sémiotique martiale du pouvoir, Editura Istros a Muzeului Brăilei „Carol I”, Brăila, 2016, 247 p., 37 fig. (ISBN: 978-606-654-188-6) (Diana Andreea STAN) /

(pp. 405)
Abrevieri / List of abbreviations (pp. 411)
Publicaţiile Institutului de Cercetări Eco-Muzeale Tulcea / (pp. 417)
Condiţii de redactare a lucrărilor pentru revista PEUCE / Submission of Manuscripts for PEUCE Journal (pp. 421)