Peuce N.S. XVII 2019

CUPRINS / SUMMARY

STUDII ŞI NOTE DE ISTORIE VECHE ŞI ARHEOLOGIE /

STUDIES AND NOTES IN ANCIENT HISTORY AND ARCHAEOLOGY

1

Emilian TELEAGA, Migdonia GEORGESCU, Gheorghe NICULESCU

Analizele compoziției metalice a pieselor de harnașament și mărgelelor de argint de la Agighiol
și comparația lor cu monedele histriene de argint de la Capul Dolojman

Analysis of metal composition of the silver harnesses parts and beads from Agighiol in comparison
with the silver Histrian coins from Cap Dolojman / Orgame

7

Maria-Magdalena ȘTEFAN, Dan ȘTEFAN

Connected peripheries – North Danube Thrace in the 4th-3rd centuries BC. Exploring settlement patterns in the environs of the ostentatious grave of Peretu

27

Laurențiu RADU

Note despre cultul Afroditei la Callatis

Notes on the Aphrodite cult at Callatis

99

Alexandra LIȚU, Mircea ANGELESCU

Histria. Timbres amphoriques inédits (II)

113

Alexandra LIȚU, Laurențiu CLIANTE

Note sur deux timbres amphoriques découverts dans le Secteur (Centre Nord) dʹHistria

139
Alexandra LIȚU, Laurențiu CLIANTE
Timbres amphoriques découverts à Tomis pendant les fouilles archéologiques
de 2017 et 2018 (11 Rue Arhiepiscopiei)
163

Daniel SPÂNU

Core issues of Late La Tène Periodization in Romania

167

Laurent CHRZANOVSKI, Denis ZHURAVLEV, Florin TOPOLEANU

Opaițe romane târzii decorate cu ”Fațadă de temple

Late Roman Lamps decorated with a ”temple façade”

207

Laurențiu CLIANTE, Alexandra ȚÂRLEA

The 6th century AD glass stemmed goblets from excavations in Histria (Centre-North Sector).

235

CERCETĂRI ARHEOLOGICE / ARCHAEOLOGICAL RESEARCHES

Simina STANC, Aurel-Daniel STĂNICĂ

Noi cercetări arheologice preventive la Cetatea Enisala.
Date arheologice și arheozoologice

New rescue archaeological excavation at Enisala Fortress.
Archaeological and zooarchaeological data

249
NOTE BIBLIOGRAFICE / BIBLIOGRAPHIC NOTES 275

Tudor Soroceanu, Botond Rezi, Rita E. Németh, Der Bronzedepotfund von Bandul de Câmpie, jud. Mureș / Mezőbánd, Moros-Megue. Beitrage zur Erforschung der spätbronzezeitlichen Metallindustrie in Siebeburgen, Universitätsforschungen zur Prähistorischen Archäologie 307, Habelt-Verlag, Bonn, 2017, 208 p., 240 Taf.

(Sorin-Cristian AILINCĂI)

275
Igor Cereteu, Cartea bisericească în mănăstirile din Republica Moldova, ediție
enciclopedică, ”Tipografia Centrală”, Chișinău, 2016, 503 p.

(Lăcrămioara MANEA)
277

Mihai Mitu, Viața lui Ioan Budai-Deleanu (Prefața autorului), Editura Saeculum I.O., București, 2017, 527 p.

(Lăcrămioara MANEA)

280
Abrevieri / List of abbreviations 287