Revista

Peuce SN XVIII 2020

By Peuce Serie Noua | Nu are comentarii

CUPRINS / SUMMARY – STUDII ŞI NOTE DE ISTORIE VECHE ŞI ARHEOLOGIE / STUDIES AND NOTES IN ANCIENT HISTORY AND ARCHAEOLOGY

Neculai BOLOHAN, Ana DROB  –Cercetare de suprafață în zona Aroneanu–Șapte Oameni, com. Aroneanu, jud. Iași.

Archaeological survey in the area of Aroneanu–Șapte Oameni, Iași County.

Analiza multiplă a olăriei (OM, SEM-EDX) / The interdisciplinary research on pottery (OM, SEM-EDX) (pg. 7)

Florian MIHAIL, Costel ILIE – Analiza materialului litic atribuit culturii Noua descoperit în situl de la Negrilești–Curtea Școlii (jud. Galați) /Analysis of Bronze Age (Noua culture) lithic artefacts found at Negrilești–Curtea Școlii site  (Galați County) (pg. 35)

Aurel ZANOCI, Marianna A. KULKOVA, Mihail BĂȚ, Alexander M. KULKOV  Early Iron Age Pottery from Saharna Mare–Dealul Mănăstirii: Interdisciplinary Approach (pg. 67)

Denis TOPAL Going to pot: Bronze Cauldrons on the Western fringe of the Scythian culture  (pg. 111)

Daniel SPÂNU Considerații privind cronologia relativă a celei de a doua epoci a fierului în regiunile barbare ale Dobrogei 

Considerations on the relative chronology of the Late Iron Age in the „barbarian” regions of Dobroudja (pg. 137)

Alexandra LIȚU, Laurențiu CLIANTE Timbres amphoriques de Tomis (39 Strada Revoluției) / Amphora stamps from Tomis (39 Revoluției Street) (pg. 151)

Natalia MATEEVICI, Mihai IONESCU Ștampile noi de amfore grecești descoperite în așezările de la Moșneni și Dulcești (jud. Constanța) / New Greek Amphora Stamps found in the ancient settlements from Moșneni and Dulcești (Constanța County) (pg. 163)

Alina STREINU, Dávid Zs. SCHWARCZ, Dragoș MIREA Mirror, Mirror …

Reflections on the functionality of a small lead find from Acic Suhat (Baia, Tulcea county) (pg. 171)

Marian MOCANU – Ceramica de masă de la Ibida–Baza 3  / Tableware from Ibida–Baza 3 (pg. 203)

Laurent CHRZANOVSKI Firmalampen: an abundantly-produced lamp-type almost never used?

Socio-economic elements to define a new framework to study these peculiar lighting devices  (pg. 215)

Sever-Petru BOȚAN, Gabriel Mircea TALMAȚCHI, Daniela CRISTEA-STAN – Câteva descoperiri vitrice din Dobrogea romană / Glass finds from Roman Dobroudja (pg. 263)

Alexandra ȚÂRLEA, Laurențiu CLIANTE ‘Put the lights on’: Early Byzantine stemmed goblets and lamps from the Acropolis Centre-South Sector in Histria (I) (pg. 301)

Emre OKAN, Ahmet BILIRA group of Heraclea Pontica amphorae from the Late Antique bone workshop at Prusias ad Hypium Theatre (pg. 333)

Dan ELEFTERESCU, George NUȚU Roman Fibulae in the Collection of the Lower Danube Museum Călărași (pg. 357)

NECROLOG / OBITUARY Mihail Zahariade (20 iulie 1950 – 29 iulie 2020) (pg. 373)

RECENZII ȘI NOTE BIBLIOGRAFICE / REVIEWS AND BIBLIOGRAPHIC NOTES

Monica Șandor-Chicideanu, Mihai Constantinescu, Necropola din epoca bronzului de la Plosca, Editura Mega, Cluj-Napoca, 2019, 302 p. (Sorin-Cristian AILINCĂI) (pg. 375)

Alexandra Ion, Regi, Sfinți și anonimi. Cercetători și oseminte umane în arheologia din România, Târgoviște, Editura Cetatea de Scaun, 213 p. (Ștefan DORONDEL) (pg. 377)

Alexandra Nagy, Resatus and the stamped pottery, Aquincum Studies 1, Budapest 2017, 84 p., 118 planșe și 49 figuri (Marian MOCANU) (pg. 383)

Laurent Chrzanovski, Lampes antiques, byzantines et islamiques du Nil à lʹOronte. La Collection Bouvier, Polish Centre of Mediterranean Archaeology, University of Warsaw, University of Warsaw Press, Warsawa, 2019, 718 pagini (Florin TOPOLEANU) (pg. 387)

Publicaţiile Institutului de Cercetări Eco-Muzeale ”Gavrilă Simion”, Tulcea   (pg. 395)

Condiţii de redactare a lucrărilor pentru revista PEUCE (pg. 399)

Terms and conditions for submission of manuscripts for PEUCE journal  (pg. 401)

Peuce SN XVII 2019

By Peuce Serie Noua | Nu are comentarii

CUPRINS / SUMMARY

 

STUDII ŞI NOTE DE ISTORIE VECHE ŞI ARHEOLOGIE /

STUDIES AND NOTES IN ANCIENT HISTORY AND ARCHAEOLOGY

Emilian TELEAGA, Migdonia GEORGESCU, Gheorghe NICULESCU

Analizele compoziției metalice a pieselor de harnașament și mărgelelor de argint de la Agighiol
și comparația lor cu monedele histriene de argint de la Capul Dolojman ………………………………………………………… 7

Analysis of metal composition of the silver harnesses parts and beads from Agighiol in comparison
with the silver Histrian coins from Cap Dolojman / Orgame

Maria-Magdalena ȘTEFAN, Dan ȘTEFAN

Connected peripheries – North Danube Thrace in the 4th-3rd centuries BC. Exploring settlement patterns
in the environs of the ostentatious grave of Peretu ………………………………………………………………………………………… 27

Laurențiu RADU

Note despre cultul Afroditei la Callatis ………………………………………………………………………………………………………….  99

Notes on the Aphrodite cult at Callatis

Alexandra LIȚU, Mircea ANGELESCU

Histria. Timbres amphoriques inédits (II) …………………………………………………………………………………………………….  113

Alexandra LIȚU, Laurențiu CLIANTE

Note sur deux timbres amphoriques découverts dans le Secteur (Centre Nord) dʹHistria …………………………………..  139

Alexandra LIȚU, Laurențiu CLIANTE

Timbres amphoriques découverts à Tomis pendant les fouilles archéologiques

de 2017 et 2018 (11 Rue Arhiepiscopiei) ………………………………………………………………………………………………………..  163

Daniel SPÂNU

Core issues of Late La Tène Periodization in Romania ……………………………………………………………………………………. 167

Laurent CHRZANOVSKI, Denis ZHURAVLEV, Florin TOPOLEANU  

Opaițe romane târzii decorate cu ”Fațadă de temple” ……………………………………………………………………………………… 207

Late Roman Lamps decorated with a ”temple façade”

Laurențiu CLIANTE, Alexandra ȚÂRLEA  

The 6th century AD glass stemmed goblets from excavations in Histria

(Centre-North Sector)…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 235

CERCETĂRI ARHEOLOGICE / ARCHAEOLOGICAL RESEARCHES

Simina STANC, Aurel-Daniel STĂNICĂ

Noi cercetări arheologice preventive la Cetatea Enisala.

Date arheologice și arheozoologice ………………………………………………………………………………………………………………..  249

New rescue archaeological excavation at Enisala Fortress.

Archaeological and zooarchaeological data

NOTE BIBLIOGRAFICE / BIBLIOGRAPHIC NOTES

Tudor Soroceanu, Botond Rezi, Rita E. Németh, Der Bronzedepotfund von Bandul de Câmpie, jud. Mureș /
Mezőbánd, Moros-Megue. Beitrage zur Erforschung der spätbronzezeitlichen Metallindustrie in Siebeburgen
, Universitätsforschungen zur Prähistorischen Archäologie 307, Habelt-Verlag, Bonn, 2017, 208 p., 240 Taf.

(Sorin-Cristian AILINCĂI)…………………………………………………………………………………………………………………………. 275

Igor Cereteu, Cartea bisericească în mănăstirile din Republica Moldova, ediție
enciclopedică, ”Tipografia Centrală”, Chișinău, 2016, 503 p. (Lăcrămioara MANEA)………………………………………… 277

Mihai Mitu, Viața lui Ioan Budai-Deleanu (Prefața autorului), Editura Saeculum I.O., București, 2017, 527 p.

(Lăcrămioara MANEA)……………………………………………………………………………………………………………………………….. 280

Abrevieri / List of abbreviations ………………………………………………………………………………………………………………………  287

 

Publicaţiile Institutului de Cercetări Eco-Muzeale Tulcea ……………………………………………………………………………………  289

 

Condiţii de redactare a lucrărilor pentru revista PEUCE……………………………………………………………………………………….. 293

 

Submission of manuscripts for PEUCE journal ………………………………………………………………………………………………….  295

Peuce SN XVI 2018

By Peuce Serie Noua | Nu are comentarii

CUPRINS / SUMMARY

 

STUDII ŞI NOTE DE ISTORIE VECHE ŞI ARHEOLOGIE /

STUDIES AND NOTES IN ANCIENT HISTORY AND ARCHAEOLOGY

Florian MIHAIL, Cristian MICU   

Materialul litic atribuit culturii Gumelniţa descoperit în aşezarea-tell

de la Luncaviţa, punctul Cetăţuia, în anul 1959 …………………………………………….. 7

The Lithic Material Attributed to the Gumelniţa Culture Discovered in the Tell Settlement of Luncaviţa, Cetăţuia Point, in 1959

Laurenţiu RADU, Corina RADU-IORGUŞ   

O statuetă ceramică a Afroditei descoperită la Callatis–Mangalia …………………… 23

A Ceramic Statuette of Aphrodite Discovered at Callatis–Mangalia

Alexandra LIŢU, Alexandra ŢÂRLEA, Iulia ILIESCU, Valentin BOTTEZ 

Timbres amphoriques inédits du Secteur Acropole Centre-Sud

(ACS) d’Histria (2013-2018) ………………………………………………………………………….. 31

Alexandra LIŢU, Mircea ANGELESCU

Histria. Timbres amphoriques inédits du secteur Basilica Pârvan (I) …………………. 41

Laurent CHRZANOVSKI, David DJAOUI 

A (partial) Iconographical Dictionary of Early Roman Imperial lamps (70-130 AD).

A Short Study of 290 Discus-motifs Adorning the Lamps Discovered within

the Harbour Garbage Covering the “Arles-Rhône 3” Shipwreck and of their

Geographic Repartition………………………………………………………………………………………. 55

Ivo TOPALILOV 

A Note on the Names of the Thracian Sailors……………………………………………………….. 199

Radu-Octavian STĂNESCU 

Amphorae ex Aegysso. Fragments from Older Excavations……………………………………… 205

Marian MOCANU 

Ceramica de masă romană târzie descoperită la Halmyris………………………………………. 227

Late Roman Tableware Discovered at Halmyris

Aurel STĂNICĂ 

The „Golden Hoard” Ceramics in Dobruja (13th-14th centuries)………………………………. 251

CERCETĂRI ARHEOLOGICE / ARCHAEOLOGICAL RESEARCHES

Valentin BOTTEZ, Alexandra ŢÂRLEA, Alexandra LIŢU, Iulia ILIESCU 

Preliminary Report of the Excavations at Histria,

the Acropolis Centre-South Sector (2015-2016) …………………………………………………….  281

NUMISMATICĂ / NUMISMATICS

Gabriel M. TALMAŢCHI 

Noi descoperiri monetare elenistice în spaţiul istro-pontic ………………………………………….  325

New Hellenistic Monetary Finds in the Istro-Pontic Area

ANTROPOLOGIE / ANTHROPOLOGY

Serena SIENA, Marta MAIRO, Mihai CONSTANTINESCU, Andrei SOFICARU 

Necropola medievală de la Enisala–Palanca. Raport antropologic ……………………………..  335

The Medieval Necropolis from EnisalaPalanca. Anthropological Report

RECENZII ŞI NOTE BIBLIOGRAFICE / REVIEWS AND BIBLIOGRAPHIC NOTES 

James C. Scott, Against the Grain. A Deep History of the Earliest States, New Haven and London, Yale University Press, 2017, 312 pagini (Ştefan DORONDEL)………………………………………………………………………………………………………. 371

Philip Bes, Once upon a Time in the East. The Chronological and Geographical Distribution of Terra Sigillata and Red Slip Ware in the Roman East, Archaeopress Publishing, Oxford, 2015, 196 p., 109 figuri (incluse în text), două hărți și patru tabele (Marian MOCANU)……………. 377

 

Abrevieri / List of abbreviations  …………………………………………………………  381

Peuce S.N. XV 2017

By Peuce Serie Noua | Nu are comentarii

 

CUPRINS / SUMMARY

 

STUDII ŞI NOTE DE ISTORIE VECHE ŞI ARHEOLOGIE /

STUDIES AND NOTES IN ANCIENT HISTORY AND ARCHAEOLOGY

Dragoş MĂNDESCU, Maria MIHALACHE, Ioana STĂNCULESCU, Mihai CONSTANTINESCU

Contribuţii la studiul pieselor de port şi podoabă din mediul cultural Ferigile.

Mărgelele de caolin descoperite în necropola hallstattiană de la

Valea Stânii (judeţul Argeş) ………………………………………………………………………………………………… 7

Contributions to the Study of the Adornments from Ferigile Cultural Milieu.

The Kaolin Beads Found in the Early Iron Age Necropolis at Valea Stânii (Argeș County)

Liana OŢA

Câteva observaţii despre necropola romană timpurie de la Noviodunum ………………..  49

Some Observations on the Early Roman Necropolis of Noviodunum

Dan ELEFTERESCU

Opaiţe plastice descoperite la Durostorum–Ostrov (Ferma 4) …………………………………….. 79

Figurative Lamps Discovered at DurostorumOstrov (Farm No. 4, Constanța County)

Cristina-Georgeta ALEXANDRESCU, Bogdan OLARIU

Analysis of Landscape Transformation in the Area of Ancient Troesmis

During the 19th and 20th Century ……………………………………………………………………………………….. 117

Victor-Henrich BAUMANN

Cuptoare romane cu destinaţie specială în teritoriul Noviodunens ………………………….. 149

Roman Kilns with a Special Destination within the Territory of Noviodunum

CERCETĂRI ARHEOLOGICE / ARCHAEOLOGICAL RESEARCHES

Sorin-Cristian AILINCĂI, Florin TOPOLEANU, Florian MIHAIL, Mihai CONSTANTINESCU, Simina RAFAILĂ-STANC

Aşezarea din perioada timpurie a epocii fierului de la Niculiţel–Cornet,

jud. Tulcea. Cercetările arheologice din anul 2000 ………………………………………………………  175

The Early Iron Age Settlement at Niculiţel–Cornet, Tulcea County.

The  Archaeological Surveys of 2000

Alina MUŞAT-STREINU

Early Roman Finds from Acic Suat (Caraburun, Baia, Tulcea County) …………………….  279

ARHEOZOOLOGIE / ARCHAEOZOOLOGY

Simina STANC, Luminiţa BEJENARU, Mariana POPOVICI

Biometric Separation of Domestic Pig (sus domesticus) and Wild Boar
(sus scrofa) Remains Identified in Sites of the 9th-13th Centuries AD

from South-Eastern Romania………………………………………………………………………………………….. 295

ANTROPOLOGIE / ANTHROPOLOGY

Luminiţa ANDREICA-SZILAGYI, Andrei SOFICARU

Incidenţa şi modelul fracturilor în cimitirul Bisericii Sfântul Sava din Bucureşti ……  305

The Incidence and Pattern of Fractures in the St. Sava Churchyard Cemetery in Bucharest

NECROLOG / OBITUARY

Ioan Vasiliu (1951-2016) …………………………………………………………………………………………………….  327

RECENZII ŞI NOTE BIBLIOGRAFICE / REVIEWS AND BIBLIOGRAPHIC NOTES

Victor Sava, Neolithic and Eneolithic in the Lower Mureș Basin, Mega Publishing House, Cluj-Napoca, 2015, 305 p., 160 fig., 246 pl. (Florian MIHAIL)…………………………………………………………………………………………………. 329

Bogdan Petru Niculică, Epoca Bronzului în Podişul Sucevei, Ed. Karl A. Romstorfer, Suceava, 2015, 622 p. (Sorin-Cristian AILINCĂI)………………………………………………………………………………………………………………………… 332

Neculai Bolohan, Bronzul târziu la Dunărea de Jos, Mega Publishing House, Cluj-Napoca, 2016, 362 p. (Sorin-Cristian AILINCĂI)………………………………………………………………………………………………………………………… 334

Aurel-Daniel Stănică, Gabriel Custurea, Daniela Stănică, Emanuel Plopeanu (eds.), Dobrogea coordonate istorice și arheologice, Ed. Studis, Iași, 2016, 398 p.

(Adriana Mihaela ROŞCA)……………………………………………………………………………………………… 337

Abrevieri / List of abbreviations ………………………………………………………………………………………..  341

 

Publicaţiile Institutului de Cercetări Eco-Muzeale Tulcea ………………………………………….  345

 

Condiţii de redactare a lucrărilor pentru revista PEUCE……………………………………………. 349

 

Submission of manuscripts for PEUCE journal …………………………………………………………………  351