Revista

Peuce SN XVII 2019

By Peuce Serie Noua | Nu are comentarii

CUPRINS / SUMMARY

 

STUDII ŞI NOTE DE ISTORIE VECHE ŞI ARHEOLOGIE /

STUDIES AND NOTES IN ANCIENT HISTORY AND ARCHAEOLOGY

Emilian TELEAGA, Migdonia GEORGESCU, Gheorghe NICULESCU

Analizele compoziției metalice a pieselor de harnașament și mărgelelor de argint de la Agighiol
și comparația lor cu monedele histriene de argint de la Capul Dolojman ………………………………………………………… 7

Analysis of metal composition of the silver harnesses parts and beads from Agighiol in comparison
with the silver Histrian coins from Cap Dolojman / Orgame

Maria-Magdalena ȘTEFAN, Dan ȘTEFAN

Connected peripheries – North Danube Thrace in the 4th-3rd centuries BC. Exploring settlement patterns
in the environs of the ostentatious grave of Peretu ………………………………………………………………………………………… 27

Laurențiu RADU

Note despre cultul Afroditei la Callatis ………………………………………………………………………………………………………….  99

Notes on the Aphrodite cult at Callatis

Alexandra LIȚU, Mircea ANGELESCU

Histria. Timbres amphoriques inédits (II) …………………………………………………………………………………………………….  113

Alexandra LIȚU, Laurențiu CLIANTE

Note sur deux timbres amphoriques découverts dans le Secteur (Centre Nord) dʹHistria …………………………………..  139

Alexandra LIȚU, Laurențiu CLIANTE

Timbres amphoriques découverts à Tomis pendant les fouilles archéologiques

de 2017 et 2018 (11 Rue Arhiepiscopiei) ………………………………………………………………………………………………………..  163

Daniel SPÂNU

Core issues of Late La Tène Periodization in Romania ……………………………………………………………………………………. 167

Laurent CHRZANOVSKI, Denis ZHURAVLEV, Florin TOPOLEANU  

Opaițe romane târzii decorate cu ”Fațadă de temple” ……………………………………………………………………………………… 207

Late Roman Lamps decorated with a ”temple façade”

Laurențiu CLIANTE, Alexandra ȚÂRLEA  

The 6th century AD glass stemmed goblets from excavations in Histria

(Centre-North Sector)…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 235

CERCETĂRI ARHEOLOGICE / ARCHAEOLOGICAL RESEARCHES

Simina STANC, Aurel-Daniel STĂNICĂ

Noi cercetări arheologice preventive la Cetatea Enisala.

Date arheologice și arheozoologice ………………………………………………………………………………………………………………..  249

New rescue archaeological excavation at Enisala Fortress.

Archaeological and zooarchaeological data

NOTE BIBLIOGRAFICE / BIBLIOGRAPHIC NOTES

Tudor Soroceanu, Botond Rezi, Rita E. Németh, Der Bronzedepotfund von Bandul de Câmpie, jud. Mureș /
Mezőbánd, Moros-Megue. Beitrage zur Erforschung der spätbronzezeitlichen Metallindustrie in Siebeburgen
, Universitätsforschungen zur Prähistorischen Archäologie 307, Habelt-Verlag, Bonn, 2017, 208 p., 240 Taf.

(Sorin-Cristian AILINCĂI)…………………………………………………………………………………………………………………………. 275

Igor Cereteu, Cartea bisericească în mănăstirile din Republica Moldova, ediție
enciclopedică, ”Tipografia Centrală”, Chișinău, 2016, 503 p. (Lăcrămioara MANEA)………………………………………… 277

Mihai Mitu, Viața lui Ioan Budai-Deleanu (Prefața autorului), Editura Saeculum I.O., București, 2017, 527 p.

(Lăcrămioara MANEA)……………………………………………………………………………………………………………………………….. 280

Abrevieri / List of abbreviations ………………………………………………………………………………………………………………………  287

 

Publicaţiile Institutului de Cercetări Eco-Muzeale Tulcea ……………………………………………………………………………………  289

 

Condiţii de redactare a lucrărilor pentru revista PEUCE……………………………………………………………………………………….. 293

 

Submission of manuscripts for PEUCE journal ………………………………………………………………………………………………….  295

Peuce SN XVI 2018

By Peuce Serie Noua | Nu are comentarii

CUPRINS / SUMMARY

 

STUDII ŞI NOTE DE ISTORIE VECHE ŞI ARHEOLOGIE /

STUDIES AND NOTES IN ANCIENT HISTORY AND ARCHAEOLOGY

Florian MIHAIL, Cristian MICU   

Materialul litic atribuit culturii Gumelniţa descoperit în aşezarea-tell

de la Luncaviţa, punctul Cetăţuia, în anul 1959 …………………………………………….. 7

The Lithic Material Attributed to the Gumelniţa Culture Discovered in the Tell Settlement of Luncaviţa, Cetăţuia Point, in 1959

Laurenţiu RADU, Corina RADU-IORGUŞ   

O statuetă ceramică a Afroditei descoperită la Callatis–Mangalia …………………… 23

A Ceramic Statuette of Aphrodite Discovered at Callatis–Mangalia

Alexandra LIŢU, Alexandra ŢÂRLEA, Iulia ILIESCU, Valentin BOTTEZ 

Timbres amphoriques inédits du Secteur Acropole Centre-Sud

(ACS) d’Histria (2013-2018) ………………………………………………………………………….. 31

Alexandra LIŢU, Mircea ANGELESCU

Histria. Timbres amphoriques inédits du secteur Basilica Pârvan (I) …………………. 41

Laurent CHRZANOVSKI, David DJAOUI 

A (partial) Iconographical Dictionary of Early Roman Imperial lamps (70-130 AD).

A Short Study of 290 Discus-motifs Adorning the Lamps Discovered within

the Harbour Garbage Covering the “Arles-Rhône 3” Shipwreck and of their

Geographic Repartition………………………………………………………………………………………. 55

Ivo TOPALILOV 

A Note on the Names of the Thracian Sailors……………………………………………………….. 199

Radu-Octavian STĂNESCU 

Amphorae ex Aegysso. Fragments from Older Excavations……………………………………… 205

Marian MOCANU 

Ceramica de masă romană târzie descoperită la Halmyris………………………………………. 227

Late Roman Tableware Discovered at Halmyris

Aurel STĂNICĂ 

The „Golden Hoard” Ceramics in Dobruja (13th-14th centuries)………………………………. 251

CERCETĂRI ARHEOLOGICE / ARCHAEOLOGICAL RESEARCHES

Valentin BOTTEZ, Alexandra ŢÂRLEA, Alexandra LIŢU, Iulia ILIESCU 

Preliminary Report of the Excavations at Histria,

the Acropolis Centre-South Sector (2015-2016) …………………………………………………….  281

NUMISMATICĂ / NUMISMATICS

Gabriel M. TALMAŢCHI 

Noi descoperiri monetare elenistice în spaţiul istro-pontic ………………………………………….  325

New Hellenistic Monetary Finds in the Istro-Pontic Area

ANTROPOLOGIE / ANTHROPOLOGY

Serena SIENA, Marta MAIRO, Mihai CONSTANTINESCU, Andrei SOFICARU 

Necropola medievală de la Enisala–Palanca. Raport antropologic ……………………………..  335

The Medieval Necropolis from EnisalaPalanca. Anthropological Report

RECENZII ŞI NOTE BIBLIOGRAFICE / REVIEWS AND BIBLIOGRAPHIC NOTES 

James C. Scott, Against the Grain. A Deep History of the Earliest States, New Haven and London, Yale University Press, 2017, 312 pagini (Ştefan DORONDEL)………………………………………………………………………………………………………. 371

Philip Bes, Once upon a Time in the East. The Chronological and Geographical Distribution of Terra Sigillata and Red Slip Ware in the Roman East, Archaeopress Publishing, Oxford, 2015, 196 p., 109 figuri (incluse în text), două hărți și patru tabele (Marian MOCANU)……………. 377

 

Abrevieri / List of abbreviations  …………………………………………………………  381