Introducere

Preluarea gestiunii revistelor academice romanesti de catre CNCS si fixarea unor noi criterii de evaluare ne impune, printre altele, si folosirea sistemului evaluarii colegiale (peer review), drept conditie esentiala pentru recunoasterea academica a revistei Peuce.

Sistemul peer review este un proces de evaluare al lucrarilor stiintifice de catre doi referenti egali in drepturi, care verifica respectarea normelor de publicare, identifica deviatiile de la standard si aduce sugestii si imbunatatiri.

Procedura

Articolele primite la redactie vor fi preluate de redactorul-sef sau secretarul de redactie care inainteaza copii ale acestora (pe hartie sau electronic) catre cercetatori care sunt considerati experti in domeniul respectiv (referenti).

Referentii redacteaza (in termen de 20 de zile) cate o evaluare a articolului primit, conform grilei existente, pe care o returneaza redactorului. Acesta este dator sa pastreze dialogul cu autorii si sa le transmita observatiile facute de referenti. La solicitarea referentului acesta poate ramane anonim fata de autorul articolului recenzat.

Evaluarea referentilor trebuie sa includa la final una din urmatoarele recomandari pentru articolul analizat:

 • acceptarea neconditionata a articolului;
 • acceptarea cu conditia modificarilor mentionate in referat;
 • respingerea articolului.

In situatii in care referatele sunt opuse ca recomandare, editorul poate solicita un alt referat de la un al treilea referent.

Autorii sunt datori sa procedeze la efectuarea eventualelor modificari ale continutului lucrarii, conform cerintelor referentilor stiintifici.

Criterii de evaluare

In cursul procesului de recenzare se va tine cont de urmatoarele criterii de evaluare:

 • respectarea normelor de publicare si a structurii articolului care implica existenta urmatoarelor elemente: titlu (romana si engleza), rezumat (romana si engleza), cuvinte cheie (romana si engleza), introducere, metodologie, rezultate, concluzii si bibliografie;
 • incadrarea tematica a articolelor in profilul revistei (istorie veche, arheologie, arta, arhitectura, epigrafie, numismatica, antropologie, arheozoologie, palinologie, geologie, metalografie etc.).
 • cadrul cronologic cuprinde o perioada cuprinsa de la paleolitic pana la sfarsitul evului mediu;
 • cadrul geografic este dedicat mai ales zonei Dunarii Inferioare;
 • calitatea continutului stiintific;
 • gradul de originalitate;
 • claritatea, concizia si acuratetea textului articolului;
 • lipsa erorilor, conceptelor gresite si a ambiguitatilor;
 • relevanta surselor bibliografice.

Revista Peuce nu publica lucrari care au fost deja publicate sau urmeaza a fi publicate simultan, exceptie facand (daca colectivul de redactie este de acord) studiile publicate in reviste straine greu accesibile cititorilor romani.