Address:

Peuce Journal

Institutul de Cercetări Eco-Muzeale ”Gavrilă Simion”

Str. Progresului, 32, 820009, Tulcea, Romania

Tel. 0240513231

e-mail: peuce.journal@gmail.com