Redactor şef / Editor-in-chief:

Cristian MICU

Redactor şef-adjunct/ Executive Editor:

Sorin-Cristian AILINCĂI

Secretar de redacţie/ Secretary:

Alexandra Clara ŢÂRLEA

Comitetul consultativ / Advisory Board:

Victor-Henrich BAUMANN (Tulcea), Nikolaus BOROFFKA (Berlin), Maurizio BUORA (Udine), Florin CURTA (Gainesville), Laurent CHRZANOVSKI (Lattes), Custode Silvio FIORELLO (Bari), Lucreţiu MIHĂILESCU-BÎRLIBA (Iaşi), Ioan OPRIŞ (Bucureşti), Răzvan THEODORESCU (Bucureşti), Florin TOPOLEANU (Tulcea), Aurel ZANOCI (Chișinău)

Colegiul de redacţie / Editorial Board:

Alexandru BĂDESCU (Bucureşti), Mihail BĂȚ (Chișinău), Neculai BOLOHAN (Iași), Valentin BOTTEZ (București), Albane BURENS (Toulouse), Laurent CAROZZA (Toulouse), Mihai CONSTANTINESCU (Bucureşti), Oana DAMIAN (Bucureşti), Anca DAN (Paris), Laura DIETRICH (Berlin), Oliver DIETRICH (Berlin), Adrian IONIŢĂ (Bucureşti), Daniela Luminiţa LUPU (Bucureşti), Lăcrămioara MANEA (Tulcea), Florian MATEI-POPESCU (Bucureşti), Dragoş MĂNDESCU (Piteşti), Florian MIHAIL (Tulcea), Marian MOCANU (Tulcea), Iulian MOGA (Iaşi), Decebal NEDU (Galaţi), George NUŢU (Tulcea), Andrei OPAIŢ (Iaşi), Ioan Carol OPRIȘ (București), Silvana RACHIERU (București), Valentin RADU (Bucureşti), Angela SIMALCSIK (Iaşi), Andrei SOFICARU (Bucureşti), Radu STĂNESCU (Tulcea), Aurel Daniel STĂNICĂ (Tulcea), Bartłomiej Sz. SZMONIEWSKI (Kraków), Gabriel Mircea TALMAŢCHI (Constanţa), Alexandra Clara ŢÂRLEA (Bucureşti), Aurel VÎLCU (Bucureşti)

Tehnoredactare / Computer graphics:

Camelia KAIM

Consultanţi limbi străine / Language editors:

Albane BURENS (limba franceză / French), Alexandra ŢÂRLEA (limba engleză / English), Laura DIETRICH (limba germană / German).