Redactor şef / Editor-in-chief:
Cristian MICU (Institutul de Cercetări Eco-Muzeale ”Gavrilă Simion”, Tulcea)

Redactor şef-adjunct/ Executive Editor:
Sorin-Cristian AILINCĂI (Institutul de Cercetări Eco-Muzeale ”Gavrilă Simion”, Tulcea)

Secretar de redacţie/ Secretary:
Alexandra Clara ŢÂRLEA (Facultatea de Istorie, Universitatea București)

Comitetul consultativ / Advisory Board:
Alexandru AVRAM (Université du Maine,Faculté des Lettres, Langues et Sciences humaines, Le Mans, France)
Victor-Henrich BAUMANN (Institutul de Cercetări Eco-Muzeale ”Gavrilă Simion”, Tulcea)
Dan BERINDEI (Academia Română)
Nikolaus BOROFFKA (Deutsches Archäologisches Institut, Berlin)
Maurizio BUORA (Udine)
Florin CURTA (University of Florida, Gainesville)
Owen DOONAN (California State University, Northridge)
Moshe FISCHER (Tel Aviv University)
Laurent CHRZANOVSKI (Universitatea ”Lucian Blaga”, Sibiu)
Ioan OPRIŞ (Universitatea Valahia, Târgoviște)
Răzvan THEODORESCU (Academia Română)
Florin TOPOLEANU (Institutul de Cercetări Eco-Muzeale ”Gavrilă Simion”, Tulcea)

Colegiul de redacţie / Editorial Board:                   

Alexandru BĂDESCU (Muzeul Național de Istorie a României, Bucureşti)
Valentin BOTTEZ (Facultatea de Istorie, Universitatea București)
Albane BURENS (GEODE, Institut écologie et environnement, CNRS, Toulouse)
Laurent CAROZZA (GEODE, Institut écologie et environnement, CNRS, Toulouse)
Mihai CONSTANTINESCU (Institutul de Antropologie ”Francisc I. Rainer”, Bucureşti)
Oana DAMIAN (Institutul de Arheologie ”Vasile Pârvan”, Bucureşti)
Anca DAN (Archéologie&Philologie d’Orient et d’Occident, CNRS PSL, Paris)
Laura DIETRICH (Berlin)
Oliver DIETRICH (Deutsches Archäologisches Institut, Berlin)
Adrian IONIŢĂ (Institutul de Arheologie ”Vasile Pârvan”, Bucureşti)
Daniela Luminiţa LUPU (Muzeul Municipiului Bucureşti)
Lăcrămioara MANEA (ICEM-Tulcea)
Florian MATEI-POPESCU (Institutul de Arheologie ”Vasile Pârvan”, Bucureşti)
Dragoş MĂNDESCU (Muzeul Județean Argeș, Piteşti)
Florian MIHAIL (ICEM-Tulcea)
Lucreţiu MIHĂILESCU-BÎRLIBA (Facultatea de Istorie, Universitatea ”Alexandru Ioan Cuza”, Iaşi)
Marian MOCANU (ICEM-Tulcea)
Iulian MOGA (Facultatea de Istorie, Universitatea ”Alexandru Ioan Cuza”, Iaşi)
Decebal NEDU (Universitatea Dunărea de Jos din Galați)
George NUŢU (ICEM-Tulcea)
Andrei OPAIŢ (Institutul de Arheologie Iaşi)
Ioan Carol OPRIȘ (Facultatea de Istorie, Universitatea București)
Valentin RADU (Muzeul Național de Istorie a României, Bucureşti)
Angela SIMALCSIK (Centrul Antropologic, Academia Română Filiala Iaşi)
Andrei SOFICARU (Institutul de Antropologie ”Francisc I. Rainer”, Bucureşti)
Aurel Daniel STĂNICĂ (ICEM-Tulcea)
Bartłomiej Sz. SZMONIEWSKI (Institute of Archaeology and Ethnology, Polish Academy of Sciences, Kraków)
Gabriel Mircea TALMAŢCHI (Muzeul de Istorie Națională și Arheologie, Constanţa)
Aurel VÎLCU (Institutul de Arheologie ”Vasile Pârvan”, Bucureşti)

Tehnoredactare / Computer graphics:
Camelia KAIM (ICEM-Tulcea)

Consultanţi limbi străine / Language editors:

Albane BURENS (limba franceză / French),
Alexandra ŢÂRLEA (limba engleză / English),
Laura DIETRICH (limba germană / German).