Condiții de prezentare a manuscriselor pentru revista Peuce S.N. studii și cercetări de istorie și arheologie

Este preferabil ca lucrările, redactate în limba română sau într-o limba de circulație internațională (engleză, franceză, spaniolă, italiană sau germană), să fie procesate pe computer, iar manuscrisul trimis la redacție să conțină o dischetă sau CD cu textul și ilustrația, o copie imprimată, eventual ilustrația originală.

Din punct de vedere tematic, revista Peuce publică articole din domeniile: istorie veche, arheologie, artă, istoriografie, arhitectură, epigrafie, numismatică, antropologie, arheozoologie, palinologie, geologie, metalografie etc.; cronologic, acestea trebuie sa se incadreze intr-o perioada cuprinsă de la paleolitic până la sfârșitul evului mediu, pe un spațiu geografic dedicat mai ales zonei Dunării Inferioare.

a) pentru text: utilizarea programului Word for Windows, paragraf la un singur rând, font Times New Roman, (cu diacritice pentru materialul prezentat în limba română), cu urmatoarele dimensiuni:

  • titlu, autor, articol – 10 puncte;
  • note de subsol – 9 puncte;
  • rezumat – 10 puncte.

b) ilustrația:

  • liniară, în 2 griuri (black and white), rezoluție minimă 300 dpi;
  • fotografică (alb-negru sau color) scanată în format *.jpg sau *.tiff, rezoluție minimă 300 dpi.

Notele infrapaginale, numerotate continuu, vor fi redactate după sistemul anglo-saxon: autor, anul apariției lucrării, pagina citată – după caz figura, tabelul – (ex.: Pippidi 1967, 84, fig. 3/4), urmând ca în final să se anexeze o lista bibliografică ordonată alfabetic, după numele autorilor, și cronologic, pentru fiecare autor în parte.

Lista bibliografica va fi redactata în forma:

  • pentru carte de autor: nume autor, anul apariției, titlul lucrării, volum (număr și titlu), ediție, serie (colecție), numărul în cadrul seriei sau colectiei, locul apariției

Exemple:
Hendy, M.F. 1969, Coinage and Money în Byzantine Empire 1081-1261, Dumbarton Oaks Center of Byzantine Studies, 12, Washington
Grierson, Ph. 1973, Catalogue of the bizantine coins în the Dumbarton Oaks Collection and în the Whittemore Collection, III, 2. Basil I to Nicephorus III (867 – 1081), Washington.
Zugravu, N. 1997, Geneza crestinismului popular al romanilor, Bibliotheca Thracologica 18, Bucuresti.

  • pentru articole: nume autor, anul apariției, titlul articolului, numele publicației sau al volumului colectiv, tom, număr, locul apariției și editorul – pentru volume colective, paginile articolului.

Exemple:
Biro, M. 1974, Roman Villas în Pannonia, ActaArchHung 26, 1 – 57.
Chapman, R., Randsborg, K. 1981, Approaches to the archaeology of death, în (în) Chapman, R., Kinnes, I., Randsborg, K. (eds.), The Archaeology of Death, Cambridge, 1-38.
Morrisson, C. 1994, Monnaie et finances dans l’Empire byzantin Xe – XIVe siècles, în Monnaie et finances à Byzance: analyses, techniques, série Variorum Reprints, IV,Aldershot, 291-315.
Bonifay, M., Villedieu, F. 1987 (1989), Importations d’amphores orientales en Gaule (Ve – VIIe siècles), în Recherches sur la céramique byzantine. Actes du colloque organisé par l’École Française d’Athènes et l’Université Strasbourg, II, Athènes, BCH, Suppl. 17, 21-36.
Cambi, N. 1986 (1989), Amfore romane în Dalmazia, în Amphores romaines et histoire économique: Dix ans de recherche. Actes du colloque de Sienne (22 – 24 mai 1986) organisé par l’Università degli Studi di Siena, l’Università degli Studi di Roma – La Sapienza, le Centre National de la Recherche Scientifique (RCP 403) et l’École Française de Rome, Collection de l’École Française de Rome 114, Rome,311-337.

Titlurile periodicelor, volumelor, cataloagelor, corpora, enciclopediilor se vor abrevia dupa Normele de intocmire a manuscriselor, Anexele 2 și 3 din SCIVA 46, 1995, 3-4, p. 356-370. Orice alta abreviere în afara celor ce se regăsesc în lucrarea citata va fi prezentata și explicit, la sfârșitul listei bibliografice.

Rezumatul, redactat în limba romana și engleza se va adauga la inceputul articolului. De asemenea, manuscrisul trebuie insotit de cuvinte cheie și de explicația figurilor în limbile romana și engleza, cat și eventual în limba străină folosita în scrierea articolului (alta decat engleza).

Ilustratia – plansele – trebuie sa aiba dimensiunea maxima corespunzatoare oglinzii paginii revistei Peuce (19,5 × 13,5 cm), cu exceptia hartilor, planurilor, profilelor sau tabelelor, care, pentru a fi inteligibile lectorului, sunt realizate la dimensiuni sau formate ce nu se încadrează în pagina. În cazul figurilor care nu ocupa o pagina intreaga sau sunt confectionate la dimensiuni mai mari decat oglinda paginii autorul trebuie sa indice, cu creionul, pe marginea planselor proportia de reducere dorita. Cand o figura e compusa din desene la scari diferite, se indica, pentru fiecare desen în parte, scara folosita.

Ilustratia originala se inapoiaza autorului dupa tehnoredactare.

Contributiile trimise spre publicare la revista Peuce trebuie sa fie insotite de date din care sa reiasă afilierea instituționala și datele de contact a fiecarui autor.

Pentru a facilita aparitia la timp a volumului va rugam sa respectati termenul limita de trimitere a lucrarilor – 31 martie al fiecarui an.

Nu se vor accepta decat materiale bine documentate științific, constând în studii, articole, note, recenzii. Contributiile primite spre publicare vor fi supuse unui sistem de evaluare peer review.