Peuce S.V. IV 1973 – 1975

Peuce-SV-IV-1973-1975-Istorie

STUDII ŞI NOTE DE ISTORIE VECHE ŞI ARHEOLOGIE
STUDIES AND NOTES IN ANCIENT HISTORY AND ARCHAEOLOGY
CUPRINS

Eugen COMSA

 • Silexul de tip balcanic (p. 5-19)

T. OLTEANU

 • Exploatari miniere in Dobrogea preromana in lumina cercetarilor recente (p. 21-27)

V. H. BAUMANN

 • Consideratii asupra importului de amfore grecesti in randul Dobrogei (p. 29-59)

V. H. BAUMANN

 • Consideratii istorice in lumina sapaturilor arheologice de Ia Horia (judetul Tulcea) 1971 (p. 61-88)

Alexandra STEFAN

 • Inscriptie funerara descoperita la Nalbant (judetul Tulcea) (p. 89-95)

C. CHIRIAC, Octavian BOUNEGRU

 • Noi descoperiri arheologice si numismatice la Troesmis (p. 97-108)

V. H. BAUMANN

 • Observatii arheologice asupra pozitiei si cronologiei asezariIor romane din zona de nord a NicuIiteIuIui (p. 109-123)

Andrei OPAIT

 • Doua reliefuri ale Cavalerulul trac din nordul Dobrogei (p. 125-131)

GH. POENARU BORDEA, V. H. BAUMANN

 • Monede romane si bizantine provenite din nordul Dobrogei (p. 133-173)

Alexandru POPEEA

 • Monede bizantine din nordul Dobrogei (p. 175-197)

Petre DIACONU

 • Date noi privind “ValuI mare de pamint” din Dobrogea (p. 199-212)

V. H. BAUMANN

 • Noi marturii istorice dintr-un sondaj arheologic (p. 213-231)

M. M. ALEXANDRESCU DERSCA BULGARU

 • Formarea “Despotatului Iui Dobrotici” (p. 233-247)

Tudor MATEESCU

 • Ciflicurile din Dobrogea in sec. al XVIII-Iea si al XIX-Iea (p. 249-272)

GH. DUMITRASCU

 • Un document privitor la “Situatiunea judetuIui Tulcea” in anul 1879 (p. 273-288)

GH. DUMITRASCU

 • Opt scrisori catre Panait Cerna (p. 289-294)

Gligor STAN

 • Exploatorea pescuitului si consecintele acesteia asupra muncii si vietii pescarilor din judetuI Tulcea in perioada 1919-1944 (p. 295-303)

Gh. I. IONITA

 • Retrospective revolutionare tulcene (secvente din cronica unor memorabile lupte trecute) (p.305-316)

Alexandru BARNEA

 • XIX-lea CORSO di CULTURA sul’Arte Ravennate e Bizantino, Ravenna, 16-19 aprilie 1972, 366 pag.cu ilustratii (p. 317-319)

Petre DIACONU

 • Byzontina (p. 321-324)