Peuce SN XVIII 2020

CUPRINS / SUMMARY – STUDII ŞI NOTE DE ISTORIE VECHE ŞI ARHEOLOGIE / STUDIES AND NOTES IN ANCIENT HISTORY AND ARCHAEOLOGY 1

Neculai BOLOHAN, Ana DROB  –Cercetare de suprafață în zona Aroneanu–Șapte Oameni, com. Aroneanu, jud. Iași.

Archaeological survey in the area of Aroneanu–Șapte Oameni, Iași County.

Analiza multiplă a olăriei (OM, SEM-EDX) / The interdisciplinary research on pottery (OM, SEM-EDX)

7
Florian MIHAIL, Costel ILIE – Analiza materialului litic atribuit culturii Noua descoperit în situl de la Negrilești–Curtea Școlii (jud. Galați) /Analysis of Bronze Age (Noua culture) lithic artefacts found at Negrilești–Curtea Școlii site  (Galați County) 35
Aurel ZANOCI, Marianna A. KULKOVA, Mihail BĂȚ, Alexander M. KULKOV  Early Iron Age Pottery from Saharna Mare–Dealul Mănăstirii: Interdisciplinary Approach 67
Denis TOPAL Going to pot: Bronze Cauldrons on the Western fringe of the Scythian culture 111

Daniel SPÂNU Considerații privind cronologia relativă a celei de a doua epoci a fierului în regiunile barbare ale Dobrogei 

Considerations on the relative chronology of the Late Iron Age in the „barbarian” regions of Dobroudja

137
Alexandra LIȚU, Laurențiu CLIANTE Timbres amphoriques de Tomis (39 Strada Revoluției) / Amphora stamps from Tomis (39 Revoluției Street) 151
Natalia MATEEVICI, Mihai IONESCU Ștampile noi de amfore grecești descoperite în așezările de la Moșneni și Dulcești (jud. Constanța) / New Greek Amphora Stamps found in the ancient settlements from Moșneni and Dulcești (Constanța County) 163

Alina STREINU, Dávid Zs. SCHWARCZ, Dragoș MIREA Mirror, Mirror …

Reflections on the functionality of a small lead find from Acic Suhat (Baia, Tulcea county

171
Marian MOCANU – Ceramica de masă de la Ibida–Baza 3  / Tableware from Ibida–Baza 3 203

Laurent CHRZANOVSKI Firmalampen: an abundantly-produced lamp-type almost never used?

Socio-economic elements to define a new framework to study these peculiar lighting devices 

215
Sever-Petru BOȚAN, Gabriel Mircea TALMAȚCHI, Daniela CRISTEA-STAN – Câteva descoperiri vitrice din Dobrogea romană / Glass finds from Roman Dobroudja 263
Alexandra ȚÂRLEA, Laurențiu CLIANTE ‘Put the lights on’: Early Byzantine stemmed goblets and lamps from the Acropolis Centre-South Sector in Histria (I) 301
Emre OKAN, Ahmet BILIRA group of Heraclea Pontica amphorae from the Late Antique bone workshop at Prusias ad Hypium Theatre 333
Dan ELEFTERESCU, George NUȚU Roman Fibulae in the Collection of the Lower Danube Museum Călărași 357
NECROLOG / OBITUARY Mihail Zahariade (20 iulie 1950 – 29 iulie 2020) 373
RECENZII ȘI NOTE BIBLIOGRAFICE / REVIEWS AND BIBLIOGRAPHIC NOTES 375
Monica Șandor-Chicideanu, Mihai Constantinescu, Necropola din epoca bronzului de la Plosca, Editura Mega, Cluj-Napoca, 2019, 302 p. (Sorin-Cristian AILINCĂI) 375
Alexandra Ion, Regi, Sfinți și anonimi. Cercetători și oseminte umane în arheologia din România, Târgoviște, Editura Cetatea de Scaun, 213 p. (Ștefan DORONDEL) 377
Alexandra Nagy, Resatus and the stamped pottery, Aquincum Studies 1, Budapest 2017, 84 p., 118 planșe și 49 figuri (Marian MOCANU) 383
Laurent Chrzanovski, Lampes antiques, byzantines et islamiques du Nil à lʹOronte. La Collection Bouvier, Polish Centre of Mediterranean Archaeology, University of Warsaw, University of Warsaw Press, Warsawa, 2019, 718 pagini (Florin TOPOLEANU) 387
Publicaţiile Institutului de Cercetări Eco-Muzeale ”Gavrilă Simion”, Tulcea  395
Condiţii de redactare a lucrărilor pentru revista PEUCE 395