Peuce-SN-II-2004

STUDII ŞI NOTE DE ISTORIE VECHE ŞI ARHEOLOGIE
STUDIES AND NOTES IN ANCIENT HISTORY AND ARCHAEOLOGY
CUPRINS

Ioan VASILIU

 • Cercetarile arheologice de salvare de la Frecatei, jud. Tulcea
  Les recherches archéologiques de sauvetage de Frecatei, dép. de Tulcea

Sorin AILINCAI, Cristian MICU, Michel MAILLE

 • Nouveaux établissements du premier Age du Fer découverts au nord-ouest de la Dobroudja

Dragos MANDESCU

 • Cateva particularitati regionale ale fibulei de schema tracica
  Some regional peculiarities of the Thracian shape fibula’s typology

Vasilica LUNGU

 • Iconographie et société antique; a propos d’une stele funéraire d’Orgamé

Octavian BOUNEGRU

 • Notes sur la koiné commerciale du Pont Gauche a l’époque romaine

Natalia TOMA

 • Capiteluri corintice romane de la Tomis. Grupul de capiteluri „serviliene”
  Römische korinthische Kapitelle aus Tomis. Die Gruppe der „servilianischen“ Kapitelle

Crisan MUSETEANU, Dan ELEFTERESCU

 • Contributii privind ceramica romana de la Durostorum (IV)
  Contributions concerning the Roman ceramic from Durostorum (IV)

Dorel PARASCHIV

 • Noi descoperiri arheologice de epoca romana la Macin
  New archaeological finds from the Roman period at Macin

Dorel PARASCHIV

 • Cercetarile arheologice de la Baia (jud. Tulcea), punctul „Statia de epurare”
  The archaeological excavation from Baia (Tulcea County),“Statia de epurare” point

Mihaela IACOB

 • Piese romane de bronz descoperite la Argamum
  Pieces romaines en bronze découvertes a Argamum

Alexandru MADGEARU

 • A buckle of Pápa type found in the early Byzantine fortress Halmyris (Murighiol, Tulcea County)

Emilia CORBU

 • Podoabe din asezari si necropole medievale timpurii de la Dunarea de Jos (a doua jumatate a secolului VIII – secolul XI)
  Jewels of early medieval settlements and cemeteries from the Lower Danube (second half of 8th- 11th centuries)

Aurel STANICA

 • Ceramica maiolica descoperita la Aegyssus – Tulcea
  La céramique maiolica découverte a Aegyssus – Tulcea

Aurel STANICA

 • Tulcea. Un centru economic la Dunarea de Jos in secolul al XVI-lea Tulcea.
  An economic center from the flow of the Danube in the 16th century

Aurel STANICA

 • Negustori brasoveni la Tulcea
  Commerçants de Brasov a Tulcea

Mihaela IACOB

 • Aspecte privind activitatea atelierului monetar callatian in epoca romana
  Aspects regardant l’activité de l’atelier monétaire de Callatis dans l’époque romaine

Ernest OBERLÄNDER-TARNOVEANU

 • The coinage of the Genoese settlements of the western Black Sea shore and on the Danube

Alexandru BARNEA, Florin TOPOLEANU

 • Petrvs, exconsul si logothet
  Petrvs, exconsul et logothetes

Sergiu HAIMOVICI, Letitia CHIRILA

 • Studiul unor resturi faunistice descoperite in cetatea datata in Hallstattul tarziu de la Beidaud (jud. Tulcea)
  L’étude des restes fauniques découverts dans la cité datée dans le Hallstatt tardif de Beidaud (dép. de Tulcea)

Simina STANC

 • Studiul arheozoologic al materialului prelevat de la Slava Rusa
  Étude archéozoologique de restes provenant de Slava Rusa

Andrei D. SOFICARU, Nicolae MIRITOIU, Nicusor M. SULTANA, Mihaela M. GATEJ, Mihai D. CONSTANTINESCU

 • Analiza antropologica a osemintelor descoperite in campania din 2002, in necropola romano-bizantina de la Slava Rusa (jud. Tulcea)
  Anthropological analysis of human remains discovered during the excavations of 2002, in the Late Roman necropolis from Slava Rusa (Tulcea County)

Recenzii

 • Florentin Burtanescu, Epoca timpurie a bronzului intre Carpati si Prut cu unele contributii la problemele perioadei premergatoare epocii bronzului in Moldova, Bucuresti, 2002 (Florian MIHAIL)
 • Rosa Ma Puig Moragón, Enrique Díes Cusí, Carlos Gómez Bellard, Can Corda. Un asentamiento rural púnico-romano en el suroeste de Ibiza, Eivissa, 2004 (George NUTU)
 • Mihai Barbulescu (coordonator), Silvius Chis, Adrian Husar, Eduard Nemeth, Irina Nemeti, Sorin Nemeti, Mariana Paslaru, Ana-Maria Samarghitan, Alexandru Stanescu, Ilie Sandru, Catherine Wolf, Funeraria Dacoromana. Arheologia funerara a Daciei romane, Cluj-Napoca, 2003 (George NUTU)
 • Piotr Dyczek, Roman amphorae of the 1st – 3rd centuries A.D. found on the Lower Danube.Typology, Varsovia, 2001 (Dorel PARASCHIV)
 • Crisan Museteanu in colaborare cu Dan Elefterescu, Ateliere ceramice romane de la Durostorum, Bucuresti, 2003 (Dorel PARASCHIV)
 • Alexandru Suceveanu, Mihail Zahariade, Florin Topoleanu, Gheorghe Poenaru Bordea, Halmyris I. Monografie arheologica, Cluj-Napoca, 2003 (Dorel PARASCHIV)
 • Ioan C. Opris, Ceramica romana tarzie si paleobizantina de la Capidava in contextul descoperirilor de la Dunarea de Jos (sec. IV-VI p. Chr.), Bucuresti, 2003 (Dorel PARASCHIV)
 • Victor Henrich Baumann, Sangele martirilor, Constanta, 2004 (Dan G. TEODOR)