Peuce Serie Noua

Peuce S.N. XXI 2023

By Peuce Serie Noua | Nu are comentarii

CUPRINS / SUMMARY

STUDII ŞI NOTE DE ISTORIE VECHE ŞI ARHEOLOGIE /

STUDIES AND NOTES IN ANCIENT HISTORY AND ARCHAEOLOGY

 1
Mihail BĂȚ, Aurel ZANOCI, Oana CALANCEA, Alexandru PETRE,  Cristian MĂNĂILESCU
Meandrele timpului: date radiocarbon pentru situl Saharna–Țiglău (Republica Moldova) Meanders of Time: Radiocarbon Data from Saharna–Tiglău Site (Republic of Moldova
9

Radu-Octavian STĂNESCU, Cristinel PLANTOS, Sorin-Cristian AILINCĂI,
Mihai CONSTANTINESCU, Florian MIHAIL, Aurel-Daniel STĂNICĂ
More Precious than Gas? An Unexpected discovery in the Northeastern Funerary Area of Noviodunum

41
Ștefan-Emilian GAMUREAC, Florin TOPOLEANU, Sorin-Cristian AILINCĂI

Roman Age Pottery from Niculițel–Cornet (Tulcea county, Southeastern Romania)

75

Gabriel-Ionuț GRUMĂZESCU

Opaițe romane din colecția Muzeului de Istorie și Arheologie din Tulcea descoperite la Dinogetia
Roman Lamps found at Dinogetia in the Collection of Tulcea΄s History and Archaeology Museum

129

Mălina-Andreea LIBIȚ, Aurel-Daniel STĂNICĂ

Vase de sticlă din perioada romană târzie descoperite la Isaccea – Noviodunum (secolele IV-VII p.Chr.)
Late Roman Glass discovered at Isaccea-Noviodunum (4th-7th c. AD)

151
Alexandra ȚÂRLEA, Laurențiu CLIANTE

‘Put the lights on’: Early Byzantine stemmed goblets and lamps from the
Acropolis Centre-South Sector in Histria (II)

205

ȘTAMPILE PE CERAMICĂ / CERAMIC STAMPS

Natalia MATEEVICI, Mihai IONESCU

Ștampile sinopeene descoperite în diverse situri din chora callatiană
Sinopean stamps discovered throughout the chora of Callatis

223

Thibaut CASTELLI

Timbres amphoriques hellénistique découverts à Nufăru (départament de Tulcea)
Hellenistic Amphorae Stamps discovered at Nufăru (Tulcea county)

235
NUMISMATICĂ / NUMISMATICS

Gabriel Mircea TALMAȚCHI, Cristian CEALERA

Câteva descoperiri monetare histriene provenind din aria portului modern Tomis (1958-1959)

Histrian Monetary Discoveries from the Modern Tomis Harbor Area

241

Gabriel Mircea TALMAȚCHI

Un nou tezaur monetar geto-dacic de tip Inotești-Răcoasa descoperit în zona de sud-vest a Dobrogei
A New Geto-Dacian Coin Hoard of Inotești-Răcoasa Type from Southwestern Dobruja

259

ARHEOZOOLOGIE / ZOOARCHAEOLOGY 

Valentin RADU, Cristian MICU

Analyse archéozoologique des restes de poisson du tell de Luncavița–Cetățuia
(culture Gumelnița, 5e millenaire av. J.-C.)
The Zooarchaeological Study of the Fish Bones Discovered in the Luncavița–Cetățuia tell

(Gumelnița Culture, 5th Millenium BC)

269

RECENZII ȘI NOTE BIBLIOGRAFICE / REVIEWS AND BIBLIOGRAPHIC NOTES

Florin VLAD,Evoluția comunităților presitorice din eneolitic în Câmpia Bărăganului. Culturile Gumelnița și Cernavoda I, Editura Cetatea de Scaun, Târgoviște, 2019, 215 p., 118 pl.
(Florian MIHAIL)
207
Stilyan DIMITROV IVANOV, Typology and Chronology of Red Slip Ware from the Production Complexes between the Danube and The Balkan Mountain Range (2nd-3rd c. AD), Archaeologia Bulgarica Supplement 3, Sofia, 2022, 224 p., 17 hărți + 72 figuri
(Marian MOCANU
301
Marian MOCANU, Ceramica de masă din spațiul vest-pontic în epoca romană. Secolele I-VII p. Chr., Biblioteca Istro-Pontica, Seria Arheologie 20, Editura Mega, Cluj-Napoca 2021, 290 p. (cu 89 figuri incluse în text)
(Dorel PARASCHIV)
305
Alina STREINU, Vase antice de sticlă din colecția „Maria și George Severeanu”, Muzeul Municipiului București Seria Colecția „Maria și George Severeanu” III, Cetatea de scaun, Târgoviște, 2019, 264 p.
(Radu-Octavian STĂNESCU)
309
Alexandru Bădescu, Ceramica romano-bizantină din secolele IV-VII la Dunărea de Jos, Editura Magic Print, Onești, 2021, 589 p., ISBN 978-606-622-596-0
(Gabriel-Ionuț GRUMĂZESCU)
311
Andrei Opaiț, Alexandru Barnea, Bianca Grigoraș, Adriana Panaite, Dragoș Hălmagi, Dinogetia II. Amforele romane, Editura Mega, Cluj-Napoca 2022, Bibliotea Istro-Pontica, Seria Arheologie 22, 180 p. + 105 pl.
(Dorel PARASCHIV)
316
Constantin Ittu, Florilegiu bibliologic: peregrin cu incunabula von Brukenthal, Sibiu, Editura Muzeului Național Brukenthal, 2023, 350 p., 6 ilustr.
(Lăcrămioara MANEA)
320
Publicaţiile Institutului de Cercetări Eco-Muzeale ”Gavrilă Simion”, Tulcea 329
Condiţii de redactare a lucrărilor pentru revista PEUCE 334
Terms and conditions for submission of manuscripts for PEUCE journal 336

Peuce SN XX 2022

By Peuce Serie Noua | Nu are comentarii
CUPRINS / SUMMARY STUDII ŞI NOTE DE ISTORIE VECHE ŞI ARHEOLOGIE /
STUDIES AND NOTES IN ANCIENT HISTORY AND ARCHAEOLOGY
 1
Mihail BĂȚ, Aurel ZANOCI
Date radiocarbon din situl aparținând primei epoci a fierului de la Saharna Mare–Dealul Mănăstirii (Republica Moldova)   Radiocarbon data from Saharna Mare–Dealul Mănăstirii EIA site (Republic of Moldova)
Oleksandr SHELEKHAN, Oksana LIFANTII
Swords and swordsmen in Greco-Scythian Art
39 
Roksana CHOWANIEC, Laurent CHRZANOVSKI
A lamp fragment excavated at Acre unveiling a new member of the Agyrios family, the only well-known family of sicilian lamp-makers?  
73 
Marian MOCANU
A tableware group from the hinterland of Ibida–Slava Rusă (Northeastern Moesia Inferior).
 93
Dan ELEFTERESCU
Opaițe produse la roata olarului de la Durostorum–Ostrov (Ferma 4) Wheelmade lamps from Durostorum–Ostrov (Ferma 4)
 113
Alexandra ȚÂRLEA, Iulia ILIESCU, Valentin BOTTEZ
A display of faith. The sign of the cross in household contexts from Scythia Minor during the Late Roman Period (5th-6th centuries AD)
147 
CERCETĂRI ARHEOLOGICE / ARCHAEOLOGICAL RESEARCH Alina STREINU, Alexandra DOLEA
Is there anybody out there? Late Antique extra muros buildings in the hinterland of Argamum (Tulcea county, Romania)
 195
Valentin BOTTEZ
Preliminary report of the excavations at Histria,the Acropolis Centre-South Sector (2017-2018)  
229 
NUMISMATICĂ / NUMISMATICS Gabriel Mircea TALMAȚCHI, Constantin ȘOVA, Marius LASCU
Denari romani republicani descoperiți în Sectorul Cartier de Sud (C) de la Tropaeum Traiani (com. Adamclisi, jud. Constanța) Republican Roman denars discovered in the Southern Sector (C) from Tropaeum Traiani (Adamclisi, Constanța county)
269 
STUDII PRIVIND DOBROGEA OTOMANĂ / STUDIES ON OTTOMAN DOBRUJA Laurențiu RADU, Corina RADU-IORGUȘ
Ottoman Mangalia – Some notes
 277
BIBLIOLOGIE / LIBRARY SCIENCE Lăcrămioara MANEA
Carte străină veche și rară (sec. XV-XVI) din patrimoniul muzeului tulcean Old and rare foreign book (the 15th-16th centuries) in the collections of Tulcea Museum
 289
RECENZII ȘI NOTE BIBLIOGRAFICE / REVIEWS AND BIBLIOGRAPHIC NOTES
Florin DRAȘOVEAN, Wolfram SCHIER (eds.), Uivar „Gomilă”. A prehistoric tell settlement in the Romanian Banat. Vol I. Site, architecture, stratigraphy and dating, Verlag Marie Leidorf GmbH · Rahden/Westf, Prähistorische Archäologie in Südosteuropa Band 32, 2020, 585 p. (Florian MIHAIL)
 319
Krzysztof DOMŻALSKI, Pontic Red Slip Ware. Typology, Chronology and Distribution of a Major Group of Late Roman Fine Pottery in the Black Sea Region, Bibliotheca Antiqua XXV, Warsaw, 2021, 221 p., 16 figuri + 54 planșe incluse în text (Marian MOCANU) 322
George NUȚU, Meșteșugurile în provincia Moesia Inferior, Editura Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, 2019, 494 p. (Gabriel GRUMĂZESCU) 325
Cristian Nicolae MATEI, Ideea de sănătate în Transilvania iluministă în cărți și documente, Alba Iulia, Editura Muzeului Național al Unirii Alba Iulia; Cluj-Napoca: Editura Mega, 2021, 333 p. (Lăcrămiora MANEA) 328
Publicaţiile Institutului de Cercetări Eco-Muzeale ”Gavrilă Simion”, Tulcea 334
Condiţii de redactare a lucrărilor pentru revista PEUCE 339
Terms and conditions for submission of manuscripts for PEUCE journal 341

Peuce SN XIX 2021

By Peuce Serie Noua | Nu are comentarii
CUPRINS / SUMMARY
STUDII ŞI NOTE DE ISTORIE VECHE ŞI ARHEOLOGIE /
STUDIES AND NOTES IN ANCIENT HISTORY AND ARCHAEOLOGY
1
Cristian MICU, Michel MAILLE, Florian MIHAIL,
Laurent CAROZZA, Mihai FLOREA
Le tell de Luncavița dans la Valée de Cetățuia: premières données
chrono-stratigraphiques
7

Stefan ALEXANDROV, Asya STEFANOVA

The Early Bronze Age  Graves from Devnya (Northeast Bulgaria).
50 Years Later

49
Maria-Magdalena ȘTEFAN, Dan ȘTEFAN, Valeriu SÎRBU,
Sorin-Cristian AILINCĂI, Alexandra ȚÂRLEA
The Emergence of Inland Settlement in  Northern Dobruja at the End
of the Archaic Period. A Newly Surveyed Settlement on Celic Dere Valley
79
Alexandra LIȚU, Laurențiu CLIANTE
Timbres inédits de Tomis
123
Valentin BOTTEZ, Florin TOPOLEANU
A New Relief of the Thracian Horseman from Halmyris
135
Florin TOPOLEANU
New Data Concerning Roman ”Stepped Pit” Graves in Northern Dobruja
143
Iulia ILIESCU, Valentin BOTTEZ
Late Roman Lamps Discovered in Istros, on the Acropolis Centre-South Sector
(2013-2020 campaigns)
181
Alexandra ȚÂRLEA, Laurențiu CLIANTE
Crystal Clear. Two Early Roman Ribbed Bowls from Tomis in the Collections
of the Museum of National History and Archaeology Constanța
225
STUDII PRIVIND DOBROGEA OTOMANĂ /
STUDIES ON OTTOMAN DOBRUJA
Aurel-Daniel STĂNICĂ, Constantin NICOLAE, Mihai Anatolii CIOBANU
The Ottoman Fortress from Hârșova in Recently Discovered Russian Cartographic Sources (18th Century)
261
Ștefan N. I. MANOLESCU
Several Aspects Related to the Spring Water Fountains Presence in Dobruja
301
RECENZII ȘI NOTE BIBLIOGRAFICE /
REVIEWS AND BIBLIOGRAPHIC NOTES
317
Elena Rența, Cercetările arheologice de salvare de la Ciulnița, județul Ialomița
(1994-1997)
, Editura Cetatea de Scaun, Târgoviște, 2016, 151 p., 202 fig., 33 pl.

(Florian MIHAIL)..
317
Mihai Constantinescu, Începuturile culturii Monteoru. Așezarea de la Năieni-Zănoaga
Cetatea 2
, Muzeul Județean Buzău, Biblioteca Mousaios 15, Editura Mega,

Cluj-Napoca 2020, 436 p.
(Sorin-Cristian AILINCĂI)
320
Aurel Zanoci, Mihail Băț, Alexandra Țârlea, Sorin-Cristian Ailincăi (eds.), Structuri arheologice din așezările epocii fierului în spațiul tiso-nistrean: materialele colloquium-ului
de vară de la Saharna: 12-15 iulie 2018
/ Archeological structures from the Iron Age settlements in the Tisza-Dniester region. Proceedings of the Saharna Summer Colloqium
July 12th-15th, 2018
, Biblioteca Istro-Pontica. Seria Arheologie 18, Editura MEGA,

Cluj-Napoca, 2019, 176 p.
(Răzvan CERNAMORIȚI).
322
Pakucs-Willcocks, Maria, Sibiul veacului al XVI-lea. Rânduirea unui oraș transilvănean, Editura Humanitas, 2018
(Karina NEKȘE).
326
Publicaţiile Institutului de Cercetări Eco-Muzeale ”Gavrilă Simion”, Tulcea 331
Condiţii de redactare a lucrărilor pentru revista PEUCE 335
Terms and conditions for submission of manuscripts for PEUCE journal 337

Peuce SN XVIII 2020

By Peuce Serie Noua | Nu are comentarii
CUPRINS / SUMMARY – STUDII ŞI NOTE DE ISTORIE VECHE ŞI ARHEOLOGIE / STUDIES AND NOTES IN ANCIENT HISTORY AND ARCHAEOLOGY 1

Neculai BOLOHAN, Ana DROB  –Cercetare de suprafață în zona Aroneanu–Șapte Oameni, com. Aroneanu, jud. Iași.

Archaeological survey in the area of Aroneanu–Șapte Oameni, Iași County.

Analiza multiplă a olăriei (OM, SEM-EDX) / The interdisciplinary research on pottery (OM, SEM-EDX)

7
Florian MIHAIL, Costel ILIE – Analiza materialului litic atribuit culturii Noua descoperit în situl de la Negrilești–Curtea Școlii (jud. Galați) /Analysis of Bronze Age (Noua culture) lithic artefacts found at Negrilești–Curtea Școlii site  (Galați County) 35
Aurel ZANOCI, Marianna A. KULKOVA, Mihail BĂȚ, Alexander M. KULKOV  Early Iron Age Pottery from Saharna Mare–Dealul Mănăstirii: Interdisciplinary Approach 67
Denis TOPAL Going to pot: Bronze Cauldrons on the Western fringe of the Scythian culture 111

Daniel SPÂNU Considerații privind cronologia relativă a celei de a doua epoci a fierului în regiunile barbare ale Dobrogei 

Considerations on the relative chronology of the Late Iron Age in the „barbarian” regions of Dobroudja

137
Alexandra LIȚU, Laurențiu CLIANTE Timbres amphoriques de Tomis (39 Strada Revoluției) / Amphora stamps from Tomis (39 Revoluției Street) 151
Natalia MATEEVICI, Mihai IONESCU Ștampile noi de amfore grecești descoperite în așezările de la Moșneni și Dulcești (jud. Constanța) / New Greek Amphora Stamps found in the ancient settlements from Moșneni and Dulcești (Constanța County) 163

Alina STREINU, Dávid Zs. SCHWARCZ, Dragoș MIREA Mirror, Mirror …

Reflections on the functionality of a small lead find from Acic Suhat (Baia, Tulcea county

171
Marian MOCANU – Ceramica de masă de la Ibida–Baza 3  / Tableware from Ibida–Baza 3 203

Laurent CHRZANOVSKI Firmalampen: an abundantly-produced lamp-type almost never used?

Socio-economic elements to define a new framework to study these peculiar lighting devices 

215
Sever-Petru BOȚAN, Gabriel Mircea TALMAȚCHI, Daniela CRISTEA-STAN – Câteva descoperiri vitrice din Dobrogea romană / Glass finds from Roman Dobroudja 263
Alexandra ȚÂRLEA, Laurențiu CLIANTE ‘Put the lights on’: Early Byzantine stemmed goblets and lamps from the Acropolis Centre-South Sector in Histria (I) 301
Emre OKAN, Ahmet BILIRA group of Heraclea Pontica amphorae from the Late Antique bone workshop at Prusias ad Hypium Theatre 333
Dan ELEFTERESCU, George NUȚU Roman Fibulae in the Collection of the Lower Danube Museum Călărași 357
NECROLOG / OBITUARY Mihail Zahariade (20 iulie 1950 – 29 iulie 2020) 373
RECENZII ȘI NOTE BIBLIOGRAFICE / REVIEWS AND BIBLIOGRAPHIC NOTES 375
Monica Șandor-Chicideanu, Mihai Constantinescu, Necropola din epoca bronzului de la Plosca, Editura Mega, Cluj-Napoca, 2019, 302 p. (Sorin-Cristian AILINCĂI) 375
Alexandra Ion, Regi, Sfinți și anonimi. Cercetători și oseminte umane în arheologia din România, Târgoviște, Editura Cetatea de Scaun, 213 p. (Ștefan DORONDEL) 377
Alexandra Nagy, Resatus and the stamped pottery, Aquincum Studies 1, Budapest 2017, 84 p., 118 planșe și 49 figuri (Marian MOCANU) 383
Laurent Chrzanovski, Lampes antiques, byzantines et islamiques du Nil à lʹOronte. La Collection Bouvier, Polish Centre of Mediterranean Archaeology, University of Warsaw, University of Warsaw Press, Warsawa, 2019, 718 pagini (Florin TOPOLEANU) 387
Publicaţiile Institutului de Cercetări Eco-Muzeale ”Gavrilă Simion”, Tulcea  395
Condiţii de redactare a lucrărilor pentru revista PEUCE 395

Peuce SN XVII 2019

By Peuce Serie Noua | Nu are comentarii

CUPRINS / SUMMARY

STUDII ŞI NOTE DE ISTORIE VECHE ŞI ARHEOLOGIE /

STUDIES AND NOTES IN ANCIENT HISTORY AND ARCHAEOLOGY

1

Emilian TELEAGA, Migdonia GEORGESCU, Gheorghe NICULESCU

Analizele compoziției metalice a pieselor de harnașament și mărgelelor de argint de la Agighiol
și comparația lor cu monedele histriene de argint de la Capul Dolojman

Analysis of metal composition of the silver harnesses parts and beads from Agighiol in comparison
with the silver Histrian coins from Cap Dolojman / Orgame

7

Maria-Magdalena ȘTEFAN, Dan ȘTEFAN

Connected peripheries – North Danube Thrace in the 4th-3rd centuries BC. Exploring settlement patterns in the environs of the ostentatious grave of Peretu

27

Laurențiu RADU

Note despre cultul Afroditei la Callatis

Notes on the Aphrodite cult at Callatis

99

Alexandra LIȚU, Mircea ANGELESCU

Histria. Timbres amphoriques inédits (II)

113

Alexandra LIȚU, Laurențiu CLIANTE

Note sur deux timbres amphoriques découverts dans le Secteur (Centre Nord) dʹHistria

139
Alexandra LIȚU, Laurențiu CLIANTE
Timbres amphoriques découverts à Tomis pendant les fouilles archéologiques
de 2017 et 2018 (11 Rue Arhiepiscopiei)
163

Daniel SPÂNU

Core issues of Late La Tène Periodization in Romania

167

Laurent CHRZANOVSKI, Denis ZHURAVLEV, Florin TOPOLEANU

Opaițe romane târzii decorate cu ”Fațadă de temple

Late Roman Lamps decorated with a ”temple façade”

207

Laurențiu CLIANTE, Alexandra ȚÂRLEA

The 6th century AD glass stemmed goblets from excavations in Histria (Centre-North Sector).

235

CERCETĂRI ARHEOLOGICE / ARCHAEOLOGICAL RESEARCHES

Simina STANC, Aurel-Daniel STĂNICĂ

Noi cercetări arheologice preventive la Cetatea Enisala.
Date arheologice și arheozoologice

New rescue archaeological excavation at Enisala Fortress.
Archaeological and zooarchaeological data

249
NOTE BIBLIOGRAFICE / BIBLIOGRAPHIC NOTES 275

Tudor Soroceanu, Botond Rezi, Rita E. Németh, Der Bronzedepotfund von Bandul de Câmpie, jud. Mureș / Mezőbánd, Moros-Megue. Beitrage zur Erforschung der spätbronzezeitlichen Metallindustrie in Siebeburgen, Universitätsforschungen zur Prähistorischen Archäologie 307, Habelt-Verlag, Bonn, 2017, 208 p., 240 Taf.

(Sorin-Cristian AILINCĂI)

275
Igor Cereteu, Cartea bisericească în mănăstirile din Republica Moldova, ediție
enciclopedică, ”Tipografia Centrală”, Chișinău, 2016, 503 p.

(Lăcrămioara MANEA)
277

Mihai Mitu, Viața lui Ioan Budai-Deleanu (Prefața autorului), Editura Saeculum I.O., București, 2017, 527 p.

(Lăcrămioara MANEA)

280
Abrevieri / List of abbreviations 287

Peuce SN XVI 2018

By Peuce Serie Noua | Nu are comentarii

CUPRINS / SUMMARY

 

STUDII ŞI NOTE DE ISTORIE VECHE ŞI ARHEOLOGIE /

STUDIES AND NOTES IN ANCIENT HISTORY AND ARCHAEOLOGY

Florian MIHAIL, Cristian MICU   

Materialul litic atribuit culturii Gumelniţa descoperit în aşezarea-tell

de la Luncaviţa, punctul Cetăţuia, în anul 1959 …………………………………………….. 7

The Lithic Material Attributed to the Gumelniţa Culture Discovered in the Tell Settlement of Luncaviţa, Cetăţuia Point, in 1959

Laurenţiu RADU, Corina RADU-IORGUŞ   

O statuetă ceramică a Afroditei descoperită la Callatis–Mangalia …………………… 23

A Ceramic Statuette of Aphrodite Discovered at Callatis–Mangalia

Alexandra LIŢU, Alexandra ŢÂRLEA, Iulia ILIESCU, Valentin BOTTEZ 

Timbres amphoriques inédits du Secteur Acropole Centre-Sud

(ACS) d’Histria (2013-2018) ………………………………………………………………………….. 31

Alexandra LIŢU, Mircea ANGELESCU

Histria. Timbres amphoriques inédits du secteur Basilica Pârvan (I) …………………. 41

Laurent CHRZANOVSKI, David DJAOUI 

A (partial) Iconographical Dictionary of Early Roman Imperial lamps (70-130 AD).

A Short Study of 290 Discus-motifs Adorning the Lamps Discovered within

the Harbour Garbage Covering the “Arles-Rhône 3” Shipwreck and of their

Geographic Repartition………………………………………………………………………………………. 55

Ivo TOPALILOV 

A Note on the Names of the Thracian Sailors……………………………………………………….. 199

Radu-Octavian STĂNESCU 

Amphorae ex Aegysso. Fragments from Older Excavations……………………………………… 205

Marian MOCANU 

Ceramica de masă romană târzie descoperită la Halmyris………………………………………. 227

Late Roman Tableware Discovered at Halmyris

Aurel STĂNICĂ 

The „Golden Hoard” Ceramics in Dobruja (13th-14th centuries)………………………………. 251

CERCETĂRI ARHEOLOGICE / ARCHAEOLOGICAL RESEARCHES

Valentin BOTTEZ, Alexandra ŢÂRLEA, Alexandra LIŢU, Iulia ILIESCU 

Preliminary Report of the Excavations at Histria,

the Acropolis Centre-South Sector (2015-2016) …………………………………………………….  281

NUMISMATICĂ / NUMISMATICS

Gabriel M. TALMAŢCHI 

Noi descoperiri monetare elenistice în spaţiul istro-pontic ………………………………………….  325

New Hellenistic Monetary Finds in the Istro-Pontic Area

ANTROPOLOGIE / ANTHROPOLOGY

Serena SIENA, Marta MAIRO, Mihai CONSTANTINESCU, Andrei SOFICARU 

Necropola medievală de la Enisala–Palanca. Raport antropologic ……………………………..  335

The Medieval Necropolis from EnisalaPalanca. Anthropological Report

RECENZII ŞI NOTE BIBLIOGRAFICE / REVIEWS AND BIBLIOGRAPHIC NOTES 

James C. Scott, Against the Grain. A Deep History of the Earliest States, New Haven and London, Yale University Press, 2017, 312 pagini (Ştefan DORONDEL)………………………………………………………………………………………………………. 371

Philip Bes, Once upon a Time in the East. The Chronological and Geographical Distribution of Terra Sigillata and Red Slip Ware in the Roman East, Archaeopress Publishing, Oxford, 2015, 196 p., 109 figuri (incluse în text), două hărți și patru tabele (Marian MOCANU)……………. 377

 

Abrevieri / List of abbreviations  …………………………………………………………  381

Peuce S.N. XV 2017

By Peuce Serie Noua | Nu are comentarii
CUPRINS / SUMMARY 1
STUDII ŞI NOTE DE ISTORIE VECHE ŞI ARHEOLOGIE /

STUDIES AND NOTES IN ANCIENT HISTORY AND ARCHAEOLOGY

Dragoş MĂNDESCU, Maria MIHALACHE, Ioana STĂNCULESCU, Mihai CONSTANTINESCU

Contribuţii la studiul pieselor de port şi podoabă din mediul cultural Ferigile.

Mărgelele de caolin descoperite în necropola hallstattiană de la Valea Stânii (judeţul Argeş)

Contributions to the Study of the Adornments from Ferigile Cultural Milieu.

The Kaolin Beads Found in the Early Iron Age Necropolis at Valea Stânii (Argeș County)

7
Liana OŢA

Câteva observaţii despre necropola romană timpurie de la Noviodunum

Some Observations on the Early Roman Necropolis of Noviodunum

49
Dan ELEFTERESCU

Opaiţe plastice descoperite la Durostorum–Ostrov (Ferma 4)

Figurative Lamps Discovered at DurostorumOstrov (Farm No. 4, Constanța County)

79
Cristina-Georgeta ALEXANDRESCU, Bogdan OLARIU

Analysis of Landscape Transformation in the Area of Ancient Troesmis

During the 19th and 20th Century

117
Victor-Henrich BAUMANN

Cuptoare romane cu destinaţie specială în teritoriul Noviodunens

Roman Kilns with a Special Destination within the Territory of Noviodunum

149
CERCETĂRI ARHEOLOGICE / ARCHAEOLOGICAL RESEARCHES

Sorin-Cristian AILINCĂI, Florin TOPOLEANU, Florian MIHAIL, Mihai CONSTANTINESCU, Simina RAFAILĂ-STANC

Aşezarea din perioada timpurie a epocii fierului de la Niculiţel–Cornet, jud. Tulcea.
Cercetările arheologice din anul 2000

The Early Iron Age Settlement at Niculiţel–Cornet, Tulcea County.
The  Archaeological Surveys of 2000

175
Alina MUŞAT-STREINU

Early Roman Finds from Acic Suat (Caraburun, Baia, Tulcea County)

279
ARHEOZOOLOGIE / ARCHAEOZOOLOGY

Simina STANC, Luminiţa BEJENARU, Mariana POPOVICI

Biometric Separation of Domestic Pig (sus domesticus) and Wild Boar
(sus scrofa) Remains Identified in Sites of the 9th-13th Centuries AD from South-Eastern Romania

295
ANTROPOLOGIE / ANTHROPOLOGY

Luminiţa ANDREICA-SZILAGYI, Andrei SOFICARU

Incidenţa şi modelul fracturilor în cimitirul Bisericii Sfântul Sava din Bucureşti

The Incidence and Pattern of Fractures in the St. Sava Churchyard Cemetery in Bucharest

305
NECROLOG / OBITUARY

Ioan Vasiliu (1951-2016) .

327
RECENZII ŞI NOTE BIBLIOGRAFICE / REVIEWS AND BIBLIOGRAPHIC NOTES 329
Victor Sava, Neolithic and Eneolithic in the Lower Mureș Basin, Mega Publishing House, Cluj-Napoca, 2015, 305 p., 160 fig., 246 pl. (Florian MIHAIL) 329
Bogdan Petru Niculică, Epoca Bronzului în Podişul Sucevei, Ed. Karl A. Romstorfer, Suceava, 2015, 622 p. (Sorin-Cristian AILINCĂI) 332
Neculai Bolohan, Bronzul târziu la Dunărea de Jos, Mega Publishing House, Cluj-Napoca, 2016, 362 p. (Sorin-Cristian AILINCĂI) 334
Aurel-Daniel Stănică, Gabriel Custurea, Daniela Stănică, Emanuel Plopeanu (eds.), Dobrogea coordonate istorice și arheologice, Ed. Studis, Iași, 2016, 398 p.
(Adriana Mihaela ROŞCA)
337
Abrevieri / List of abbreviations 341
Publicaţiile Institutului de Cercetări Eco-Muzeale Tulcea 345
Condiţii de redactare a lucrărilor pentru revista PEUCE. 349
Submission of manuscripts for PEUCE journal 351

Peuce S.N. XIV 2016

By Peuce Serie Noua | Nu are comentarii
CUPRINS / SUMMARY 1
Ioan OPRIŞ Victor H. Baumann la 75 de ani / Victor H. Baumann turns 75 (pp. 9)

STUDII ŞI NOTE DE ISTORIE VECHE ŞI ARHEOLOGIE / STUDIES AND NOTES IN ANCIENT HISTORY AND ARCHAEOLOGY

Florian MIHAIL, Cristian MICU Polished Stone Objects at Trestenic Tell Settlement (Nalbant, Tulcea County)/

(pp. 17)
Vasilica LUNGU Timbres amphoriques de l’habitat d’Orgame–Argamum (I) / Amphora stamps at Orgame–Argamum (I) (pp. 43)
Daniel SPÂNU Cavalerul cu pasăre de pradă de la Surcea: avatarul unui mit celtic în Dacia epocii târzii la Tène / The Knight with Bird of Prey from Surcea: the Avatar of a Celtic Myth in Late La Tène Dacia (pp. 79)
Marius C. STREINU Language of the Arena in the Pontic Area / (pp. 107)
Marian MOCANU Importuri de terra sigillata italică în spaţiul vest-pontic / Italic Terra Sigillata Imports in the West Pontic Region (pp. 119)
Laurenţiu RADU Un opaiţ cu marca Hermes Cyzicianul descoperit la Callatis. Note despre legăturile dintre spaţiul dobrogean şi oraşul Cyzicus /Lamp with the Mark of Hermes of Cyzicus, Found in Callatis. Notes on the Ties of Cyzicus and Western Black Sea (pp. 129)
Florin TOPOLEANU, Laurent CHRZANOVSKI O descoperire arheologică unică la Noviodunum: arhetipuri, tipare şi producerea opaiţelor / Unique Find at Noviodunum: Archetypes and Moulds Used in Lamp Production (pp. 145)
Dan ELEFTERESCU Tipologia ştampilelor de lămpi (Firmalampen) descoperite laDurostorum–Ostrov (Ferma 4) / Typology of lamp marks found at Durostorum–Ostrov (Farm 4) (pp. 159)
Aurel STĂNICĂ Cartografierea cetăţilor medievale dispărute din Dobrogea. Studiu de caz: fortificaţiile turceşti / Cartography of the Lost Medieval Fortresses of Dobrudja. Case Study: Ottoman Fortifications (pp. 187)
CERCETĂRI ARHEOLOGICE / ARCHAEOLOGICAL RESEARCHES

Florian MIHAIL Urme de locuire gumelniţeană în aria localităţii Mahmudia, jud. Tulcea / Traces of Gumelnita Culture Habitation in Mahmudia, Tulcea County

(pp. 225)
Sorin-Cristian AILINCĂI, Florin TOPOLEANU, Florian MIHAIL Aşezarea din perioada timpurie a epocii fierului de la Niculiţel–Cornet, jud. Tulcea. Cercetările arheologice din anul 1988 / The Early Iron Age Settlement at Niculiţel–Cornet, Tulcea County. The Archaeological Surveys of 1988 (pp. 225)
NUMISMATICĂ / NUMISMATICS
Gabriel Mircea TALMAŢCHI, Laurenţiu CLIANTE New Archaeological and Monetary Finds on the Rural Territorry of Tomis
(pp. 293)
Gheorghe MĂNUCU-ADAMEŞEANU Cronica descoperirilor monetare din județul Tulcea (XII). Secolele IX–XIII / Review of Coins Found in Tulcea County (XII). 9 th –13 th centuries (pp. 343)
BIBLIOLOGIE / LIBRARY SCIENCE

Lăcrămioara MANEA Valori patrimoniale elsevieriene în fondurile Institutului de Cercetări Eco-Muzeale „Gavrilă Simion” Tulcea / The Elsevier Patrimonial Values Pertaining to the Collections of ”Gavrilă Simion” Eco-Museum Research Institute of Tulcea

(pp. 357)
ANTROPOLOGIE / ANTHROPOLOGY

Luminiţa ANDREICA, Mihai CONSTANTINESCU, Mihaela CULEA, Claudia RADU, Andrei SOFICARU Urme de violență în perioada medievală. Cimitirul Mânăstirii Sf. Sava din Bucureşti / Violent Traumas in the Middle Ages. The St. Sava Church Graveyard

(pp. 371)
RECENZII ŞI NOTE BIBLIOGRAFICE / REVIEWS AND BIBLIOGRAPHIC NOTES

Cornelia-Magda Lazarovici, Gheorghe Lazarovici (colaboratori Corina Ionescu, Volker Hoeck, Senica Țurcanu, Luminița Bejenaru, Maria Știrbu și Ionela Ionescu) Ruginoasa – Dealul Drăghici. Monografie Arheologică, Muzeul Bucovinei. Editura Karl A. Romstorfer, Suceava, 2012, 431 p. (Florian MIHAIL), Valeriu Sârbu, Cătălin Borangic, Pumnalul sica în nordul Dunării: (~200 a. Chr. – 106 p. Chr.) – semiotica marțială a puterii = Le poignard sica au nord Danube: (~200 av. J.-C. – 106 ap. J.-C.) – sémiotique martiale du pouvoir, Editura Istros a Muzeului Brăilei „Carol I”, Brăila, 2016, 247 p., 37 fig. (ISBN: 978-606-654-188-6) (Diana Andreea STAN) /

(pp. 405)
Abrevieri / List of abbreviations (pp. 411)
Publicaţiile Institutului de Cercetări Eco-Muzeale Tulcea / (pp. 417)
Condiţii de redactare a lucrărilor pentru revista PEUCE / Submission of Manuscripts for PEUCE Journal (pp. 421)