Peuce S.N. VIII 2010

Peuce-SN-VIII-2010

STUDII ŞI NOTE DE ISTORIE VECHE ŞI ARHEOLOGIE
STUDIES AND NOTES IN ANCIENT HISTORY AND ARCHAEOLOGY
CUPRINS

Muzeul tulcean la a 60-a aniversare

Laurent CAROZZA, Cristian MICU, Albane BURENS, Florian MIHAIL, Jean-Michel CAROZZA, Florea MIHAI, Sorin AILINCAI, Robin FURESTIER, Constantin HAITA, Adrian BALASESCU, Valentin RADU

 • Le projet Delta du Danube: société et environnement durant le Néolithique et les Ages des métaux dans le Delta du Danube

Alexandra ION

 • Analiza antropologica a scheletelor a patru copii descoperiti in situl neolitic de la Cascioarele-Ostrovel The Anthropological Analysis of the Skeletons of Four Children Found in the Neolithic Site at Cascioarele-Ostrovel

Sorin Cristian AILINCAI

 • Noi consideratii referitoare la cercetarile arheologice efectuate in asezarea culturii Babadag de la Revarsarea- Dealul Tichilesti, jud. Tulcea
  New Considerations on Archaeological Investigations in The Babadag Culture Settlement at Revarsarea- Dealul Tichilesti, Tulcea County

Ioan VASILIU

 • Un semn premonetar in forma de varf de sageata de la Cabesti (jud. Bacau)
  Un signe premonétaire en forme de pointe de fleche de Cabesti (dep. Bacau)

Decebal NEDU

 • Grupuri politice si influenta lor asupra expansiunii romane in a doua jumatate a secolului IV a.Chr. si primele decenii ale secolului III a.Chr.
  Political Groups and Their Influence on the Roman Expansion in the Second Half of the 4th century B.C. and the First Decades of the 3rd century B.C.

Victor H. BAUMANN

 • Introducere in studiul ceramicii fine de la Noviodunum
  Introduction dans l’étude de la céramique fine de Noviodunum

George NUTU, Georgica COSTEA

 • Ceramica fina descoperita la Aegyssus
  Fine pottery from Aegyssus

Dan ELEFTERESCU

 • Un tipar pentru turnarea bronzului descoperit la Durostorum
  Bronze Casting Mould found at Durostorum

Florin TOPOLEANU

 • A.Filvminvs, un producator de opaite mai putin cunoscut din Moesia Inferior (Dobrogea)
  A.Filuminus, a Less Known Lamp Producer from Moesia Inferior (dobrudja)

Alexandru MADGEARU

 • Barbarian Invasions in the Northern Scythia Minor During the 4th-5th Centuries

Maurizio BOURA

 • La ricerca sui Goti nell’ Italia nordorientale e nelle regioni contermini
  The Research on the Goths in North-Eastern Italy and in the Bordering Area

Aurel STANICA, Laurentiu RADU, Niculina DINU

 • Cercetarile arheologice de la Isaccea – Noviodunum, punctul Cariera de lut. Campaniile 2002, 2004 si 2005
  Archaeological Investigations at Isaccea – Noviodunum, the Clay Quarry. 2002, 2004 and 2005 Campaigns

Gheorghe MANUCU-ADAMESTEANU

 • Contributii la cunoasterea locuirii medio-bizantine de la Mahmudia – cetatea Salsovia (secolele X-XI)
  Contribution a la connaissance des établissements byzantins de Mahmudia – Cité Salsovia (Xe-XIe siecle)

Gheorghe MANUCU-ADAMESTEANU

 • Contributii la cunoasterea locuirii medio-bizantine de la Macin – cetatea Arrubium (secolele X-XII)
  Contribution a la connaissance des établissements byzantins de Macin – Cité Arrubium (Xe-XIIe siecle)

Lacramioara MANEA

 • Ex-librisul familiei Brancoveanu in colectiile tulcene
  L’Ex-libris de la famille Bassaraba de Brancovan dans des collections de Tulcea

In memoriam

 • GAVRILA SIMION ( Victor H. Baumann )

Abrevieri