Peuce S.V. VIII 1980

Peuce-SV-VIII-1980-Istorie

STUDII ŞI NOTE DE ISTORIE VECHE ŞI ARHEOLOGIE
STUDIES AND NOTES IN ANCIENT HISTORY AND ARCHAEOLOGY

CUPRINS

Elena LAZURCA

 • Raport asupra noilor cercetari arheologice de la Baia (Hamangia), jud. Tulcea (p. 7-36)
  Rapport sur les nouvelles recherches archéologiques de Baia (Hamangia). Département de Tulcea (p. 35)
  Ausgrabungsbericht über (lie neuen archäologischen Ausgrabungen von Baia (Hamangia), bez. Tulcea (p. 36)

Gavrila SIMION, Elena LAZURCA

 • Asezarea halistattiana de Ia Beidaud – Tulcea (p. 37-54)
  L’agglomération hallstattienne de Beidaud – Tulcea
  The Hallstattian settlement from Beidaud – Tulcea

Irina OBERLANDER-TARNOVEANU

 • Statiuni antice pe raza comunei Mahmudia (jud. Tulcea) (p. 55-76)
  Stations archéologiques antiques dans le village de Mahmudia et de ses environs
  Ancient stations from the Mahmudia commune (Tulcea County) and its neighborhood

Irina OBERLANDER-TARNOVEANU, Ernest OBERLANDER-TARNOVEANU

 • Aspecte ale civilizatiei geto-dacice din Dobrogea in lumina cercetarilor din asezarea de Ia Sarichioi (sec. IV-II i.e.n.) (p. 77-142)
  Aspect de la civilisation geto-dace de Ia Dobrodja à la lumière des recherches dans l’établissement de Sarichioi (IV-ème – II-ème siècle av.n.è. )
  Some aspects of the geto-dacian civilization from Dobroudja in the light of the researches done at Sarichioi (Tulcea County) (4th – 2nd centuries B.C.)

Ernest OBERLANDER-TARNOVEANU

 • Emisiuni monetare ale getilor nord-dobrogeni. Monede tip Macin (143-151)
  Emissions monétaires des getes du nord de Ia Dobroudja — les monnaies de type Macin

Gavrila SIMION si colab.

 • Santierul arheologic Troesmis (p. 152-288)
  Le chantier archéologique Troesmis
  Archdologische Ausgrabungen in Troesmis

Gavrila SIMION

 • Sapaturile de salvare de la Troesmis 1977 — Raport preliminar (p. 153-158)

V. H. BAUMANN

 • Observatii topo-stratigrafice asupra locuirii de la Troesmis (casetele 1-40) (p. 159-196)

Andrei OPAIT

 • Troemis. Asezarea romana timpurie de pe platou (p. 197-229)

Gh. MANUCU-ADAMESTEANU

 • Urme de locuire din perioada feudal- timpurie la Troesmis (p. 230-247)

Ernest OBERLANDER-TARNOVEANU

 • Monede antice si bizantine descoperite la Troesmis (p. 248-288)

V. H. BAUMANN

 • Deae Minervae, matri musarum (p. 289-290)

Andrei OPAIT

 • Consideratii preliminare asupra amforelor romane si romano-bizantine din Dobrogea (p. 291-327)
  Considerations preliminaires sur les amphores roniaines et romano-byzantines du Dobroudja
  Preliminary considerations regarding the Roman and Romano-Byzantine amphorae from Dobrudja

Andrei OPAIT

 • Consideratii preliminare asupra ceramicii timpurii de la Troesmis (p. 328-366)
  Considérations préliminaires sur la céramique romaine de haute epoque de Troesmis
  Einleitende Betrachtungen über die frührömische Keramik von Troesmis

V. H. BAUMANN

 • Raport asupra cercetarilor arheologice efectuate in „Villa Rustica” din marginea nordica a comunei Niculitel (jud. Tulcea) (p. 367-414)
  Raport on the archaeological investigations done in the „Villa Rustica” from the northern edge of the Niculiel commune (District of Tulcea)
  Der Bericht betreffs die archäologischeforschunge die in „Villa Rustica” aus nördliche Rand des Niculitzeldorfs (der Tulceadistrikt) effectuieren haben

Andrei OPAIT — O noua fortificatie romano-bizantina in nordul Dobrogei

 • Topraichioi 1978 (Raport preliminar) (p. 415-436)
  Topraichioi 1978 — Rapport préliminaire
  Topraichioi 1978— Vorlänfiger Ausgrabungsbericht

Ion VASILIU

 • Doua locuinte feudal-timpurii Ia Aegyssus (p. 437-449)
  Deux habitations pre-féodales de la Aegvssus
  Zwei frühfeudalistische Wohnungen

Ernest OBERLANDER-TARNOVEANU

 • Pentru o noua datare a bisericutei cu plan treflat de Ia Niculitel (jud. Tulcea) (p. 451-436)
  Pour une nouvelle datation de l’église au plan tréflé de Niculitel (dép. de Tulcea)
  For a new dating of the church with trefoil plan from Niculitel (Tulcea county)

Silvia BARASCHI, Gh. I. CANTACUZINO

 • Cercetarile arheologice din cetatea de Ia Enisala (1976) (p. 459-471)
  Les fouilles archéologiques au château fort d’Enisala (1976)
  Archäologische Forschungen in der Festung Enisala (1976)

Gh. MANUCU-ADAMESTEANU

 • Necropola medieiala de Ia Enisala (Raport preliminar de sapatura) (p. 473-496)
  La nécropole médiévale d’Enisala (Rapport préliminaire)
  La necropoli mediaevale di Enisala (Rapporto preliminario)

Gabriel CUSTUREA

 • Monede feudale romanesti descoperite in Dobrogea (p. 497-498)
  Des monnaies féodales roumaines découvertes en Dobroudja
  Die feudalischen rumänischen Münzen welche in dlie Dobrudscha gedekt wurden

Ernest OBERLANDER-TARNOVEANU

 • Cronica descoperirilor monetare din nordul Dobrogei (p. 499-513)
  Numismatic chronicle of the finds in northern Dobrudja

Petru ZAHARIA

 • Sulina. Porto-franc (p. 515-529)
  Soulina. Porto-franc
  Sulina. Porto-franc

Steluta PARAU, Petru ZAHARIA

 • Viata taranimii din judetul Tulcea Ia inceputul secolului al XX-lea, sub aspect istorico-etnografic (p.531-545)
  Die Bauernschaftleben am Anfang des XXte Jahrhundert betreffs der historische mid ethnographische Aspekt.
  The life of the peasants from the district of Tulcea at the begining of the 10th century, under its historical and ethnographical aspect.

Steluta PARAU, Petru ZAHARIA

 • Viata taranimii din judetul Tulcea in perioada interbelica, sub aspect istorico-etnografic (p. 546-559)
  Die Bauernschaftsleben in Tulceagehiet zwischen 1918-1939 Jahren betreffr historische und ethnographische Aspekt