Peuce SN XX 2022

CUPRINS / SUMMARY STUDII ŞI NOTE DE ISTORIE VECHE ŞI ARHEOLOGIE /
STUDIES AND NOTES IN ANCIENT HISTORY AND ARCHAEOLOGY
 1
Mihail BĂȚ, Aurel ZANOCI
Date radiocarbon din situl aparținând primei epoci a fierului de la Saharna Mare–Dealul Mănăstirii (Republica Moldova)   Radiocarbon data from Saharna Mare–Dealul Mănăstirii EIA site (Republic of Moldova)
Oleksandr SHELEKHAN, Oksana LIFANTII
Swords and swordsmen in Greco-Scythian Art
39 
Roksana CHOWANIEC, Laurent CHRZANOVSKI
A lamp fragment excavated at Acre unveiling a new member of the Agyrios family, the only well-known family of sicilian lamp-makers?  
73 
Marian MOCANU
A tableware group from the hinterland of Ibida–Slava Rusă (Northeastern Moesia Inferior).
 93
Dan ELEFTERESCU
Opaițe produse la roata olarului de la Durostorum–Ostrov (Ferma 4) Wheelmade lamps from Durostorum–Ostrov (Ferma 4)
 113
Alexandra ȚÂRLEA, Iulia ILIESCU, Valentin BOTTEZ
A display of faith. The sign of the cross in household contexts from Scythia Minor during the Late Roman Period (5th-6th centuries AD)
147 
CERCETĂRI ARHEOLOGICE / ARCHAEOLOGICAL RESEARCH Alina STREINU, Alexandra DOLEA
Is there anybody out there? Late Antique extra muros buildings in the hinterland of Argamum (Tulcea county, Romania)
 195
Valentin BOTTEZ
Preliminary report of the excavations at Histria,the Acropolis Centre-South Sector (2017-2018)  
229 
NUMISMATICĂ / NUMISMATICS Gabriel Mircea TALMAȚCHI, Constantin ȘOVA, Marius LASCU
Denari romani republicani descoperiți în Sectorul Cartier de Sud (C) de la Tropaeum Traiani (com. Adamclisi, jud. Constanța) Republican Roman denars discovered in the Southern Sector (C) from Tropaeum Traiani (Adamclisi, Constanța county)
269 
STUDII PRIVIND DOBROGEA OTOMANĂ / STUDIES ON OTTOMAN DOBRUJA Laurențiu RADU, Corina RADU-IORGUȘ
Ottoman Mangalia – Some notes
 277
BIBLIOLOGIE / LIBRARY SCIENCE Lăcrămioara MANEA
Carte străină veche și rară (sec. XV-XVI) din patrimoniul muzeului tulcean Old and rare foreign book (the 15th-16th centuries) in the collections of Tulcea Museum
 289
RECENZII ȘI NOTE BIBLIOGRAFICE / REVIEWS AND BIBLIOGRAPHIC NOTES
Florin DRAȘOVEAN, Wolfram SCHIER (eds.), Uivar „Gomilă”. A prehistoric tell settlement in the Romanian Banat. Vol I. Site, architecture, stratigraphy and dating, Verlag Marie Leidorf GmbH · Rahden/Westf, Prähistorische Archäologie in Südosteuropa Band 32, 2020, 585 p. (Florian MIHAIL)
 319
Krzysztof DOMŻALSKI, Pontic Red Slip Ware. Typology, Chronology and Distribution of a Major Group of Late Roman Fine Pottery in the Black Sea Region, Bibliotheca Antiqua XXV, Warsaw, 2021, 221 p., 16 figuri + 54 planșe incluse în text (Marian MOCANU) 322
George NUȚU, Meșteșugurile în provincia Moesia Inferior, Editura Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, 2019, 494 p. (Gabriel GRUMĂZESCU) 325
Cristian Nicolae MATEI, Ideea de sănătate în Transilvania iluministă în cărți și documente, Alba Iulia, Editura Muzeului Național al Unirii Alba Iulia; Cluj-Napoca: Editura Mega, 2021, 333 p. (Lăcrămiora MANEA) 328
Publicaţiile Institutului de Cercetări Eco-Muzeale ”Gavrilă Simion”, Tulcea 334
Condiţii de redactare a lucrărilor pentru revista PEUCE 339
Terms and conditions for submission of manuscripts for PEUCE journal 341