Peuce S.V. XIII 2000

Peuce-SV-XIII-2000

STUDII ŞI NOTE DE ISTORIE VECHE ŞI ARHEOLOGIE
STUDIES AND NOTES IN ANCIENT HISTORY AND ARCHAEOLOGY

CUPRINS

Lucrările Sesiunii Ştiinţifice Naţionale de Conservare-Restaurare

Investigaţii, Conservare

Doina ŞECLĂMAN

 • Analiza cristalografică în sprijinul arheologiei

Mariana OMENIUC, Ion PETRIMAN

 • Studiu asupra ceramicii de construcţie provenită din Complexul Arheologic de la Teliţa (Valea Morilor, judeţul Tulcea)

Minodora ILIŞIU

 • Laborator modern de investigaţii fizico-chimice

Maria LUNGU

 • Conservarea, restaurarea şi punerea în valoare a pavimentului roman cu mozaic de la Constanţa

Virginia DIACONESCU

 • Cristina BREZOIANU, Consideraţii privind starea de conservare şi condiţiile de păstrare a pietrelor preţioase, semipreţioase şi decorative

Paula-Dora PASCU

 • Problematica biodeteriorării obiectivelor în aer liber. Parcul Etnografic Naţional ”Romulus Vuia”

Angela BĂLAN, Alexandru MANOLIU, Lăcrămioara ANTOHE

 • Contribuţii la studiul biologiei unor fungi care provoacă biodegradarea hârtiei din CVR (cu referire la cărţile din depozitul de la Vorona)

Doina – Elena DARVAŞ

 • Probleme legate de folosirea pesticidelor în conservarea muzeală

Alexandru GHILLIS, Roxana ILIE

 • Xyloprotect A – insectofungicidul ideal al conservatorilor şi restauratorilor

Corneliu C. PONTA, Camelia E. PETRUC, Ioan V. MOISE

 • Dezinfectarea cu radiaţii gamma

Adriana DAIA

 • Tezaurul de manuscrise al Mânăstirii Suceviţa. Strategii de conservare

Aurica ICHIM

 • Fişierul depozitului – sursă şi metodă eficientă pentru cunoaşterea, cercetarea şi valorificarea patrimoniului muzeal

Lucia COJOCARU

 • Un studiu al microclimatului depozitului de arheologie al Muzeului de Istorie al Moldovei

Camelia CHIVU

 • Organizarea depozitului de ceramică

Marcela TONE

 • Problematica conservării colecţiei botanice a Muzeului “Delta Dunării” – ICEM Tulcea

Stănuţa GHILIC

 • Restaurarea – compartiment ştiinţific unitar faţă de obiectul de patrimoniu

Ion SANDU, Nicoleta MELNICIUC-PUICA, Nicoleta VORNICU, Irina Crina Anca SANDU

 • Strategii utilizate în conservarea bunurilor culturale din Biserica Ortodoxă Română

Elena PRODAN

 • Formarea specialiştilor în profesii specifice ocrotirii patrimoniului cultural naţional

Conservare – restaurare ceramică, sticlă, porţelan

Emanoil PRIPON

 • Restaurarea unui vas bitronconic aparţinând Culturii Gáva

Simona Violeta GHEORGHE

 • Restaurarea şi conservarea unui vas de ceramică – Dăneasa, judeţul Olt

Doina CONSTANTIN

 • Restaurarea unei statuete tip “Tanagra”

Mariana OMENIUC, Ion PETRIMAN

 • Restaurarea ( reconstituirea) unui cuptor roman de ars material de construcţii

Dan FĂRTĂIŞ

 • Restaurarea a două castroane smălţuite provenind dintr-o locuinţă de secol XV din municipiul Suceava

Liana DUPONT

 • Posibile rezolvări în cazul degradării glazurii

Liana DUPONT

 • Restaurarea formelor deschise, închise şi ermetice

Sorin FOGARASCHER

 • Restaurarea unui castron (blid)

Mădălina LEMNARU

 • Studiu asupra stării de conservare a unor vase de sticlă restaurate a Constanţa

Ligia ANDREI, Gheorghe GRECU

 • Restaurarea unei căniţe de sticle cu tortiţă din secolul XVII

Victor GRECU

 • Restaurarea şi conservarea unui pahar de sticlă din secolul XVII

Simona CIURILĂ

 • Integrarea cromatică a obiectelor de faianţă cu două feţe

Ileana Ildiko ZAHARIADE

 • Observaţii privind comportamentul ipsosului de tip New-ujirok, în procesul alcătuirii mulajelor

Kiss Lorand MATHE

 • Limitele completării operelor de artă muzeală din colecţiile piatră–marmoră

Conservare – restaurare metal

Mihaela TOMOZEI, Mihai I. A. LUPU

 • Studiu electroliţilor utilizaţi în restaurarea obiectelor de artă decorativă din cupru şi argint

Geta CIORTEANU

 • Tehnica de restaurare – conservare a obiectelor din fier cu decoraţii incizate cu fir de argint – coif tătărăsc, secolul XVI

Ana VOINIC, Virginia URUCU

 • Obiecte de cult religios – secolele XVIII-XIX. Repunerea în valoare a elementelor artistice şi religioase prin restaurare şi conservare

Octavian Paul DAN, Călin BOBIC, Dorin BARBU

 • Probleme de completări la argintăria uzuală de secol XVIII – XIX

Dorin BARBU

 • Sabia japoneză

Gabriel BUNILĂ

 • Problematica restaurării unui radio-receptor

Conservare – restaurare pictură

Ion SFRIJAN

 • “Coş cu flori” – probleme de restaurare – conservare

Ioan D. POPA

 • “Transport de provizii” – probleme de restaurare – conservare

Octavian CHIOŞCAN, Mihai NISTOR, Dardu RIZEANU

 • Restaurarea lucrării “Portretul Aristiei Aman

Conservare – restaurare pergament, hârtie, carte

Radu SPINEI

 • Surprize în coperţi

Sofia ŞTIRBAN

 • Un aspect inedit al restaurării unui exemplar din “Aprobatae Constitutiones”

Ligia DRĂGHICI

 • Mărturii de cultură şi civilizaţie descoperite în Biserica românească din Râşnov, judeţul Braşov

Alexandru ŞTIRBAN

 • Problematica restaurării legăturii unui manuscris de secol XVIII

Călin POP

 • Principiul intervenţiei minime în restaurarea legăturii de carte veche

Elena PÎRÂU PANAIT

 • Restaurarea unei tipărituri prin tehnica manuală de turnare de pastă (refibrilare)

Cristian TARBĂ

 • Tehnica de multiplicare prin transfer cu solvent

Marioara ZISU, Cornelia ILIESCU

 • Problematica conservării şi restaurării a două exemplare – Evanghelie – 1697 – Snagov

Călin POP

 • Restaurarea protocolului de la 1771 din Parohia Daneş

Cornelia ILIESCU, Marilena BĂCILĂ

 • Restaurarea legăturii folosind metoda intarsiei, cu completarea pierderilor de material ale învelitorii

Andreia Maria DRĂNICEANU

 • Tehnici şi materiale tradiţionale ale stampei japoneze, studiu în vederea restaurării

Conservare – restaurare textile

Carmen MARIAN

 • Posibilităţi de degradare şi de conservare ale textilelor arheologice provenite din medii diferite de înhumare

Viorica LAVRIC

 • Investigarea unor probe de materiale textile provenite din săpătură arheologică – Probota, 1995

Spiridonia MACRI

 • Metode noi de conservare a pieselor textile cu grad avansat de deteriorare, cu ajutorul unor adezivi sintetici

Irina GIUŞCĂ, Minodora ILIŞIU

 • Identificarea unor coloranţi vegetali din textile din colecţia Muzeului Satului

Luiza GHERGHINESCU

 • Studiu teoretic privind pregătirea documentaţiei la un covor cu noduri înaintea reconstituirii

Vasilica TOPOLEANU

 • Reconstituirea tehnologiei realizării găitanelor

Viorica AGHIŢOAIE

 • Problematica restaurării unui veşmânt religios din secolul XVIII

Cătălina VAJDA

 • Restaurarea unui obiect de cult textil

Eleonora ROŞU

 • Soluţii de conservare-restaurare la textile arheologice

Aurora PRIGOREANU

 • Restaurarea unei scoarţe româneşti

Anişoara VĂTUIU

 • Conservarea şi restaurarea unui tetrapod din secolul XIX, provenind de la Biserica Drujeşti – Curte de Argeş

Eugenia MARIOARA

 • Conservarea şi restaurarea unui obiect de cult, epitrahil, de secol XIX, găsit în zidul Bisericii Drujeşti – Curtea de Argeş

Ileana PARTENIE, Anghel DAN

 • Restaurarea unei cingători săseşti de secol XIX

Viorica SLĂDESCU

 • Hăinuţă de botez

Sorela GÂNGIOVEANU

 • Conservarea şi restaurarea unui paravan aparţinând pictorului Hanri Catargi

Vasilica TOPOLEANU

 • Problematica restaurării – conservării şalurilor de Kashmir Conservare – restaurare lemn

Doru ENĂCHESCU

 • Conservarea unei monoxile din secolul al XIII-lea.

Ferenc KERECSONY, Alexandru ORZA

 • Descrierea fluxului tehnologic al restaurării ramelor de epocă

Radu TUNARU

 • Restaurarea unei casete de bijuterii cu două nivele

Aurel PUCHIANU

 • Problematica şi principiile restaurării în cazul a două obiecte de mobilier din lemn pictat, din colecţia Muzeului de Etnografie Braşov

II. Salonul Naţional de conservare-restaurare, ediţia a IV-a

Catalogul lucrărilor

Planşe de la I la LXXVI

Lista participanţilor la Salonul Naţional de Conservare – Restaurare