Peuce SV I 1971

STUDII ŞI NOTE DE ISTORIE VECHE ŞI ARHEOLOGIE
STUDIES AND NOTES IN ANCIENT HISTORY AND ARCHAEOLOGY
CUPRINS

Petre COTET

 • Delta Dunarii – geneza si evolutie (p. 17-48)

Stefan AIRINEI, Artemiu PRICAJAN

 • Contributii geofizice la cunoasterea evolutiei geologice si morfogeneza Deltei Dunarii (p. 49-62)

Elena DUMITRESCU

 • Particularitati ale regimului precipitatiilor atmosferice din Delta Dunarii (p. 63-72)

Petre GISTESCU

 • Caracteristici morfogenetice si hidrologice ale lacurilor din Delta Dunarii (p. 73-82)

Ioan POPOVICI

 • Potentialul geografic al Deltei Dunarii si profilul ei demografic si economic (p. 83-92)

Stelian BALUTA

 • Contributii la studiul populatiei si asezarilor omenesti din orizontul complexului Razelm (p. 93-104)

Elisabeta BRATASANU, E. GOHN, I. ISVOREANU

 • Masuri de radioactivitate in prospectarea zacamintelor de titan si alte elemente rare din zona teritoriala si acvatoriala a Deltei Dunarii (p. 105-112)

BACALU, L. PREDICA, Gh. MARTINOF

 • Rezultatul cercetarilor geologice pentru substante minerale utile solide in Delta Dunarii si zonele inconjuratoare (p. 113-122)

Alex. STOICA, D-tru POPESCU

 • Neuniformitati hidrologice in M.U.S. I Sontea (p. 123-136)

Marioara GODEANU-NEAGU

 • Posibilitati de regenerare a stufulul in conditiile de amenajare a Deltei Dunarii (p. 137-150)

Alex. STOICA

 • Transportul si depunerea aluviunilor in unitatile stuficole-piscicole amenajate din Delta Dunarii (p. 151-162)

G. TUDOR, Elena ANTON, Gh. DIACONESCU

 • Observatii asupra unui caz de intoxicatie in masa cu Conium maculatum (cucuta) la ovine (p. 163-170)

G. TUDOR

 • Observatii asupra intoxicatei cu ghinda la ovine (p. 171-174)

G. TUDOR, Elena ANTON, M. LUPA

 • Observatii epizootologice si de laborator asupra intoxicatiei cu Xanthium italicum la animale ?i pasari in Delta Dunarii si zonele limitrofe (p. 175-184)

Vadim LEANDRU

 • Padurile din Delta Dunarii (p. 185-202)

Ion PISLARASU, Gh. COSTA-FORU, Al. BABEANU

 • Aspecte privind alimentarea cu apa si canalizarea punctelor turistice din Delta Dunarii (p. 203-218)

Vasile LEONTE

 • Situatia hidrobiologica a complexului Razelm-Sinoe in perioada 1964-1968 (p. 219-222)

Lucian Gavrila, Cecilia Gavrila

 • Studiul fitoplanctonului dunarean (p. 223-236)

Lucian GAVRILA

 • Cercetari privind biologia algelor din complexul Crapina-Jijila (p. 237-260)

Venera IONESCU-TECULESCU, Marioara NEAGU-GODEANU

 • Influenta chimismului apei si solului asupra dezvoltarii unor Characee din Delta Dunarii (p. 261-268)

Mircea OLTEAN

 • Observatii asupra productiei primare a perifitonului din ghiolurile Isacova si Rosu (Delta Dunarii) (p. 269-276)

C. STAMATE

 • Date preliminare asupra productivitatii zoocenozetor de pe macrofitele submerse din Delta Dunarii si avandelta (p. 277-288)

Victor ZINEVICI

 • Variatii calitative si cantitative ale zooplanctonului in zone de stufarie din Delta Dunarii (p. 289-298)

Rodica TEODORESCU LEONTE

 • Modificarea biocenozelor acvatice ca urmare a popularii cu pesti fitofagi in amenajarile piscicole din Delta Dunarii (p. 299-304)

Ion MUNTEANU, Nicolae ANGELESCU

 • Primele rezultate obtinute in cresterea crapului de cultura in policultura (p. 305-310)

C. CAZACU, N. ANGELESCU

 • Date morfometrice comparative privind dezvoltarea crapului de cultura de doua veri din Delta Dunarii (p. 311-324)

Ion MUNTEANU

 • Valorificarea superioara a resurselor de hrana naturala prin dirijarea amestecului de specii de pesti. Rezultate obtinute in unitatea Rusca-Delta Dunarii (p. 325-330)

Tiberiu STOINA

 • Influenta alimentarii cu apa de Dunare asupra unitatilor amenajate piscicol din Delta Dunanii (p. 331-354)

Radu DIMITRIE

 • Biotopii Deltei Dundrii (p. 355-364)

E. FUHN

 • Aranee din Delta Dunarii si Razelm (p. 365-368)

Bela KIS

 • Consideratiuni ecologice si zoogeografice asupra faunei de ortoptere din Delta Dunarii (p. 369-372)

E. FUHN

 • Amfibii si reptile din Delta Dunarii (p. 373-378)

Maria POPESCU

 • Animale rare din colectia muzeului Deltei Dunanii Tulcea (p. 379-382)

Maria POPESCU

 • Citeva date privind cresterea in captivitate a broastelor Rana ridibunda Pall si Rana esculenta L. (p. 383-388)

I. CATUNEANU, M. TALPEANU, Felicia THEISS

 • Evolutia cercetarilor avifaunistice in Dobrogea (p. 389-414)

S. PASCOVSCHI, N. DRAGAMIR, M. INASCU

 • Semnalarea aparitiei unui hibrid de rata mare si rata sulitar (p. 415-418)

Cornel POPESCU, Lucian MANOLACHE

 • Contributii la cunoasterea modificarilor structurii faunei (Aves-Mamalia) in zonele indiguite (cu privire speciala asupra Insulei Mari a Brailei) (p. 419-428)

N. ALMASAN, C. SCARLATESCU, L. MANOLACHE, N. DRAGOMIR, M. INASCU

 • Contributii la cunoasterea cuibaritului unor specii de pasari din Delta Dunarii (p. 429-442)

Lucian MANOLACHE

 • Contributii la cunoasterea hranei gistei de vara (Anser anser L.) in cartierele de iernare (p. 443-446)

N. I. DRAGOMIR, M. INASCU

 • Aspecte privind frecventa unor specii de pasari acvatice de interes vinatoresc si faunistic din Delta Dunanri si Balta Brailei (p. 447-454)

Victor CIOCHIA

 • Contributii la cunoasterea efectelor poluarii cu petrol a Marii Negre si reflectarea acestora asupra pasarilor ce ierneaza pe litoralul romanesc (p. 457-466)

Kiss J. BOTOND, Constantin POPOV

 • Contributii la cunoasterea hranei si a dezvoltarii postembrionare a pescarusului verde (Alcedo atthis) (p. 467-474)

Kiss J. BOTOND

 • Furtunarul – Puffinus puffinus yelkouan (Acerbi) pe teritoriul Romaniei (p. 475-478)

Kiss J. BOTOND

 • Date preliminare asupra ornitofaunei insulei Sahalin si rolul ei in migratie (p. 479-494)

Laurentiu GEORGESCU, George TUDOR

 • Hemosporidiile si hemosporidiozele animalelor domestice din Delta Dunarii (p. 495-498)

L. GEORGESCU

 • Capusele ixodide din Delta Dunarii (p. 499-502)

Val. PUSCARIU

 • Conservarea naturii in Delta Dunarii si Complexul Razelm (p. 503-522)