Peuce SN XIX 2021

CUPRINS / SUMMARY

STUDII ŞI NOTE DE ISTORIE VECHE ŞI ARHEOLOGIE /

STUDIES AND NOTES IN ANCIENT HISTORY AND ARCHAEOLOGY

Cristian MICU, Michel MAILLE, Florian MIHAIL,

Laurent CAROZZA, Mihai FLOREA

Le tell de Luncavița dans la Valée de Cetățuia: premières données

chrono-stratigraphiques……………………………………………………………………………. 7

Stefan ALEXANDROV, Asya STEFANOVA

The Early Bronze Age  Graves from Devnya (Northeast Bulgaria).

50 Years Later…………………………………………………………………………………………… 49

Maria-Magdalena ȘTEFAN, Dan ȘTEFAN, Valeriu SÎRBU,

Sorin-Cristian AILINCĂI, Alexandra ȚÂRLEA

The Emergence of Inland Settlement in  Northern Dobruja at the End
of the Archaic Period. A Newly Surveyed Settlement on Celic Dere Valley ……….. 79

Alexandra LIȚU, Laurențiu CLIANTE

Timbres inédits de Tomis……………………………………………………………………………. 123

Valentin BOTTEZ, Florin TOPOLEANU

A New Relief of the Thracian Horseman from Halmyris…………………………………. 135

Florin TOPOLEANU

New Data Concerning Roman ”Stepped Pit” Graves in Northern Dobruja ………… 143

Iulia ILIESCU, Valentin BOTTEZ

Late Roman Lamps Discovered in Istros, on the Acropolis Centre-South Sector

(2013-2020 campaigns)………………………………………………………………………………… 181

Alexandra ȚÂRLEA, Laurențiu CLIANTE

Crystal Clear. Two Early Roman Ribbed Bowls from Tomis in the Collections
of the Museum of National History and Archaeology Constanța………………………… 225

STUDII PRIVIND DOBROGEA OTOMANĂ /

STUDIES ON OTTOMAN DOBRUJA

Aurel-Daniel STĂNICĂ, Constantin NICOLAE, Mihai Anatolii CIOBANU

The Ottoman Fortress from Hârșova in Recently Discovered Russian
Cartographic Sources (18th Century) ………………………………………………………………… 261

Ștefan N. I. MANOLESCU

Several Aspects Related to the Spring Water Fountains Presence in Dobruja …………. 301

RECENZII ȘI NOTE BIBLIOGRAFICE /

REVIEWS AND BIBLIOGRAPHIC NOTES

Elena Rența, Cercetările arheologice de salvare de la Ciulnița, județul Ialomița
(1994-1997)
, Editura Cetatea de Scaun, Târgoviște, 2016, 151 p., 202 fig., 33 pl.

(Florian MIHAIL)…………………………………………………………………………………………….. 317

Mihai Constantinescu, Începuturile culturii Monteoru. Așezarea de la Năieni-Zănoaga
Cetatea 2
, Muzeul Județean Buzău, Biblioteca Mousaios 15, Editura Mega,

Cluj-Napoca 2020, 436 p.
(Sorin-Cristian AILINCĂI)……………………………………………………………………………… 320

Aurel Zanoci, Mihail Băț, Alexandra Țârlea, Sorin-Cristian Ailincăi (eds.), Structuri arheologice din așezările epocii fierului în spațiul tiso-nistrean: materialele colloquium-ului
de vară de la Saharna: 12-15 iulie 2018
/ Archeological structures from the Iron Age settlements in the Tisza-Dniester region. Proceedings of the Saharna Summer Colloqium
July 12th-15th, 2018
, Biblioteca Istro-Pontica. Seria Arheologie 18, Editura MEGA,

Cluj-Napoca, 2019, 176 p.
(Răzvan CERNAMORIȚI)………………………………………………………………………………… 322

Pakucs-Willcocks, Maria, Sibiul veacului al XVI-lea. Rânduirea unui oraș transilvănean, Editura Humanitas, 2018
(Karina NEKȘE)………………………………………………………………………………………………… 326

Publicaţiile Institutului de Cercetări Eco-Muzeale ”Gavrilă Simion”, Tulcea ………………..  331

Condiţii de redactare a lucrărilor pentru revista PEUCE…………………………………………….. 335

Terms and conditions for submission of manuscripts for PEUCE journal ……………………  337