Peuce N.S. XIX 2021

CUPRINS / SUMMARY
STUDII ŞI NOTE DE ISTORIE VECHE ŞI ARHEOLOGIE /
STUDIES AND NOTES IN ANCIENT HISTORY AND ARCHAEOLOGY
1
Cristian MICU, Michel MAILLE, Florian MIHAIL,
Laurent CAROZZA, Mihai FLOREA
Le tell de Luncavița dans la Valée de Cetățuia: premières données
chrono-stratigraphiques
7

Stefan ALEXANDROV, Asya STEFANOVA

The Early Bronze Age  Graves from Devnya (Northeast Bulgaria).
50 Years Later

49
Maria-Magdalena ȘTEFAN, Dan ȘTEFAN, Valeriu SÎRBU,
Sorin-Cristian AILINCĂI, Alexandra ȚÂRLEA
The Emergence of Inland Settlement in  Northern Dobruja at the End
of the Archaic Period. A Newly Surveyed Settlement on Celic Dere Valley
79
Alexandra LIȚU, Laurențiu CLIANTE
Timbres inédits de Tomis
123
Valentin BOTTEZ, Florin TOPOLEANU
A New Relief of the Thracian Horseman from Halmyris
135
Florin TOPOLEANU
New Data Concerning Roman ”Stepped Pit” Graves in Northern Dobruja
143
Iulia ILIESCU, Valentin BOTTEZ
Late Roman Lamps Discovered in Istros, on the Acropolis Centre-South Sector
(2013-2020 campaigns)
181
Alexandra ȚÂRLEA, Laurențiu CLIANTE
Crystal Clear. Two Early Roman Ribbed Bowls from Tomis in the Collections
of the Museum of National History and Archaeology Constanța
225
STUDII PRIVIND DOBROGEA OTOMANĂ /
STUDIES ON OTTOMAN DOBRUJA
Aurel-Daniel STĂNICĂ, Constantin NICOLAE, Mihai Anatolii CIOBANU
The Ottoman Fortress from Hârșova in Recently Discovered Russian Cartographic Sources (18th Century)
261
Ștefan N. I. MANOLESCU
Several Aspects Related to the Spring Water Fountains Presence in Dobruja
301
RECENZII ȘI NOTE BIBLIOGRAFICE /
REVIEWS AND BIBLIOGRAPHIC NOTES
317
Elena Rența, Cercetările arheologice de salvare de la Ciulnița, județul Ialomița
(1994-1997)
, Editura Cetatea de Scaun, Târgoviște, 2016, 151 p., 202 fig., 33 pl.

(Florian MIHAIL)..
317
Mihai Constantinescu, Începuturile culturii Monteoru. Așezarea de la Năieni-Zănoaga
Cetatea 2
, Muzeul Județean Buzău, Biblioteca Mousaios 15, Editura Mega,

Cluj-Napoca 2020, 436 p.
(Sorin-Cristian AILINCĂI)
320
Aurel Zanoci, Mihail Băț, Alexandra Țârlea, Sorin-Cristian Ailincăi (eds.), Structuri arheologice din așezările epocii fierului în spațiul tiso-nistrean: materialele colloquium-ului
de vară de la Saharna: 12-15 iulie 2018
/ Archeological structures from the Iron Age settlements in the Tisza-Dniester region. Proceedings of the Saharna Summer Colloqium
July 12th-15th, 2018
, Biblioteca Istro-Pontica. Seria Arheologie 18, Editura MEGA,

Cluj-Napoca, 2019, 176 p.
(Răzvan CERNAMORIȚI).
322
Pakucs-Willcocks, Maria, Sibiul veacului al XVI-lea. Rânduirea unui oraș transilvănean, Editura Humanitas, 2018
(Karina NEKȘE).
326
Publicaţiile Institutului de Cercetări Eco-Muzeale ”Gavrilă Simion”, Tulcea 331
Condiţii de redactare a lucrărilor pentru revista PEUCE 335
Terms and conditions for submission of manuscripts for PEUCE journal 337