Peuce S.N. XVIII 2020 E

CUPRINS / SUMMARY – STUDII ŞI NOTE DE ISTORIE VECHE ŞI ARHEOLOGIE / STUDIES AND NOTES IN ANCIENT HISTORY AND ARCHAEOLOGY

Neculai BOLOHAN, Ana DROB  –Cercetare de suprafață în zona Aroneanu–Șapte Oameni, com. Aroneanu, jud. Iași.

Archaeological survey in the area of Aroneanu–Șapte Oameni, Iași County.

Analiza multiplă a olăriei (OM, SEM-EDX) / The interdisciplinary research on pottery (OM, SEM-EDX) (pg. 7)

Florian MIHAIL, Costel ILIE – Analiza materialului litic atribuit culturii Noua descoperit în situl de la Negrilești–Curtea Școlii (jud. Galați) /Analysis of Bronze Age (Noua culture) lithic artefacts found at Negrilești–Curtea Școlii site  (Galați County) (pg. 35)

Aurel ZANOCI, Marianna A. KULKOVA, Mihail BĂȚ, Alexander M. KULKOV  Early Iron Age Pottery from Saharna Mare–Dealul Mănăstirii: Interdisciplinary Approach (pg. 67)

Denis TOPAL Going to pot: Bronze Cauldrons on the Western fringe of the Scythian culture  (pg. 111)

Daniel SPÂNU Considerații privind cronologia relativă a celei de a doua epoci a fierului în regiunile barbare ale Dobrogei 

Considerations on the relative chronology of the Late Iron Age in the „barbarian” regions of Dobroudja (pg. 137)

Alexandra LIȚU, Laurențiu CLIANTE Timbres amphoriques de Tomis (39 Strada Revoluției) / Amphora stamps from Tomis (39 Revoluției Street) (pg. 151)

Natalia MATEEVICI, Mihai IONESCU Ștampile noi de amfore grecești descoperite în așezările de la Moșneni și Dulcești (jud. Constanța) / New Greek Amphora Stamps found in the ancient settlements from Moșneni and Dulcești (Constanța County) (pg. 163)

Alina STREINU, Dávid Zs. SCHWARCZ, Dragoș MIREA Mirror, Mirror …

Reflections on the functionality of a small lead find from Acic Suhat (Baia, Tulcea county) (pg. 171)

Marian MOCANU – Ceramica de masă de la Ibida–Baza 3  / Tableware from Ibida–Baza 3 (pg. 203)

Laurent CHRZANOVSKI Firmalampen: an abundantly-produced lamp-type almost never used?

Socio-economic elements to define a new framework to study these peculiar lighting devices  (pg. 215)

Sever-Petru BOȚAN, Gabriel Mircea TALMAȚCHI, Daniela CRISTEA-STAN – Câteva descoperiri vitrice din Dobrogea romană / Glass finds from Roman Dobroudja (pg. 263)

Alexandra ȚÂRLEA, Laurențiu CLIANTE ‘Put the lights on’: Early Byzantine stemmed goblets and lamps from the Acropolis Centre-South Sector in Histria (I) (pg. 301)

Emre OKAN, Ahmet BILIRA group of Heraclea Pontica amphorae from the Late Antique bone workshop at Prusias ad Hypium Theatre (pg. 333)

Dan ELEFTERESCU, George NUȚU Roman Fibulae in the Collection of the Lower Danube Museum Călărași (pg. 357)

NECROLOG / OBITUARY Mihail Zahariade (20 iulie 1950 – 29 iulie 2020) (pg. 373)

RECENZII ȘI NOTE BIBLIOGRAFICE / REVIEWS AND BIBLIOGRAPHIC NOTES

Monica Șandor-Chicideanu, Mihai Constantinescu, Necropola din epoca bronzului de la Plosca, Editura Mega, Cluj-Napoca, 2019, 302 p. (Sorin-Cristian AILINCĂI) (pg. 375)

Alexandra Ion, Regi, Sfinți și anonimi. Cercetători și oseminte umane în arheologia din România, Târgoviște, Editura Cetatea de Scaun, 213 p. (Ștefan DORONDEL) (pg. 377)

Alexandra Nagy, Resatus and the stamped pottery, Aquincum Studies 1, Budapest 2017, 84 p., 118 planșe și 49 figuri (Marian MOCANU) (pg. 383)

Laurent Chrzanovski, Lampes antiques, byzantines et islamiques du Nil à lʹOronte. La Collection Bouvier, Polish Centre of Mediterranean Archaeology, University of Warsaw, University of Warsaw Press, Warsawa, 2019, 718 pagini (Florin TOPOLEANU) (pg. 387)

Publicaţiile Institutului de Cercetări Eco-Muzeale ”Gavrilă Simion”, Tulcea   (pg. 395)

Condiţii de redactare a lucrărilor pentru revista PEUCE (pg. 399)

Terms and conditions for submission of manuscripts for PEUCE journal  (pg. 401)