Peuce N.S. XV 2017

CUPRINS / SUMMARY 1
STUDII ŞI NOTE DE ISTORIE VECHE ŞI ARHEOLOGIE /

STUDIES AND NOTES IN ANCIENT HISTORY AND ARCHAEOLOGY

Dragoş MĂNDESCU, Maria MIHALACHE, Ioana STĂNCULESCU, Mihai CONSTANTINESCU

Contribuţii la studiul pieselor de port şi podoabă din mediul cultural Ferigile.

Mărgelele de caolin descoperite în necropola hallstattiană de la Valea Stânii (judeţul Argeş)

Contributions to the Study of the Adornments from Ferigile Cultural Milieu.

The Kaolin Beads Found in the Early Iron Age Necropolis at Valea Stânii (Argeș County)

7
Liana OŢA

Câteva observaţii despre necropola romană timpurie de la Noviodunum

Some Observations on the Early Roman Necropolis of Noviodunum

49
Dan ELEFTERESCU

Opaiţe plastice descoperite la Durostorum–Ostrov (Ferma 4)

Figurative Lamps Discovered at DurostorumOstrov (Farm No. 4, Constanța County)

79
Cristina-Georgeta ALEXANDRESCU, Bogdan OLARIU

Analysis of Landscape Transformation in the Area of Ancient Troesmis

During the 19th and 20th Century

117
Victor-Henrich BAUMANN

Cuptoare romane cu destinaţie specială în teritoriul Noviodunens

Roman Kilns with a Special Destination within the Territory of Noviodunum

149
CERCETĂRI ARHEOLOGICE / ARCHAEOLOGICAL RESEARCHES

Sorin-Cristian AILINCĂI, Florin TOPOLEANU, Florian MIHAIL, Mihai CONSTANTINESCU, Simina RAFAILĂ-STANC

Aşezarea din perioada timpurie a epocii fierului de la Niculiţel–Cornet, jud. Tulcea.
Cercetările arheologice din anul 2000

The Early Iron Age Settlement at Niculiţel–Cornet, Tulcea County.
The  Archaeological Surveys of 2000

175
Alina MUŞAT-STREINU

Early Roman Finds from Acic Suat (Caraburun, Baia, Tulcea County)

279
ARHEOZOOLOGIE / ARCHAEOZOOLOGY

Simina STANC, Luminiţa BEJENARU, Mariana POPOVICI

Biometric Separation of Domestic Pig (sus domesticus) and Wild Boar
(sus scrofa) Remains Identified in Sites of the 9th-13th Centuries AD from South-Eastern Romania

295
ANTROPOLOGIE / ANTHROPOLOGY

Luminiţa ANDREICA-SZILAGYI, Andrei SOFICARU

Incidenţa şi modelul fracturilor în cimitirul Bisericii Sfântul Sava din Bucureşti

The Incidence and Pattern of Fractures in the St. Sava Churchyard Cemetery in Bucharest

305
NECROLOG / OBITUARY

Ioan Vasiliu (1951-2016) .

327
RECENZII ŞI NOTE BIBLIOGRAFICE / REVIEWS AND BIBLIOGRAPHIC NOTES 329
Victor Sava, Neolithic and Eneolithic in the Lower Mureș Basin, Mega Publishing House, Cluj-Napoca, 2015, 305 p., 160 fig., 246 pl. (Florian MIHAIL) 329
Bogdan Petru Niculică, Epoca Bronzului în Podişul Sucevei, Ed. Karl A. Romstorfer, Suceava, 2015, 622 p. (Sorin-Cristian AILINCĂI) 332
Neculai Bolohan, Bronzul târziu la Dunărea de Jos, Mega Publishing House, Cluj-Napoca, 2016, 362 p. (Sorin-Cristian AILINCĂI) 334
Aurel-Daniel Stănică, Gabriel Custurea, Daniela Stănică, Emanuel Plopeanu (eds.), Dobrogea coordonate istorice și arheologice, Ed. Studis, Iași, 2016, 398 p.
(Adriana Mihaela ROŞCA)
337
Abrevieri / List of abbreviations 341
Publicaţiile Institutului de Cercetări Eco-Muzeale Tulcea 345
Condiţii de redactare a lucrărilor pentru revista PEUCE. 349
Submission of manuscripts for PEUCE journal 351