Denari romani republicani descoperiți în Sectorul Cartier de Sud (C) de la Tropaeum Traiani (com. Adamclisi, jud. Constanța)       269 Republican Roman denars discovered in the Southern Sector (C) from Tropaeum Traiani (Adamclisi, Constanța county)

By 15 decembrie 2022 Nu are comentarii