Uncategorized

Peuce SN XVII 2019

By Uncategorized | No Comments

CUPRINS / SUMMARY

STUDII ŞI NOTE DE ISTORIE VECHE ŞI ARHEOLOGIE /

STUDIES AND NOTES IN ANCIENT HISTORY AND ARCHAEOLOGY

Emilian TELEAGA, Migdonia GEORGESCU, Gheorghe NICULESCU

Analizele compoziției metalice a pieselor de harnașament și mărgelelor de argint de la Agighiol
și comparația lor cu monedele histriene de argint de la Capul Dolojman ………………………………………………………… 7

Analysis of metal composition of the silver harnesses parts and beads from Agighiol in comparison
with the silver Histrian coins from Cap Dolojman / Orgame

Maria-Magdalena ȘTEFAN, Dan ȘTEFAN

Connected peripheries – North Danube Thrace in the 4th-3rd centuries BC. Exploring settlement patterns
in the environs of the ostentatious grave of Peretu ………………………………………………………………………………………… 27

Laurențiu RADU

Note despre cultul Afroditei la Callatis ………………………………………………………………………………………………………….  99

Notes on the Aphrodite cult at Callatis

Alexandra LIȚU, Mircea ANGELESCU

Histria. Timbres amphoriques inédits (II) …………………………………………………………………………………………………….  113

Alexandra LIȚU, Laurențiu CLIANTE

Note sur deux timbres amphoriques découverts dans le Secteur (Centre Nord) dʹHistria …………………………………..  139

Alexandra LIȚU, Laurențiu CLIANTE

Timbres amphoriques découverts à Tomis pendant les fouilles archéologiques

de 2017 et 2018 (11 Rue Arhiepiscopiei) ………………………………………………………………………………………………………..  163

Daniel SPÂNU

Core issues of Late La Tène Periodization in Romania ……………………………………………………………………………………. 167

Laurent CHRZANOVSKI, Denis ZHURAVLEV, Florin TOPOLEANU  

Opaițe romane târzii decorate cu ”Fațadă de temple” ……………………………………………………………………………………… 207

Late Roman Lamps decorated with a ”temple façade”

Laurențiu CLIANTE, Alexandra ȚÂRLEA  

The 6th century AD glass stemmed goblets from excavations in Histria

(Centre-North Sector)…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 235

CERCETĂRI ARHEOLOGICE / ARCHAEOLOGICAL RESEARCHES

Simina STANC, Aurel-Daniel STĂNICĂ

Noi cercetări arheologice preventive la Cetatea Enisala.

Date arheologice și arheozoologice ……………………………………………………………………………………………………………….  249

New rescue archaeological excavation at Enisala Fortress.

Archaeological and zooarchaeological data

NOTE BIBLIOGRAFICE / BIBLIOGRAPHIC NOTES

Tudor Soroceanu, Botond Rezi, Rita E. Németh, Der Bronzedepotfund von Bandul de Câmpie, jud. Mureș /
Mezőbánd, Moros-Megue. Beitrage zur Erforschung der spätbronzezeitlichen Metallindustrie in Siebeburgen
, Universitätsforschungen zur Prähistorischen Archäologie 307, Habelt-Verlag, Bonn, 2017, 208 p., 240 Taf.

(Sorin-Cristian AILINCĂI)………………………………………………………………………………………………………………………… 275

Igor Cereteu, Cartea bisericească în mănăstirile din Republica Moldova, ediție
enciclopedică, ”Tipografia Centrală”, Chișinău, 2016, 503 p.

(Lăcrămioara MANEA)………………………………………… 277

Mihai Mitu, Viața lui Ioan Budai-Deleanu (Prefața autorului), Editura Saeculum I.O., București, 2017, 527 p.

(Lăcrămioara MANEA)…………………………………………………………………………………………………………….. ……………….. 280

Abrevieri / List of abbreviations ………………………………………………………………………………………………………………………  287

 

Peuce S.N. XV 2017 E

By Uncategorized | No Comments

 

CUPRINS / SUMMARY

 

STUDII ŞI NOTE DE ISTORIE VECHE ŞI ARHEOLOGIE /

STUDIES AND NOTES IN ANCIENT HISTORY AND ARCHAEOLOGY

Dragoş MĂNDESCU, Maria MIHALACHE, Ioana STĂNCULESCU, Mihai CONSTANTINESCU

Contribuţii la studiul pieselor de port şi podoabă din mediul cultural Ferigile.

Mărgelele de caolin descoperite în necropola hallstattiană de la

Valea Stânii (judeţul Argeş) ………………………………………………………………………………………………… 7

Contributions to the Study of the Adornments from Ferigile Cultural Milieu.

The Kaolin Beads Found in the Early Iron Age Necropolis at Valea Stânii (Argeș County)

Liana OŢA

Câteva observaţii despre necropola romană timpurie de la Noviodunum ………………..  49

Some Observations on the Early Roman Necropolis of Noviodunum

Dan ELEFTERESCU

Opaiţe plastice descoperite la Durostorum–Ostrov (Ferma 4) …………………………………….. 79

Figurative Lamps Discovered at DurostorumOstrov (Farm No. 4, Constanța County)

Cristina-Georgeta ALEXANDRESCU, Bogdan OLARIU

Analysis of Landscape Transformation in the Area of Ancient Troesmis

During the 19th and 20th Century ……………………………………………………………………………………….. 117

Victor-Henrich BAUMANN

Cuptoare romane cu destinaţie specială în teritoriul Noviodunens ………………………….. 149

Roman Kilns with a Special Destination within the Territory of Noviodunum

CERCETĂRI ARHEOLOGICE / ARCHAEOLOGICAL RESEARCHES

Sorin-Cristian AILINCĂI, Florin TOPOLEANU, Florian MIHAIL, Mihai CONSTANTINESCU, Simina RAFAILĂ-STANC

Aşezarea din perioada timpurie a epocii fierului de la Niculiţel–Cornet,

jud. Tulcea. Cercetările arheologice din anul 2000 ………………………………………………………  175

The Early Iron Age Settlement at Niculiţel–Cornet, Tulcea County.

The  Archaeological Surveys of 2000

Alina MUŞAT-STREINU

Early Roman Finds from Acic Suat (Caraburun, Baia, Tulcea County) …………………….  279

ARHEOZOOLOGIE / ARCHAEOZOOLOGY

Simina STANC, Luminiţa BEJENARU, Mariana POPOVICI

Biometric Separation of Domestic Pig (sus domesticus) and Wild Boar
(sus scrofa) Remains Identified in Sites of the 9th-13th Centuries AD

from South-Eastern Romania………………………………………………………………………………………….. 295

ANTROPOLOGIE / ANTHROPOLOGY

Luminiţa ANDREICA-SZILAGYI, Andrei SOFICARU

Incidenţa şi modelul fracturilor în cimitirul Bisericii Sfântul Sava din Bucureşti ……  305

The Incidence and Pattern of Fractures in the St. Sava Churchyard Cemetery in Bucharest

NECROLOG / OBITUARY

Ioan Vasiliu (1951-2016) …………………………………………………………………………………………………….  327

RECENZII ŞI NOTE BIBLIOGRAFICE / REVIEWS AND BIBLIOGRAPHIC NOTES

Victor Sava, Neolithic and Eneolithic in the Lower Mureș Basin, Mega Publishing House, Cluj-Napoca, 2015, 305 p., 160 fig., 246 pl. (Florian MIHAIL)…………………………………………………………………………………………………. 329

Bogdan Petru Niculică, Epoca Bronzului în Podişul Sucevei, Ed. Karl A. Romstorfer, Suceava, 2015, 622 p. (Sorin-Cristian AILINCĂI)………………………………………………………………………………………………………………………… 332

Neculai Bolohan, Bronzul târziu la Dunărea de Jos, Mega Publishing House, Cluj-Napoca, 2016, 362 p. (Sorin-Cristian AILINCĂI)………………………………………………………………………………………………………………………… 334

Aurel-Daniel Stănică, Gabriel Custurea, Daniela Stănică, Emanuel Plopeanu (eds.), Dobrogea coordonate istorice și arheologice, Ed. Studis, Iași, 2016, 398 p.

(Adriana Mihaela ROŞCA)……………………………………………………………………………………………… 337

Abrevieri / List of abbreviations ………………………………………………………………………………………..  341

 

Publicaţiile Institutului de Cercetări Eco-Muzeale Tulcea ………………………………………….  345

 

Condiţii de redactare a lucrărilor pentru revista PEUCE……………………………………………. 349

 

Submission of manuscripts for PEUCE journal …………………………………………………………………  351