Peuce N.S. XI 2013

STUDII ŞI NOTE DE ISTORIE VECHE ŞI ARHEOLOGIE
STUDIES AND NOTES IN ANCIENT HISTORY AND ARCHAEOLOGY

Pagini de început

Katarina BOTIC

 • A note on a stone find from Novi Perkovci near Đakovo (Northern Croatia)

Cristian Eduard ŞTEFAN

 • Un pandantiv din nefrit de la Sălcuţa, jud. Dolj
  nephrite pendant from Sălcuţa (Dolj County)

Florin TOPOLEANU

 • Consideraţii preliminare privind lămpile greceşti şi elenistice de la Orgame / Argamum (com. Jurilovca, jud. Tulcea
  Preliminary considerations on the Greek and Hellenistic lamps from Orgame/Argamum (Jurilovca, Tulcea County)

Victor H. BAUMANN

 • Aspecte din viața spirituală a populației rurale din zona gurilor Dunării în pragul noului ev creștin
  Aspects of the spiritual life of the rural population at the Mouths of the Danube in the Eve of the new Christian Era

Florin CURTA, Andrei GÂNDILĂ

 • Sixth-century fibulae with bent stem

Laurent CHRZANOVSKI

 • La transition lychnologique byzantino-arabe en Egypte et au Proche-Orient: lampes coptes et musulmanes de la collection Bouvier

Laurenţiu RADU

 • Toponimie dobrogeană: Callatis-Pangalla-Mangalia
  Dobrudjan toponymy: Callatis-Pangalla-Mangalia

Corina RADU-IORGUŞ, Laurenţiu RADU, Mihai IONESCU

 • Pipe ceramice descoperite la Mangalia
  Clay tabacco pipes found at Mangalia

Iuliana COSTEA

 • Pipe de lut cu inscripții și mărci din colecția I.C.E.M. Tulcea
  Inscribed and stamped clay pipes from the Collection of I.C.E.M. Tulcea

PROSOPOGRAFIE / PROSOPOGRAPHY

Nelu ZUGRAVU

 • Pour une prosopographie chrétienne du Bas-Danube (IIIe-VIIe siècles)

NUMISMATICĂ / NUMISMATICS

Gabriel Mircea TALMAŢCHI

 • New possible approach on the significance of “arrowhead”- shaped monetary signs especially cast for trade purposes

ANTROPOLOGIE / ANTHROPOLOGY

Alexandra COMŞA

 • Analiză antropologică privind osemintele umane hallstattiene (cultura Babadag) descoperite la Garvăn–Mlăjitul Florilor (jud. Tulcea)
  Anthropological analysis of EIA (Babadag culture) human bones found at Garvăn–Mlăjitul Florilor (Tulcea County)

CARTOGRAFIE / CARTOGRAPHY

Philippe VALETTE, Laurent CAROZZA, Cristian MICU, Jean-Michel CAROZZA, Aurel STĂNICA, Albane BURENS

 • Approche geohistorique de la liaison du lac de Babadag avec le lac de Razim a travers l’analyse des cartes anciennes

RECENZII ŞI NOTE BIBLIOGRAFICE / REVIEWS AND BIBLIOGRAPHIC NOTES

Corneliu Beldiman, Diana-Maria Sztancs, Costel Ilie, Artefacte din materii dure animale în colecţia Muzeului de Istorie Galaţi. Eneolitic. Catalog, Editura Mega, 2012, 237 p. (Aurel Daniel STĂNICĂ)

Alin Frânculeasa (contribuţii A. Bălăşescu, M. Frânculeasa, M. Mărgărit, O. Negrea, E. Popa, V. Radu, A.D. Soficaru), Seciu–Judeţul Prahova. Un sit din epoca neo-eneolitică în nordul Munteniei, Editura „Oscar Print“, Bucureşti, 2011, 192 p., 79 pl. (Florian MIHAIL)

ABREVIERI / LIST OF ABBREVIATIONS

 • Publicaţiile Institutului de Cercetări Eco-Muzeale Tulcea
 • Condiţii de redactare a lucrărilor pentru revista PEUCE
 • Submission of manuscripts for PEUCE journal