Peuce N.S. XXI 2023

CUPRINS / SUMMARY

STUDII ŞI NOTE DE ISTORIE VECHE ŞI ARHEOLOGIE /

STUDIES AND NOTES IN ANCIENT HISTORY AND ARCHAEOLOGY

 1
Mihail BĂȚ, Aurel ZANOCI, Oana CALANCEA, Alexandru PETRE,  Cristian MĂNĂILESCU
Meandrele timpului: date radiocarbon pentru situl Saharna–Țiglău (Republica Moldova) Meanders of Time: Radiocarbon Data from Saharna–Tiglău Site (Republic of Moldova
9

Radu-Octavian STĂNESCU, Cristinel PLANTOS, Sorin-Cristian AILINCĂI,
Mihai CONSTANTINESCU, Florian MIHAIL, Aurel-Daniel STĂNICĂ
More Precious than Gas? An Unexpected discovery in the Northeastern Funerary Area of Noviodunum

41
Ștefan-Emilian GAMUREAC, Florin TOPOLEANU, Sorin-Cristian AILINCĂI

Roman Age Pottery from Niculițel–Cornet (Tulcea county, Southeastern Romania)

75

Gabriel-Ionuț GRUMĂZESCU

Opaițe romane din colecția Muzeului de Istorie și Arheologie din Tulcea descoperite la Dinogetia
Roman Lamps found at Dinogetia in the Collection of Tulcea΄s History and Archaeology Museum

129

Mălina-Andreea LIBIȚ, Aurel-Daniel STĂNICĂ

Vase de sticlă din perioada romană târzie descoperite la Isaccea – Noviodunum (secolele IV-VII p.Chr.)
Late Roman Glass discovered at Isaccea-Noviodunum (4th-7th c. AD)

151
Alexandra ȚÂRLEA, Laurențiu CLIANTE

‘Put the lights on’: Early Byzantine stemmed goblets and lamps from the
Acropolis Centre-South Sector in Histria (II)

205

ȘTAMPILE PE CERAMICĂ / CERAMIC STAMPS

Natalia MATEEVICI, Mihai IONESCU

Ștampile sinopeene descoperite în diverse situri din chora callatiană
Sinopean stamps discovered throughout the chora of Callatis

223

Thibaut CASTELLI

Timbres amphoriques hellénistique découverts à Nufăru (départament de Tulcea)
Hellenistic Amphorae Stamps discovered at Nufăru (Tulcea county)

235
NUMISMATICĂ / NUMISMATICS

Gabriel Mircea TALMAȚCHI, Cristian CEALERA

Câteva descoperiri monetare histriene provenind din aria portului modern Tomis (1958-1959)

Histrian Monetary Discoveries from the Modern Tomis Harbor Area

241

Gabriel Mircea TALMAȚCHI

Un nou tezaur monetar geto-dacic de tip Inotești-Răcoasa descoperit în zona de sud-vest a Dobrogei
A New Geto-Dacian Coin Hoard of Inotești-Răcoasa Type from Southwestern Dobruja

259

ARHEOZOOLOGIE / ZOOARCHAEOLOGY 

Valentin RADU, Cristian MICU

Analyse archéozoologique des restes de poisson du tell de Luncavița–Cetățuia
(culture Gumelnița, 5e millenaire av. J.-C.)
The Zooarchaeological Study of the Fish Bones Discovered in the Luncavița–Cetățuia tell

(Gumelnița Culture, 5th Millenium BC)

269

RECENZII ȘI NOTE BIBLIOGRAFICE / REVIEWS AND BIBLIOGRAPHIC NOTES

Florin VLAD,Evoluția comunităților presitorice din eneolitic în Câmpia Bărăganului. Culturile Gumelnița și Cernavoda I, Editura Cetatea de Scaun, Târgoviște, 2019, 215 p., 118 pl.
(Florian MIHAIL)
207
Stilyan DIMITROV IVANOV, Typology and Chronology of Red Slip Ware from the Production Complexes between the Danube and The Balkan Mountain Range (2nd-3rd c. AD), Archaeologia Bulgarica Supplement 3, Sofia, 2022, 224 p., 17 hărți + 72 figuri
(Marian MOCANU
301
Marian MOCANU, Ceramica de masă din spațiul vest-pontic în epoca romană. Secolele I-VII p. Chr., Biblioteca Istro-Pontica, Seria Arheologie 20, Editura Mega, Cluj-Napoca 2021, 290 p. (cu 89 figuri incluse în text)
(Dorel PARASCHIV)
305
Alina STREINU, Vase antice de sticlă din colecția „Maria și George Severeanu”, Muzeul Municipiului București Seria Colecția „Maria și George Severeanu” III, Cetatea de scaun, Târgoviște, 2019, 264 p.
(Radu-Octavian STĂNESCU)
309
Alexandru Bădescu, Ceramica romano-bizantină din secolele IV-VII la Dunărea de Jos, Editura Magic Print, Onești, 2021, 589 p., ISBN 978-606-622-596-0
(Gabriel-Ionuț GRUMĂZESCU)
311
Andrei Opaiț, Alexandru Barnea, Bianca Grigoraș, Adriana Panaite, Dragoș Hălmagi, Dinogetia II. Amforele romane, Editura Mega, Cluj-Napoca 2022, Bibliotea Istro-Pontica, Seria Arheologie 22, 180 p. + 105 pl.
(Dorel PARASCHIV)
316
Constantin Ittu, Florilegiu bibliologic: peregrin cu incunabula von Brukenthal, Sibiu, Editura Muzeului Național Brukenthal, 2023, 350 p., 6 ilustr.
(Lăcrămioara MANEA)
320
Publicaţiile Institutului de Cercetări Eco-Muzeale ”Gavrilă Simion”, Tulcea 329
Condiţii de redactare a lucrărilor pentru revista PEUCE 334
Terms and conditions for submission of manuscripts for PEUCE journal 336