Peuce S.N. XIV 2016

COPERTA-1

CUPRINS / SUMMARY

Ioan OPRIŞ - Victor H. Baumann la 75 de ani / Victor H. Baumann turns 75 (pp. 9)

STUDII ŞI NOTE DE ISTORIE VECHE ŞI ARHEOLOGIE / STUDIES AND NOTES IN ANCIENT HISTORY AND ARCHAEOLOGY

Florian MIHAIL, Cristian MICU - Polished Stone Objects at Trestenic Tell Settlement (Nalbant, Tulcea County)/ (pp. 17)

Vasilica LUNGU - Timbres amphoriques de l’habitat d’Orgame–Argamum (I) / Amphora stamps at Orgame–Argamum (I) (pp. 43)

Daniel SPÂNU - Cavalerul cu pasăre de pradă de la Surcea: avatarul unui mit celtic în Dacia epocii târzii la Tène / The Knight with Bird of Prey from Surcea: the Avatar of a Celtic Myth in Late La Tène Dacia (pp. 79)

Marius C. STREINU - Language of the Arena in the Pontic Area / (pp. 107)

Marian MOCANU - Importuri de terra sigillata italică în spaţiul vest-pontic / Italic Terra Sigillata Imports in the West Pontic Region (pp. 119)

Laurenţiu RADU - Un opaiţ cu marca Hermes Cyzicianul descoperit la Callatis. Note despre legăturile dintre spaţiul dobrogean şi oraşul Cyzicus /Lamp with the Mark of Hermes of Cyzicus, Found in Callatis. Notes on the Ties of Cyzicus and Western Black Sea (pp. 129)

Florin TOPOLEANU, Laurent CHRZANOVSKI - O descoperire arheologică unică la Noviodunum: arhetipuri, tipare şi producerea opaiţelor / Unique Find at Noviodunum: Archetypes and Moulds Used in Lamp Production (pp. 145)

Dan ELEFTERESCU - Tipologia ştampilelor de lămpi (Firmalampen) descoperite laDurostorum–Ostrov (Ferma 4) / Typology of lamp marks found at Durostorum–Ostrov (Farm 4) (pp. 159)

Aurel STĂNICĂ - Cartografierea cetăţilor medievale dispărute din Dobrogea. Studiu de caz: fortificaţiile turceşti / Cartography of the Lost Medieval Fortresses of Dobrudja. Case Study: Ottoman Fortifications(pp. 187)

CERCETĂRI ARHEOLOGICE / ARCHAEOLOGICAL RESEARCHES

Florian MIHAIL - Urme de locuire gumelniţeană în aria localităţii Mahmudia, jud. Tulcea / Traces of Gumelnita Culture Habitation in Mahmudia, Tulcea County (pp. 225)

Sorin-Cristian AILINCĂI, Florin TOPOLEANU, Florian MIHAIL - Aşezarea din perioada timpurie a epocii fierului de la Niculiţel–Cornet, jud. Tulcea. Cercetările arheologice din anul 1988 / The Early Iron Age Settlement at Niculiţel–Cornet, Tulcea County. The Archaeological Surveys of 1988 (pp. 225)

NUMISMATICĂ / NUMISMATICS

Gabriel Mircea TALMAŢCHI, Laurenţiu CLIANTE - New Archaeological and Monetary Finds on the Rural Territorry of Tomis/(pp. 293)

Gheorghe MĂNUCU-ADAMEŞEANU - Cronica descoperirilor monetare din județul Tulcea (XII). Secolele IX–XIII / Review of Coins Found in Tulcea County (XII). 9 th –13 th centuries (pp. 343)

BIBLIOLOGIE / LIBRARY SCIENCE

Lăcrămioara MANEA - Valori patrimoniale elsevieriene în fondurile Institutului de Cercetări Eco-Muzeale „Gavrilă Simion” Tulcea / The Elsevier Patrimonial Values Pertaining to the Collections of ”Gavrilă Simion” Eco-Museum Research Institute of Tulcea (pp. 357)

ANTROPOLOGIE / ANTHROPOLOGY

Luminiţa ANDREICA, Mihai CONSTANTINESCU, Mihaela CULEA, Claudia RADU, Andrei SOFICARU - Urme de violență în perioada medievală. Cimitirul Mânăstirii Sf. Sava din Bucureşti / Violent Traumas in the Middle Ages. The St. Sava Church Graveyard (pp. 371)

RECENZII ŞI NOTE BIBLIOGRAFICE / REVIEWS AND BIBLIOGRAPHIC NOTES

Cornelia-Magda Lazarovici, Gheorghe Lazarovici (colaboratori Corina Ionescu, Volker Hoeck, Senica Țurcanu, Luminița Bejenaru, Maria Știrbu și Ionela Ionescu) - Ruginoasa – Dealul Drăghici. Monografie Arheologică, Muzeul Bucovinei. Editura Karl A. Romstorfer, Suceava, 2012, 431 p. (Florian MIHAIL), Valeriu Sârbu, Cătălin Borangic, Pumnalul sica în nordul Dunării: (~200 a. Chr. – 106 p. Chr.) – semiotica marțială a puterii = Le poignard sica au nord Danube: (~200 av. J.-C. – 106 ap. J.-C.) – sémiotique martiale du pouvoir, Editura Istros a Muzeului Brăilei „Carol I”, Brăila, 2016, 247 p., 37 fig. (ISBN: 978-606-654-188-6) (Diana Andreea STAN) / (pp. 405)

Abrevieri - / List of abbreviations (pp. 411)

Publicaţiile Institutului de Cercetări Eco-Muzeale Tulcea - / (pp. 417)

Condiţii de redactare a lucrărilor pentru revista PEUCE - / Submission of Manuscripts for PEUCE Journal (pp. 421)